STROKOVNI POSVET 

PRENOS VEŠČIN
NIZKOOGLJIČNE STAVBE

10. junij 2021, od 13.00 do 16.00

ONLINE DOGODEK IN NA LOKACIJI MAO

Dogodek soorganiziramo s Centrom za kreativnost in Climate KIC Slovenija

Evropska unija se je zavezala, da bo do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina. Cilj je doseči konkurenčno in z viri gospodarno industrijo, ki ne bo ustvarjala neto emisij toplogrednih plinov in v kateri bo gospodarska rast ločena od rabe virov. Po podatkih okoljskega programa Združenih narodov stavbe in njihova gradnja ustvarjajo 36 % svetovne porabe energije in 39 % emisij ogljikovega dioksida. Ključno bo torej razogljičiti gradbeni sektor. Razogljičenje pa se začne že pri načrtovanju naselij in stavb.

Skupaj z mednarodnimi in domačimi strokovnjaki bomo iskali odgovore na vprašanja:
 
  • Kakšne inovacije in reforme bodo potrebne, da bomo ta cilj dosegli? Da bomo ustvarili trajnostno in vključujoče grajeno okolje, ki bo prispevalo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, ki bo gospodarno z viri in energijo, predvsem pa bo uporabnikom zagotavljalo dobro počutje.
  • Kako načrtovati, graditi in uporabljati nizkoogljične stavbe?
  • Kateri deležniki morajo sodelovati, da dosežemo nizkoogljično gradnjo?
  • Kako pospešiti njeno načrtovanje in kateri so že dobri primeri iz prakse?
  • Kako lahko k temu cilju pripomore kulturni in kreativni sektor?
 
Dogodek je namenjen vsem, ki se soočajo s številnimi novimi dilemami in iščejo nove pristope, kako graditi bolj trajnostno; predvsem urbanistom, arhitektom, gradbenikom in investitorjem. Na dogodku bomo predstavili spoznanja mednarodnih strokovnjakov s področja gradnje, arhitekture in urbanizma.
 
PROGRAM

13.00 - 14.30
Uvodni nagovor
Predstavitev EIT Climate KIC v Sloveniji

Danske izkušnje in perspektive za nizkoogljično arhitekturo
Peter Andreas Sattrup, Danska zveza arhitekturnih podjetij (Danskeark) (predavanje v angleščini)

Vrednotenje okoljskih vplivov stavb – primeri in priložnosti za inoviranje
Andreja Kutnar, Innorenew

Kriteriji za trajnostno gradnjo
Sabina Jordan, ZAG

Moderira Ana Struna Bregar, izvršna direktorica CER

15:00–16:30

PRIMERI IZ PRAKSE
Brainport Smart District
Dana Behrman, vodja oddelka za urbanizem biroja UNStudio iz Amsterdama (predavanje v angleščini)

Krožne hiše
Hugo Mulder, Inštitut za tehnologijo in inovacije SDU, Köbenhavn (predavanje v angleščini)

Trajnostna transformacija
Špela Štern, Elea iC
 
Moderira Mika Cimolini, poslovna vodja programa Centra za kreativnost.

 


PRIJAVA

Udeležba na dogodku je brezplačna, z obvezno prijavo.