PORSCHE SLOVENIJA

V poslovnih prostorih Porsche Slovenija skrbimo za racionalno ter okolju prijazno rabo energije. Uporabljamo tehnološko napreden centralni sistem za optimizacijo porabe energije in nadzor delovanja vseh delov sistema z opcijo za »green monitoring« - pri razsvetljavi, ogrevanju in hlajenju ter prezračevanju prostorov. Dodatno s centralnim sistemom tiskalnikov v skupni rabi skrbimo za manjšo porabo energije in manjšo porabo papirja. Porsche Slovenija skrbi za okolje tudi s storitvami za stranke: lastnikom vozil omogočamo brezplačno oddajo vozila v razgradnjo na pooblaščena zbirna mesta.

http://poslo.si/


  Save