NOVICE
05.02.2018    |    Ostalo

Pregled sistemov trajnostnih kriterijev s predlogom prenosa

Decembra 2017 je bila izdelana študija "Pregled sistemov trajnostnih kriterijev s predlogom prenosa", ki sta jo po naročilu Ministrstva za okolje in prostor Slovenije izdelala ZRMK in ZAG.


Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. in Zavod za gradbeništvo Slovenije sta po naročilu Ministrstva za okolje in prostor izvedla nalogo »Pregled sistemov trajnostnih kriterijev s predlogom prenosa«.

Na podlagi rezultatov primerjave obstoječih mednarodnih sistemov ocenjevanja trajnostne gradnje in ocene možnosti prenosa posameznega sistema glede na slovensko zakonodajno okolje, so izdelovalci pripravili predlog nabora kriterijev ter pripravili predlog akcijskega načrt za vpeljavo sistema trajnostnih kazalnikov.

Izvajalci so se na podlagi predhodnih ugotovitev v zadnji fazi naloge pri svojem predlogu oprli na študijo, ki jo je po naročilu Evropske komisije izdelal Joint Research Centre z namenom izoblikovanja skupnega pristopa k ocenjevanju okoljskega vpliva stavbe in identificirali ključne okoljske kazalnike.

Navedeni kazalniki na področju stavb podpirajo izvrševanje prednostnih politik s področja zmanjševanja nastajanja emisij toplogrednih plinov v življenjskem ciklu stavbe, spodbujanja učinkovite rabe vode in surovin, zagotavljanja zdravih in udobnih bivalnih pogojev, naslavlja prilagajanje na klimatske spremembe in optimizacijo stroškov in vrednosti stavbe v njenem življenjskem ciklu.

Projekt >>
Poročilo 1. faze,
poročilo 2. faze,
poročilo 3. faze.ZADNJE NOVICE

SORODNE NOVICE