NOVICE
22.04.2020    |    CER

CER poziva k nacionalnemu zavezništvu za zeleno okrevanje gospodarstva

CER poziva k nacionalnemu zavezništvu gospodarskih in finančnih voditeljev, strokovnih in poslovnih združenj, nevladnih organizacij ter vseh drugih deležnikov za podporo, pripravo in izvajanje naložbenih paketov za zeleno in digitalno obnovo, ki naj bi delovali kot pospeševalci prehoda k podnebni nevtralnosti.
•    Tretji paket ukrepov usmerjen v zeleno okrevanje gospodarstva.
•    Nacionalno zavezništvo za zeleno, pametno in tehnološko napredno Slovenijo.
•    Podpora zelenemu dogovoru EU.
•    Predsedovanje Slovenije EU – sistemski pristop ter postavitev močne in jasne agende.


#zelenookrevanje

Kako se pridružite
nacionalnemu zavezništvu za zeleni načrt oživitve gospodarstva?

Izpolnite obrazec na spodnji POVEZAVI >>.
Kaj pridobite z zavezništvom?

Zavezništvo je brezplačno.

Vloga zaveznikov:
  • podpirajo potrebo po zelenem okrevanju gospodarstva,
  • stremijo k sistemskemu pristopu za razvoj zelene, pametne in tehnološko napredne Slovenije,
  • podajajoo predloge za zeleno okrevanje gospodarstva, ki jih bomo obravnavali v CER,
  • so obveščeni o aktualni tematiki zelenega okrevanja v Sloveniji in EU.


Koronavirusna kriza pretresa svet. Sočustvujemo z žrtvami in hkrati aktivno rešujemo izzive, ki terjajo medsektorsko, celovito in sistemsko delovanje. Na preizkusu sta nacionalna in evropska solidarnost in učinkovitost ustanov, njihovo hitro interventno ukrepanje za zaščito vseh.

Koronavirus ne postavlja meja le zdravstvenemu sistemu, temveč se z izrednimi razmerami, ki presegajo krizo iz leta 2008, spoprijema gospodarstvo. Takojšnji, nujni in doslej nevideni ukrepi za boj proti pandemiji COVID 19 so evropsko in globalno gospodarstvo postavili v skoraj popolno mirovanje.

Podpiramo izjavo evropskih voditeljev, da bodo storili vse, kar je potrebno, za reševanje družbenih in gospodarskih posledic te krize. Pozdravljamo podporo ministra za okolje in prostor, gospoda mag. Andreja Vizjaka, odprtemu pismu skupine evropskih okoljskih ministrov za podporo zelenemu dogovoru. Z namenom mednarodnega povezovanja pa je CER pristopil v mednarodno zavezništvo za zeleno okrevanje (Green recovery aliance), ki je bilo predstavljeno v Evropskem parlamentu.

Zavedamo se, da imajo zdravstveni vidiki reševanja koronavirusne krize prednost pred perečimi podnebnimi in okoljskimi težavami. Vendar za spopad z ekonomskimi učinki pandemije koronavirusa potrebujemo načrt za oživitev gospodarstva, ki bo moral biti oblikovan tako, da bo reševal hkrati tudi globalni izziv podnebnih sprememb.

Obsežne predvidene naložbe v zelenem dogovoru morajo sprožiti nov ekonomski model tudi na nacionalni ravni, ki mora biti prožnejši, odpornejši in bolj suveren. Podpirati mora prehod iz obstoječih netrajnostih vzorcev gospodarske dejavnosti, ki bodo ustvarjala delovna mesta z dodano vrednostjo. Temeljiti mora na zelenih in krožnih načelih ter na digitalizaciji. Spodbujati mora trajnostne gospodarske dejavnosti, ki bodo ustvarjala delovne mesta z dodano vrednostjo. Finančni tokovi morajo biti usmerjeni v zelene naložbe in priložnosti, da ne bodo več podpirali visokoogljičnih investicij. Tak zeleni načrt za oživitev gospodarstva je sicer mogoče uveljaviti na nacionalni ravni, a mednarodno sodelovanje bo učinke načrta pomembno okrepilo. Sovpadanje krize zaradi koronavirusa s podnebnimi in okoljskimi težavami je zato velika priložnost.

Novega gospodarskega modela nam ni treba ustvariti od začetka. Imamo že številna orodja in tehnologije. V zadnjih desetih letih je bil dosežen ogromen napredek v številnih sektorjih na področju razvoja novih tehnologij in vrednostnih verig ter na področju zmanjšanja porabe energije, uporabe obnovljivih virov energije in večje energetske učinkovitosti.CER poziva:

  • da je tretji paket ukrepov usmerjen v zeleno okrevanje gospodarstva,
  • da se nacionalno zavezništvo usmeri v zeleno, pametno in tehnološko napredno Slovenijo,
  • da nacionalno zavezništvo izraža podporo zelenemu dogovoru EU,
  • da se za predsedovanje Slovenije Svetu EU uveljavi sistemski pristop ter močna in jasna agenda za zeleno gospodarstvo,
  • da Slovenija do leta 2023 pripravi celostno nacionalno strategijo razvoja v podnebno nevtralno družbo do leta 2050 in se aktivno vključi v izvajanje evropskih in mednarodnih pobud in programov za zmanjšanje podnebnih sprememb in prilagoditev nanje.Zavezujemo se, da bomo sodelovali, povezovali, delili znanje, izmenjavali poročila in mnenja ter ustvarjali sinergije za zagotavljanje dolgoročnih naložbenih odločitev.

Oblikovali bomo konkretne aktivnosti, ki vam jim bomo v kratkem najavili.


Pridružite se nam!

Kako se pridružite
nacionalnemu zavezništvu za zeleni načrt oživitve gospodarstva?

Izpolnite obrazec in
oddajte vaše konkretne predloge na POVEZAVI >>.

Vaš logotip prosim pošiljte na naslov
info@cerslo.si
Za vse informacije k pozivu ter vaša vprašanja,
nam lahko pišete na elektronski naslov  info@cerslo.si
Nacionalno zavezništvo za zeleno okrevanje gospodarstva
(po abecedi in se dopolnjuje)

ZADNJE NOVICE

SORODNE NOVICE