PREDSTAVITEV


Smo prvo in največje partnerstvo za trajnostno gospodarstvo v Sloveniji. 

Podnebno nevtralno in krožno gospodarstvo je edina možna prihodnost in največji projekt naše družbe.
Vsaka naša aktivnost mora zmanjševati porabo naravnih virov, emisij in odpadkov ter mora biti bolj energetsko učinkovita.

 

Soočamo se z novimi disruptivnimi inovacijami, ki uvajajo nove tržne in vrednostne zakonitosti ter bistveno spreminjajo način delovanja podjetij, industrije in navad potrošnika. Ob teh izzivih se izpostavljajo temeljna tveganja za stabilnost in blaginjo družbe, hkrati pa nastajajo izjemne nove priložnosti za prilagajanje.

 

Nujna je preobrazba politik v bolj stabilne in ambiciozne, preobrazba podjetjij in organizacij v okoljsko manj obremenjujoče.

Nujne so spremembe naših navad kot posameznikov. Nujne so tudi nove okoljsko manj obremenjujoče tehnologije (storitve, produkti in procesi) ter preusmeritev sredstev v razvoj podnebno nevtralnega gospodarstva.

PUBLIKACIJA CER 2021 / 2022

 


 

POSLANSTVO

Poslanstvo CER je spodbujanje inovativnega podnebno nevtralnega krožnega gospodarstva in zelenih tehnologij*, ki imajo odgovore na okoljsko energetske izzive.

VIZIJA

Naša vizija je, da bi Slovenija postala stičišče razvoja zelenih tehnologij prihodnosti.


* Zelene tehnologije opredeljujemo kot storitve, produkte in procese, ki zmanjšujejo porabo energije in materialov,  zmanjšujejo in odpravljajo odpadke in emisije, povečujejo uporabo čiste energije in so bolj energetsko učinkoviti.

AKTIVNOSTI

ZAGOVORNIŠTVO   
CER ima vlogo strokovnega telesa. Sodeluje pri strateško pomembnih odločitvah v interesu širše družbe. Spodbujamo orodja za pospeševanje podnebno nevtralnega gospodarstva, zelenih tehnologij (regulatorni, fiskalni in trži instrumenti, inovacije) in novih poslovnih modelov.


IZMENJAVA ZNANJA
Sodelovanje, ozaveščanje, promoviranje
(povezovanje različnih sektorjev, panog, akterjev, konkurentov in partnerjev, promoviranje slovenskega znanja, znanstvenih dosežkov, tehnoloških prebojev na področju zelenih tehnologij).

POVEZOVANJE
globalno mreženje in internacionalizacija.

VREDNOTE

Odgovornost, zdravje, inovativnost, interdisciplinarnost, odličnost, učinkovitost.


 

SEKCIJE CER


Namen delovanja CER je izrazito medsektorsko povezovanje.

Zaradi združevanja in usklajevanja akterjev s podobnimi in komplementarnimi interesi v CER delujejo različne sekcije.
 


 
 

INOVATIVNA ENERGETIKA

TRAJNOSTNA GRADNJA


TRAJNOSTNA MOBILNOST

ZELENE FINANCE

ZELENA DELOVNA MESTA

ODPADKI KOT SUROVINA

ZELENO IN DIGITALNO

ZELENA INDUSTRIJA

ZELENA JAVNA UPRAVA

ZELENO IZOBRAŽEVANJEEKIPA CER


Nujno moramo začeti spreminjati svoje potrošniške navade in začeti bolj varčevati z energijo. Navade moramo spreminjati tako nivoju posameznika, kot na nivoju organizacij, podjetij, držav in s tem celotne družbe, če želimo ohraniti kakovost bivanja zase in za prihodnje generacije. Preveč naših aktivnosti ima negativne in uničujoče posledice za okolje. Zato moramo vsi nujno ravnati bolj odgovorno in premišljeno. Začnimo sedaj!
Ana Struna Bregar Izvršna direktorica CER
Mag. Špela Kržišnik Mesarić Vodja PR in marketing
Mag. Žiga Čebulj Svetovalec na področju inovacij, digitalizacije in zelenih tehnologij
Mag. Petra Kandus Svetovalka za trajnostne poslovne strategije in nefinančno poročanje
Mag. Mateja Treven Svetovalka za področje zelenih financ in nefinančnega poročanja
Prof. Dr. Lela Mélon Svetovalka za področje podnebne zakonodaje
Ema Henić Koordinatorka projektov
Franci Novak Mlajši strokovni sodelavec

SVET ZAVODA

 

2022 - 2024

CER je zasebni zavod, ki svet zavoda voli na dve leti.


 
 
V skupini Slovenijales - največji Green-tech poslovni skupini, se zavedamo pomena trajnostnega razvoja, zato negujemo zavest do narave in naše žive kulturne dediščine. Dodano vrednost in dolgotrajno zadovoljstvo ustvarijo naši mojstri s svojim odgovornim ravnanjem, sodobnimi tehnologijami in kvalitetno obdelavo certificiranega lesa. Ohranjamo tradicijo na temelju preko 100-letne zgodovine, hkrati pa nas inovativen sistem gradnje uvršča med vodilne evropske proizvajalce energetsko varčnih kompleksnejših nizkoenergijskih pametnih zgradb, pod blagovno znamko Jelovica.
Gregor Benčina Predsednik skupine Slovenijales d.o.o., predsednik sveta zavoda CER
Dr. Saša Bavec Direktor oddelka za sisteme in direktor trženja skupine, Knauf Insulation d.o.o., podpredsednik sveta zavoda CER
Poslanstvo podjetja Porsche Slovenija je nič manj kot vrhunska mobilnost. Kot največji slovenski uvoznik osebnih vozil, ki dobavi kar tretjino vseh novih vozil v Sloveniji, se zavedamo svoje družbene odgovornosti, ki izhaja iz tako močnega tržnega položaja. Zato z aktivnim delom v CER-u soustvarjamo pogoje, ki bodo Sloveniji omogočili prehod v trajnostno družbo in zagotovili energetsko neodvisnost, čisto in zdravo okolje ter visoko kakovost življenja za vse nas.
Dr. Slavko Ažman Vodja business management, Porsche Slovenija d.o.o.
Dr. Jana Babnik Gomišček Koordinatorka direktorja družbe za IT in TK , Eles d.o.o.
ANDREJ LASIĆ Član uprave, NLB d.d.
Marko Lukić Direktor in lastnik, Lumar IG d.o.o.
Mag. Miha Mermal Izvršni direktor za marketing in trajnostni razvoj, BTC d.d.
Blaž Pesjak Direktor, Alectrona d.o.o.
Bojan Stojanović, mba Vodja EU projektov, Petrol d.d.
Mag. Rok Vodnik Direktor, Kolektor Technologies d.o.o.
 

AKTI ZAVODA CER
STATUT

KODEKS


 

LOGOTIP CER

LOGOTIP horizontalni 1 (jpg.)

LOGOTIP vertikalni 2 (jpg.)

LOGOTIPI vsi (pdf.)