NOVICE
20.01.2019    |    Nizkooglljičnost

Podnebna pot 2050

Projekt LIFE Podnebna pot 2050 je namenjen spremljanju napredka in načrtovanju podnebnih ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov na področjih stavb, prometa, industrije, kmetijstva, gozdarstva in odpadkov. Projekt gradi na razvoju in dopolnitvi obstoječega sistema za pripravo projekcij in spremljanju izvajanja ukrepov.Za pripravo Dolgoročne strategije za nizke emisije toplogrednih plinov in drugih strateških dokumentov Slovenija potrebuje projekcije, ki ji bodo pomagale začrtati Podnebno pot za naslednjih 50 let oz. do leta 2050.

Vodilni partner projekta LIFE ClimatePath 2050 je IJS, Institut »Jožef Stefan«, Center za energetsko učinkovitost.
Projekt je financiran iz finančnega mehanizma LIFE, ki ga upravlja Evropska komisija, in iz Podnebnega sklada Ministrstva za okolje in prostor RS.Vse o projektu >>