NOVICE
16.02.2019    |    Zelene rešitve, gradnja in nepremičnine

Skupina Slovenijales – s trajnostno razvojno strategijo do povsem novih razsežnosti

Skupina Slovenijales z več kot 110-letno tradicijo velja za eno vodilnih Green-tech poslovnih skupin. Poslovnemu svetu tako doma kot v tujini zagotavlja zanesljivega, trajnostno naravnanega partnerja s celovitimi rešitvami, izdelki in storitvami, ki jih podjetja članice skupine nadgrajujejo z lastnim znanjem in uporabo najmodernejših tehnologij.SLOVENIJALES
JELOVICA


#Slovenijales
#Jelovica
#JelovicaHise

Svoje poslanstvo gradijo na uporabi naravnih bogastev, ki jih z znanjem in odgovornim ter inovativnim ravnanjem ter z uporabo najmodernejših tehnologij oplemenitijo z visoko dodano vrednostjo, z zagotavljanjem celovite ponudbe svojim partnerjem pa postajajo odgovoren sistemski dobavitelj. Trajnostno in razvojno usmerjeno strategijo so prepoznali kot edino pravo dolgoročno in vzdržno smer, saj le zdravo sobivanje z naravo in okoljem lahko zagotavlja takšno delovanje tudi v prihodnosti.


Za svoje delovanje vso potrebno energijo v energetsko optimiziranih in učinkovitih proizvodnih tovarnah družbe že danes same zagotavljajo iz 100 % obnovljivih virov, kot so voda, veter in biomasa. Kot prva zelena družba z več kot 110-letno tradicijo Jelovica tako skrbi tudi za svoj trajnostni razvoj in je vzorčen primer krožnega gospodarstva.

Dodano vrednost in dolgotrajno zadovoljstvo partnerjev visoko usposobljeni strokovnjaki ustvarijo s svojim odgovornim ravnanjem, sodobnimi tehnologijami in kakovostno obdelavo certificiranih naravnih surovin. Tradicijo ohranjajo na temelju stoletne zgodovine, hkrati pa jih sodobni poslovni prijemi, nenehno prilagajanje tržnim spremembam in inovativni sistemi gradnje pametnih in energetsko varčnih zgradb s pomočjo mednarodno uveljavljene blagovne znamke Jelovica uvrščajo med vodilne evropske proizvajalce tovrstnih zgradb.


Jelovica zaradi dolgoletne tradicije velja za vodilno slovensko blagovno znamko na področju energetsko varčnih in okolju prijaznih hiš, lesenih oken in vrat, proizvode s to blagovno znamko pa danes s pomočjo razvejane mednarodne mreže najdemo na več kot 30 svetovnih trgih. Mednarodno priznana blagovna znamka z več kot 110-letno tradicijo vsako leto dodatno krepi izvozno usmerjenost in kakovost izdelkov v obliki hiš, oken in vrat. 
Jelovica, ki je tudi najstarejša slovenska blagovna znamka za lesene montažne hiše, svojo odgovornost do narave zaznamuje predvsem s tistimi dejavnostmi in projekti, s katerimi pripomore k življenju v zdravem in čistem okolju današnje in prihodnjih generacij.


Sodobna tehnologija, kvalitetni materiali in visoki standardi, ki jih uporabljajo, zagotavljajo kakovost in dolgoročno uporabo tudi najzahtevnejšemu kupcu. Na osnovi takšne usmeritve so proizvodi Jelovice zanimivi za najzahtevnejše trge, kot so Nemčija, Avstrija, Italija, Švica, Španija, Izrael, Rusija, Japonska, pa tudi razvijajoče se trge, kot so Ukrajina, Bolgarija, Moldavija in drugi. 

S številnimi certifikati kakovosti in z najnovejšim certifikatom PEFC strankam sporočajo, da les, ki ga vgrajujejo v svoje proizvode, prihaja iz gozdov, ki so trajnostno upravljani, pri njegovi pridelavi pa je zagotovljeno spoštovanje vnaprej opredeljenih okoljskih, družbeno-socialnih in etičnih standardov. S tem certifikatom lahko dokazljivo zagotavljajo sledljivost izvora lesa, s čimer pripomorejo k zaščiti svetovnih gozdov. Zaradi vpeljave sistema sledljivosti imajo v Jelovici boljši nadzor nad upravljanjem z materialnimi viri. 

Premik k zelenemu poslovanju je nujen za vsa podjetja. Vendar pot do tja ni niti preprosta niti poceni. Je pa edina logična prihodnost vsakega podjetja, ki mora spremembe uvesti v celotni trajnostni verigi svojega poslovanja, od vodstva, zaposlenih, procesov do ozaveščanja kupcev. 

Gregor Benčina, predsednik skupine Slovenijales

»Pred nami je priložnost, da v svoji zeleni državi s pomočjo znanja, tehnologij in naravnih danosti razvijemo edinstveni model trajnostno naravnanega krožnega delovanja, ki bo prebivalcem in obiskovalcem zagotavljal najvišji življenjski standard, grajen na znanju, sodobnih tehnologijah in razvoju človeških virov, ter na podlagi uporabe zelenih tehnologij in varstva okolja to zagotavljal tudi prihodnjim generacijam.« ZADNJE NOVICE

SORODNE NOVICE