PREDSTAVITEV

Center energetsko učinkovitih rešitev je zasebni zavod, ki deluje v javnem interesu. Razvil se je iz gospodarsko interesnega združenja, ustanovljenega leta 2013 s strani treh podjetij - Petrol d.d., Jelovica d.d. in Knauf insulation d.o.o.


POSLANSTVO CER

Poslanstvo CER je pospeševati trajnostni razvoj družbe in zeleno krožno gospodarstvo, ki temelji na nizkoogljičnih, čistih - energetsko učinkovitih rešitvah in zagotavlja zdravo bivalno okolje ter uspešno gospodarsko rast.


VIZIJA CER

Vizija CER je postati vodilna mreža naprednih sodelujočih podjetij in organizacij iz različnih sektorjev, ki imajo vodilno vlogo pri spodbujanju, razvoju in uporabi inovativnih rešitev (tehnologij, storitev in poslovnih modelov) za trajnostni razvoj družbe in zeleno krožno gospodarstvo.AKTIVNOSTI

CER ima vlogo strokovnega telesa in sodeluje pri strateško pomembnih odločitvah, ki so v interesu širše družbe.

CER z različnimi aktivnostmi ozavešča javnost, stroko in odločevalce o pomenu okoljsko trajnostne in energetsko učinkovite nizkoogljične družbe, ki zagotavlja zdravo bivalno okolje.

Center energetskih rešitev svojo vizijo uresničuje z

 • svetovanjem pri oblikovanju spodbudnega zakonodajnega okolja,
 • osveščanjem in izobraževanjem,
 • pilotnimi projekti,
 • spodbujanjem kadrov,
 • interdisciplinarnim mreženjem.VREDNOTE CER

 • Odgovornost
 • Zdravje
 • Inovativnost
 • Interdisciplinarnost
 • Odličnost
 • Učinkovitost

SEKCIJE CER

 • TRAJNOSTNA GRADNJA IN NEPREMIČNINE
 • TRAJNOSTNA MOBILNOST
 • TRAJNOSTNA ENERGIJA IN DIGITALNE REŠITVE

Sekcije združujejo in usklajujejo delovanje različnih akterjev s podobnimi interesi: gospodarskih družb, odločevalcev, izobraževalnih ter drugih strokovnih organizacij.

Članstvo v sekcijah je odprto za nove partnerje, ki jim je poleg pospeševanja svoje dejavnosti pomembna tudi skrb za okolje in družbo ter s tem osveščanje in spodbujanje uporabe novih poslovnih modelov in tehnologij, ki jih prinašajo spremembe na področju energije.


ČLANSTVO V CER

Vabljeni, da se pridružite v mrežo naprednih organizacij, ki si prizadevajo, da bi postali okoljsko trajnostna in energetsko učinkovita družba, ki ponuja kakovostno in zdravo bivalno okolje!

STATUT CER >>

PAKETI ZA ČLANE >>

PRISTOPNICA >>

V primeru vašega interesa za včlanitev v zavod CER, vas prosimo, da izpolnjeno pristopnico pošljete na elektronski naslov info@cer-slo.si.

Veselimo se vašega partnerskega sodelovanja!UPRAVNI ODBOR CER

Rok Vodnik, Petrol d.d., predsednik sveta CER

Gregor Benčina, Slovenijales d.o.o., podpredsednik sveta CER

Darko Bevk, Knauf Insulation d.o.o.

Slavko Ažman, Porsche Slovenija d.o.o.

Željko Kovačevič, Jub d.o.o.

Marko Žehelj, BTC d.d.IZVRŠNA DIREKTORICA CER

Ana Struna Bregar