Pogoji uporabe spletnega mesta CERPredstavitev

To spletno mestojeza vas pripravilCenter energetskih rešitev – CER (BTC Dvorana 2 – jug, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana), ki združuje partnerska podjetja Petrol (PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana); Jelovico (Jelovica okna d.o.o., Kidričeva cesta 58, 4220 Škofja Loka in Jelovica hiše d.o.o., Hrib 1, Preddvor) in KnaufInsulation (KnaufInsulation, d.o.o. Škofja Loka, Trata 32, 4220 Škofja Loka) ter skrbnik spletnega mesta, podjetje MMstudio (Vodovodna ulica 92a, 1000 Ljubljana). Podatki o CER in partnerskih podjetjih CER, zbrani na tej spletni strani, so bili pripravljeni natančno in skrbno, a kljub temu obstaja možnost, da je pri vnosu vsebin ali na spletnem mestu prišlo do napak, za kar se vam opravičujemo. Če ste opazili napako, vas prosimo, da nas na to opozorite na elektronski naslov info@cer-slo.si. 

Z vstopom na to spletno mesto vsakdo, brez omejitev in zadržkov, sprejema Splošne pogoje uporabe spletnega mesta CER.


Vsebina

Vse vsebine, ki se nahajajo na spletni strani, so informativnega značaja in so namenjene predvsem informiranju. Skrbnik spletnega mesta se obvezuje, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bodo podatki na spletnem mestu resnični, zanesljivi in kakovostni. S tem pa ne odgovarja za morebitne tipkarske napake in za zamude ter pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov.
Skrbnik si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni modele, specifikacije in razpoložljivost izdelkov.

Predstavitve izdelkov

Vse predstavitve izdelkov, navedene na tej spletni strani, so izključno informativne narave in za pooblaščene prodajalce in serviserje ter druge izvajalce partnerskih podjetij CERniso obvezujoče. Nakup kateregakoli izdelka partnerskih podjetij v Centru energetskih rešitev – CER je predmet pogojev posamičnih kupoprodajnih pogodb.

Uporaba piškotkov

Skrbnik spletnega mesta uporablja tehnologijo piškotkov, ki mu omogoča sledenje vaše poti po spletni strani, registracijo aktivnosti uporabnikov na tej spletni strani ter ocenjevanje in izboljševanje spletne strani z namenom, da bi jo lahko naredili kar najbolj prijazno do uporabnikov. Sami lahko svoj spletni brskalnik nastavite tako, da izključite možnost dela s piškotki, ali tako, da vas opozori, kadar bodo piškotki poslani.

Informacije glede prihrankov energije

Navedeni prihranki energije ali denarja ob posameznih predstavljenih rešitvah iz ponudbe CER oziroma partnerskih podjetij CER so informativne narave. Za vsakršno bolj natančno oceno doseganja možnih prihrankov z implementacijo predstavljenih rešitev je potrebno objekt obravnavati individualno.Skrbnik si pridržuje pravico, da kadarkoli, brez predhodnega obvestila ali utemeljitve, spremeni navedene vrednosti.

Osebni podatki/uporabniški podatki

Podatke, ki jih Skrbniku spletnega mesta posredujete preko spletnih strani, lahko CER, partnerska podjetja CER in partnerska podjetja GIZ CER uporabljajo za potrebe informiranja in izobraževanja ter neposrednega, segmentiranega in ciljnega trženja.V skladu z naravo takšnih informacijskušajoCER oziroma partnerskapodjetja CER in GIZ CER ter skrbnik spletnega mesta po svojih najboljših močeh zagotavljati varno zbiranje, prenos in shranjevanje osebnih podatkov. Skrbnik spletnega mesta vaših osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim pravnim ali fizičnim osebam.

Osebni podatki so hranijo do preklica soglasja. Kadarkoli lahko uveljavljate pravico do dostopa, do popravka ali preklica dovoljenja za uporabo svojih osebnih podatkov.
Skrbnik spletnega mesta upošteva naravo spleta kot medija, preko katerega lahko posamezniki posredujejo povratne informacije ali druge podatke v zvezi s skrbnikovo spletno stranjo. Skrbnik spletnega mesta si bo po svojih najboljših močeh prizadeval, da bodo tako posredovani podatki in povratne informacije, če bodo primerne in uporabne, tudi upoštevane. Skrbnik spletnega mesta ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi z vsakršnimi, s strani uporabnika posredovanimi podatki, in si pridržuje pravico, da kakršnekoli takšne podatke odstrani iz svojih baz brez obrazložitve ali predhodnega obvestila.

