Posvet v sklopu nacionalne kampanje Šampioni zelene preobrazbe


PRIHODNOST NEPREMIČNIN 
ZA LASTNIKE, NAJEMNIKE IN VSE OSTALE DELEŽNIKE

Nizkoogljične stavbe ustvarjajo prihranke in izboljšujejo bivanje ter delo lastnikom in najemnikom

29. september 2021, od 09.00 do 14.00

Dogodek bo potekal v hibridni obliki.
V živo ga boste lahko spremljali v  Digitalnem inovacijskem stičišču Slovenije,  v BTC Ljubljana ali pa preko Zoom platforme. 

 


 

Vsako podjetje in organizacija ima v lasti ali najemu nepremičnine. Nepremičnine predstavljajo za podjetja tudi veliko finančno breme in tudi različna tveganja. Vsi lastniki nepremičnin lahko z vlaganji v nizkoogljične pametne stavbe ustvarijo velike prihranke, si zagotovijo konkurenčno prednost, izboljšajo delovanje, zmanjšajo ogljični in okoljski odtis. Interes za zmanjšanje stroškov in izboljšanje kakovosti stavb imajo nedvoumno tudi najemniki in uporabniki nepremičnin. 

Večja učinkovitost stavb in pametne aktivne stavbe so eden ključnih vidikov za doseganje ciljev podnebne nevtralnosti ter boljšega bivalnega in delovnega okolja. Digitalne in zelene tehnologije v stavbah bodo ključne za doseganje zastavljenih ciljev oz. lahko doseganje teh ciljev zelo pospešijo. 

Na dogodku bomo predstavili spoznanja in izkušnje mednarodnih in slovenskih strokovnjakov ter odgovarjali na vprašanja:

Kako se bo spremenilo načrtovanje, gradnja, prenova, upravljanje, vzdrževanje, zagotavljanje varnosti v stavbah?
Kako bomo upravljali s veliko količino podatkov v stavbah, optimizirali njihovo delovanje, povezali »grid edge” tehnologije (obnovljivi viri energije, e-mobilnost)?
Kako bomo umeščali stavbe v elektroenergetsko infrastrukturo?
Kako bomo povezovali sisteme v stavbi in deležnike iz različnih sektorjev (IT, energetika, mobilnost)?
Kakšne kompetence bodo potrebne za nova delovna mesta?
Kako bo vse to vplivalo na investicije, varnost, zdravje in bivalno ugodje uporabnikov? 

 

Dogodek je namenjen:

Vsem lastnikom, najemnikom, vzdrževalcem, investitorjem, uporabnikom, upravljavcem večjih skupin stavb (lastniki trgovskih verig, bank, zavarovalnic, bencinskih servisov…), projektantom (arhitektom, gradbenikom, strojnim in elektro inženirjem), ponudnikom IT rešitev, energetskih in mobilnostih rešitev, ki se soočajo s številnimi novimi dilemami in iščejo nove pristope, kako upravljati, vzdrževati in načrtovati bolj trajnostno.


PROGRAM 

 

 

09.00 - 10.30

Uvodni pozdrav - Stavbe predstavljajo ogljični odtis podjetja in s tem povezana tveganja ter priložnosti
Ana Struna Bregar, izvršna direktorica CER 
 

 
  Uvodni nagovor
Blaž Košorok
, državni sekretar, Ministrstvo za infrastrukturo 
 
 
  Novi evropski Bauhaus za trajnostno, vključujoče, kreativno in estetsko grajeno okolje
Ruth Reichstein, EU komisija
Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.
 
 
 
Izkušnje integriranih pristopov za prenovo in posodobitev grajenega okolja
Sibyl Steuwer
, Buildings Performance Institute Europe, BPIE 
Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.

 
 
  Digitalizacija gradbenega sektorja
Žiga Turk, prodekan Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo ULJ, vodja programske skupine eGradbeništvo 
 
 
  Prednosti BIM in Digital Building Twins za učinkovito gradbeno poslovanje
Kevin Bauer, vodja področja BIM & Digital Twin za Evropo, Siemens
Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.
 
 
  Kompetence trajnostnih delovnih mest s poudarkom na področju gradnje in stavb
Guia Bianchi, Joint Research Centre (JRC), the European Commission’s science and knowledge service 
 
     
10.30 - 10.50 Odmor  
     
10.50 - 12.00 Primeri naprednih projektov in rešitev  
 
Alenka Loose, energetska upravljavka, Mestna občina Ljubljana
Nataša Teraž Krois, vodja trajnostnega razvoja, Lumar
Miha Ambrožič, vodja objektnega managementa, Lidl
Marjan Strnad, vodja produktov podjetja, Robotina
Jure Šumi, vodja digitalizacije in blagovnih znamk skupine Knauf inuslation, Predsednik GIZ OUI (Združenje za zeleno urbano infrastrukturo)
 
     
12.00 - 13.20 Panelna razprava
Interdisiplinarno sodelovanje je ključ do trajnostnih nepremičnin


Matej Blenkuš, dekan, Fakulteta za arhitekturo, ULJ
Igor Kulašič, vodja Smart Infrastructure, Siemens
Alenka Loose, energetska upravljavka, Mestna občina Ljubljana
Marko Lukić, lastnik in direktor, Lumar, član sveta zavoda CER
Miha Mermal, izvršni direktor za marketing in trajnostni razvoj, BTC, član sveta zavoda CER
Marjan Velej, vodja projekta KOC INOVATIS
 
 
13.20 - 14.00 Mreženje  

 
 

PODPORNIKI DOGODKA

 
        
       
     
   
  
 

KOTIZACIJA 

 

Udeležba na dogodku je brezplačna, z obvezno prijavo. 
V skladu z Odlokom o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 izpolnjevanje PCT pogoja OBVEZNO za udeležbo končnih uporabnikov na javnem dogodku. 

V prijavnici prosim označite ali se boste udeležili dogodka v živo ali ga boste spremljali online. 


KREDITNE TOČKE  IZS ZA UDELEŽBO NA DOGODKU

Člani IZS, pooblaščeni in nadzorni inženirji, za udeležbo na seminarju pridobijo 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. Udeležencem na IZS ni potrebno vlagati vlog za dodelitev kreditnih točk, ker jim bodo pripisane avtomatično.

PODATKI O PODJETJU / COMPANY INFORMATION

Podjetje / Company:
ID za DDV / VAT number:
Ulica / Street:
Pošta in kraj / Postal code and place:
Telefon / Telephone:
Članska številka pri IZS ali ZAPS / IZS or ZAPS member number:
Dogodek bom spremljal / Attendance:
KONTAKTNE OSEBE / CONTACT PERSON

Ime / Name*:
Priimek / Surname*:
E-pošta / E-mail*:
Opombe / Remarks:
Pogoji uporabe: