STROKOVNI POSVET 


 Podnebno energetski sveženj "Pripravljeni na 55"

Kako bo nov zakonodajni sveženj vplival na gospodarstvo in kako naj se gospodarstvo pripravi?

15.  julij 2021, od 09.00 do 13.00 

ONLINE DOGODEK - spletna platforma ZOOM
Dogodek organiziramo v sodelovanju s Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji. 

PRIJAVA

 Zakonodajni sveženj 'Pripravljeni na 55'  bo Evropska komisija predvidoma predlagala 14. julija 2021. Prinaša temeljite spremembe in modernizacijo gospodarstva. Obširen zakonodajni paket bo za Slovenijo med njenim predsedovanjem Svetu EU zelo pomembna tematika. Pomembna bo zlasti obravnava obsežnega svežnja v celoti, čeprav ga sestavlja 12 raznolikih zakonodajnih aktov. 

Spletni dogodek bo v kontekstu evropskega zelenega dogovora in zlasti omenjenega novega podnebno energetskega svežnja relevantnim slovenskim deležnikom z različnih področij, ki jih paket zadeva (okolje, energija, gospodarstvo, finance), osvetlil sprejeti zakonodajni predlog še pred obravnavo na Svetu Evropske unije in v Evropskem parlamentu. 

Pričakujemo lahko dolgo vrsto ukrepov na različnih področjih: energetska učinkovitost, obnovljivi viri energije, standardi CO2 za vozila, obdavčitev ogljika in trgovanje z ogljikom, zmanjševanje emisij v kmetijstvu, alternativna goriva, itd.  Ukrepi bodo zasnovani z namenom doseganja podnebnih ciljev do leta 2030.

Pogovor z različnimi deležniki in njihov odziv na zakonodajni sveženj je bistvenega pomena za Evropsko komisijo. Hkrati bo za uspeh predlaganega svežnja, ki naj bi vodil k podnebno nevtralni Evropi, pomembno v tej zgodnji fazi razširiti zavedanje med ključnimi deležniki, ki jih bodo zakonodajni predlogi najbolj zadevali. 

Na spletnem dogodku torej želimo pojasniti zakonodajni sveženj ter nato odpreti odprto razpravo z zainteresiranimi deležniki. 

Spletni dogodek bo potekal v slovenskem in angleškem jeziku s simultanim tolmačenjem.


PARTNER DOGODKA

 


 

 


PROGRAM 

 

09.00 

Uvodni pozdrav
Ana Struna Bregar, izvršna direktorica CER 
 

Jerneja Jug Jerše,  vodja predstavništva EU komisije v Sloveniji
 
  Andrej Vizjak, minister, Ministrstvo za okolje in prostor
 
  Gregor Benčina, predsednik Slovenijales Group d.o.o., podpredsednik sveta CER
 
  Zakonodajni sveženj "Fit for 55" - kaj pomeni za gospodarstvo
Ivo Schmidt, Evropska komisija, Generalni direktorat za energijo

Diskusija, Q&A z udeleženci

Moderatorka: Suzana Carp, Vellona Foundation
Predavanje in pogovor bosta potekala v angleškem jeziku.
 
 
Energetski in drugi zeleni projekti 
Francesco Ferrero, vodja EIB pisarne v Sloveniji 
Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.

 
  Kateri so potrebni nadaljni koraki za države članice EU in kakšna je vloga gospodarstva pri sprejemanju zakonodajnega paketa Fit for 55
Martin Porter, izvršni direktor Cambridge Institute for Sustainability Leadership v Bruslju
Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.

 
  Priložnosti za gospodarstvo v prizadevanju za ublažitev podnebnih sprememb – predstavitev raziskave o dobičkonosnosti 200 podjetij v njihovih podnebnih prizadevanjih
Nina Ekelund, izvršna direktorica Haga Initiative, Švedska
Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.
 
11.25  Odmor
 
11.35  Energija Slovenije
Ana Vučina Vršnak, pomočnica izvšrnega direktorja, Energetska zbornica Slovenije
 
Okrogla miza
Kako ustvariti in financirati zelene projekte ter naložbe za dosego podnebnih ciljev EU s 55-odstotnim neto ciljem zmanjšanja emisij


Jože Bajuk, član uprave Petrol
Saša Bavec, član uprave skupine Knauf Insulation
Gašper Jež, direktor projektnega in izoznega financiranja, SID banka
Draško Veselinovič, predsednik uprave SBRA v Bruslju

Moderatorka: Mateja Treven, CFA, Blockhapp

Aktivni poslušalec: Ivo Schmidt, Evropska komisija, Generalni direktorat za energijo 
 
Dogodek bo tolmačen v angleški in slovenski jezik.
 
 

 

 

PRIJAVA

 

KOTIZACIJA 

Udeležba na dogodku je brezplačna, z obvezno prijavo preko ZOOM platforme.