NOVICE
16.02.2019    |    Zelene rešitve, gradnja in nepremičnine

Prva trajnostno certificirana stavba v Sloveniji - Platinasti certifikat DGNB

Knauf Insulation iz Škofje Loke je nedavno v sklopu svojih poslovno-proizvodnih zmogljivosti odprl novo demonstracijsko-izobraževalno središče, namenjeno praktičnim in teoretičnim izobraževalnim procesom za različne deležnike v gradbeništvu.
Knauf Insulation

#KnaufInsulation
#KIExperienceCenter
#DGNB

Knauf Insulation iz Škofje Loke je nedavno v sklopu svojih poslovno-proizvodnih zmogljivosti odprl novo demonstracijsko-izobraževalno središče, namenjeno praktičnim in teoretičnim izobraževalnim procesom za različne deležnike v gradbeništvu.
Objekt je bil že od samega začetka načrtovan kot vzorčni primer trajnostne gradnje. Načrtovan je po metodologiji BIM in v skladu s kriteriji trajnostne gradnje, po katerih je tudi certificiran, saj gre za prvo slovensko novogradnjo s pridobljenim certifikatom DGNB. Prav tako je to prva slovenska stavba, ki se ponaša s certifikatom AKTIVNA HIŠA.

PILOTNI PROJEKT
Zaradi unikatnosti trajnostnega pristopa, je bil projekt že pred izgradnjo izbran za enega od pilotnih projektov Evropske komisije, ki pripravlja evropske smernice trajnostne gradnje, imenovane Level(s). Prav tako je gradnjo kot testno spremljalo tudi Ministrstvo za okolje in prostor, med postopkom priprave slovenskih smernic za trajnostno gradnjo. Izkušnje podjetja s projektiranjem, gradnjo in uporabo bodo tako s pridom uporabljene kot povratne informacije, s ciljem, da trajnostna gradnja čimprej postane standard v gradbeništvu, tako pri nas kot tudi v Evropi.


POSEBNOSTI
Že sam objekt je vzorčen. Vgrajene rešitve na 832 m2 uporabnih površin prikazujejo celo paleto naprednih izolacijskih rešitev ter tudi rešitev partnerskih podjetij. Tako na obodu najdemo 6 različnih izvedb fasad ter tri rešitve ravne in zelene strehe. Vgrajene so tudi rešitve Knauf za stene, strope ter tlake. Izolacija kot nepogrešljivi del načina gradnje mora namreč po trajnostnih kriterijih ponuditi objektu in uporabnikom še nekaj več, npr. požarno varnost, akustično izolativnost, paropropustnost idr. Poleg podjetij skupine Knauf – Knauf Insulation, Knauf ter Knauf AMP, so v partnerstvo vključena še podjetja Velux, Sika, Alukoenigstahl, Alkam, Seemelrock, Zumtobel, TEM in F. Leskovec. Vsak od njih v našem novem centru predstavlja svoje napredne rešitve.NAMEMBNOST
Objekt je namenjen praktičnim predstavitvam izvedbe izolacijskih rešitev vseh vrst. Kakovost izvedbe v gradbeništvu namreč pogosto znižuje učinkovitost izolacijskih materialov in rešitev. Izobraževanja na tem področju so zato nujna. Center je torej namenjen tako praktičnim kot tudi klasičnim, digitalnim in virtualnim oblikam izobraževanja, kar mu omogoča bogata tehnična oprema. V centru tako pričakujejo različne ciljne skupine iz Slovenije in tujine, ki jim bodo prilagajali vsebine izobraževalnih programov.
Končni cilj delovanja centra, ki so ga v podjetju zaradi mednarodnih ambicij poimenovali Knauf Insulation Experience Center, je dvig ozaveščenosti o trajnostni gradnji, ki bo povečalo povpraševanje po njej. Na drugi strani pa želijo poskrbeti, da se bo tovrstna gradnja tudi v praksi kakovostno projektirala in izvajala. S svojimi aktivnostmi tako želijo pokriti celoten krog deležnikov v gradbeništvu, v lokalnem in tudi mednarodno-regionalnem smislu. Vse s ciljem večje kakovosti bivanja uporabnikov objekta.
Novonastali center je tako živ primer delovanja podjetja Knauf Insulation po načelu Challenge.Create.Care., kar je tudi slogan podjetja.

TRAJNOSTNA GRADNJA
Pogosto uporabljeni pojem trajnostne gradnje v tej fazi zagotovo še potrebuje nekaj pojasnil. Trajnostnost temelji na treh glavnih stebrih: ekologiji, ekonomiji in družbi. Da dobimo trajnostno gradnjo, moramo dodatno vključiti še tehnično kakovost, procesno kakovost, ob upoštevanju kakovosti lokacije. Trajnostna gradnja predstavlja optimalno razmerje teh šestih kriterijev.

Barbara Hafner
Vodja marketinga & PR za regijo, Knauf Insulation d. o. o.

»Ena od poti v nizkoogljično družbo je trajnostna gradnja. Graditi po trajnostnih kriterijih pomeni uporabljati materiale z identificiranim in blažjim ogljičnim odtisom. Ti kriteriji pri izbiri gradbenih materialov in rešitev še ne prevladujejo. Potrebno je veliko ozaveščanja. Načini so različni, morajo biti konstantni, argumentirani in prihajati s strani različnih deležnikov, ki trajnostno gradnjo pospešijo, olajšajo in pripeljejo do standardiziranih rešitev. Pot do tja je še dolga. V Knauf Insulation izobražujemo različne ciljne skupine in delimo lastne izkušnje iz izobraževalnega centra, ki smo ga po kriterijih trajnostne gradnje zgradili sami.«


ZADNJE NOVICE

SORODNE NOVICE