Avtorske pravice, industrijska lastnina in intelektualna lastnina

Oblika te spletne strani in vse njene vsebine so zaščitene s pravicami industrijske in intelektualne lastnine. Informacije, besedila, slike ali drugi grafični elementi, ki jih najdete na tej spletni strani, lahko uporabite izključno za svojo osebno, nekomercialno rabo in je ne smete, ne v celoti ne delno, reproducirati, spremeniti, razpošiljati, licencirati ali izdati v obliki publikacij v kakršnekoli namene, razen za ogledovanje, brez predhodnega pisnega dovoljenja skrbnika.

Obvestilo o avtorskih pravicah, industrijski lastnini in intelektualni lastnini

Predstavitev in vsa vsebina te strani (vključno s kodo spletne strani) je zaščitena s pravicami o industrijski in intelektualni lastnini. Informacije, besedilo, slike, koda in grafični material, ki ga vsebuje ta stran, se lahko uporabljajo le za zasebno, nekomercialno rabo in jih ni dovoljeno reproducirati, spreminjati, prenašati, odobriti ali objaviti v celoti ali po delih za kakršenkoli namen brez prejšnjega pisnega soglasja družbe skrbnika spletnega mesta, razen za namene pregledovanja.

Omejitev uporabe slik na spletnih straneh

Skrbnik spletnega mesta upošteva naravo interneta kot medija za izmenjavo informacij in posameznikom dovoljuje reprodukcijo slik s skrbnikove spletne strani na podlagi prošnje, poslane administratorju spletne strani na elektronski naslov info@cer-slo.si. V nadaljevanju informativno navajamo nekatere kriterije za obravnavanje takšnih prošenj:

  • spletna stran znamko CER, GIZ CER in znamke partnerskih podjetij znotraj CER in njihove izdelke prikazuje v pozitivni podobi;
  • spletna stran ne vsebuje neprimernega ali nezakonitega gradiva;
  • uporabljene slike ostanejo nespremenjene (brez dodanega besedila na slikah, slike niso razrezane ali zlepljene z drugimi slikami, barve in proporci slik ostanejo nespremenjeni itd.);
  • dovoljena je le reprodukcija slik. Reprodukcija oblike in videza te skrbnikove spletne strani ni dovoljena;
  • število reproduciranih slik ni preveliko in je v skladu z namembnostjo spletne strani;
  • lastnik avtorskih pravic je skrbnik spletnega mesta ter »Copyright © Center energetskih rešitev – CER«
  • z uporabo slik se posameznik ali organizacija strinja, da z njim oz. z njo skrbnik lahko naveže stik z namenom ustvariti povezavo s spletne strani CER na spletno stran posameznika oz. organizacije.

Blagovne znamke

Vse blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke, prikazane na tej strani, so last CER, partnerskih podjetij CER aliGIZ CER ali tretje stranke. Njihova uporaba, trajen prenos na zasebni podatkovni vir, kopiranje ali distribucija na kakršen koli način brez pisnega dovoljenja CER ali partnerskih podjetij CER ali GIZ CER ali tretje stranke, glede na posamezni primer, je prepovedana.

Hiperpovezave

Skrbnikova spletna stran lahko vsebuje povezave na druge spletne strani, ki so povsem neodvisne od te spletne strani. Skrbnik nikakor ne jamči za točnost, popolnost ali verodostojnost informacij, vsebovanih v vsakršnih takšnih povezavah ali na drugih spletnih straneh, na katere vodijo povezave s skrbnikove spletne strani. Do takšnih spletnih strani dostopate na lastno odgovornost.

Omejitev odgovornosti

Skrbnik spletnega mesta izrecno zavrača vsakršno odgovornost za kakršnokoli neposredno, posredno, slučajno, posledično ali drugo škodo, ki je nastala kot posledica ali je kakorkoli povezana z vašim dostopanjem do ali uporabe skrbnikove spletne strani, med drugim tudi za kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo kot posledica delovanja računalniških virusov ali vašega zanašanja na informacije, pridobljene preko skrbnikove spletne strani.

Posodabljanje pogojev uporabe

Skrbnik spletnega mesta si pridržuje pravico do spreminjanja splošnih pogojev brez predhodnega opozorila. Spremembe začnejo veljati takoj, ko so objavljene.

Kontakt
Center energetskih rešitev – CER
BTC - Dvorana 2 jug
Šmartinska 152
1000 Ljubljana
info@cer-slo.si
031 757 910


Objava sprememb

Vsaka sprememba naše politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena v tej izjavi o varovanju osebnih podatkov, na vstopni strani www.cer-slo.si in na drugih ustreznih mestih.

Posodobljeno: junij 2015