NOVICE
11.12.2018    |    Energija, trajnostni razvoj

Podnebna konferenca Združenih narodov v Katovicah

11. decembra 2018 je v Katovicah potekal 6. evropski dan energije kot EU spremljevalni dogodek konference COP24 Združenih narodov o podnebnih spremembah.


V letu 2018 je bil dosežen velik napredek pri izpolnjevanju energetskih in podnebnih obveznosti EU, vključno z novimi cilji iz leta 2030 in svežnjem za čisto energijo za vse Evropejce.Da bi zagotovili, da bodo vsi evropski državljani in gospodarstvo EU v celoti izkoristili spremembe, je treba izvesti temeljito spremembo načina proizvodnje in uporabe energije.To je bilo poudarjeno v nedavno predstavljeni strateški dolgoročni viziji za uspešno, moderno, konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo do leta 2050. Ta strategija kaže, kako lahko Evropa usmeri pot k podnebni nevtralnosti z vlaganjem v tehnološke rešitve,in uskladitev ukrepov na ključnih področjih, kot so industrijska politika, finance ali raziskave, hkrati pa zagotavljati družbeno pravičnost za pravičen prehod.