ZAVEZNIŠTVO ZA ZELENO OKREVANJE

8. junij 2020

Veseli nas, da smo z vlado vzpostavili uspešen dialog in prejeli obširen odgovor na posredovane zelene ukrepe s strani resornih ministrstev. Pozdravljajo vse pobude glede zelene obnove po pandemiji COVID-19, saj se zavedajo nujnosti uvajanja sprememb, ki bodo bolj zelene in trajnostne. Menijo, da je pobuda CER za oblikovanje zavezništva za Zeleno okrevanje Slovenije skladna z namero Vlade RS in, da jih veseli, da so nastali predlogi v soglasju med predstavniki gospodarstva in drugimi pomembnimi deležniki.

V CER sedaj v sekcijah in delovnih skupinah aktivno nadaljujemo delo na horizontalnih kot vertikalnih ukrepih. Vzpostavljamo stike s pristojnimi ministrstvi.

Izjemno nas veseli, da je Zavezništvo za zeleno okrevanje sedaj močnejše tudi s podporo prve občine - Mestne občina Ljubljana. Še enkrat hvala vsem, ki ste vstopili v zavezništvo in oddali svoj glas za zeleno, tehnološko napredno Slovenijo!

Predlogi za vključitev ukrepov za zeleno okrevanje gospodarstva v tretji paket ukrepov za blažitev posledic pandemije poslani na vlado RS 14. maja 2020.  >>
 

14. maj 2020

Po vsej Evropi nastajajo pobude z zahtevami po zeleni obnovi po korona krizi (Nemčija, Anglija, Francija...). Zeleno okrevanje gospodarstva je sicer že utemeljeno v globalnih in evropskih ciljih za preprečevanje in zmanjševanje podnebnih sprememb ter globalnih izzivov (Cilji trajnostnega razvoja ZN -SDG 17, Pariško podnebni sporazum, Evropski zeleni dogovor). Vsi se moramo zavedati nujnosti uvajanja sprememb, ki bodo bolj zelene in bolj trajnostne. Temu je potrebno prilagoditi našo miselnost in naše delovanje.

CER (Center energetsko učinkovitih rešitev) je oblikoval zavezništvo za Zeleno okrevanje Slovenije. V njej so združene ideje in konkretni predlogi za zagotovitev zelenega okrevanja gospodarstva. K pobudi so pristopila številna podjetja, znanstvene institucije, akademiki druge organizacije.

Druži nas ideja o spodbujanju inoviranje, razvoja in implementacije zelenih tehnoloških rešitev (storitev, produktov in procesov) v vseh sektorjih. Torej tistih, ki zmanjšujejo ogljični odtis, prispevajo k trajnosti in spodbujajo samooskrbo.

Cilj Zavezništva za zeleno okrevanje Slovenije je zagotoviti razvoj zelene, pametne in tehnološko napredne Slovenije. Hkrati je cilj zavezništva spodbuditi Vlado RS k sprejemanju ukrepov za pospeševanje zelenega gospodarstva

Zavezništvo je poželo izjemen odziv skoraj sto različnih podjetij in organizacij iz 13 različnih sektorjev. Zavezništvo za zeleno okrevanje je prejelo številne izraze podpore ideji ter konkretne predloge za spodbujanje razvoja zelenega gospodarstva.

Zelena in digitalna tranzicija zagotavljata pravilne investicijske priložnosti, ki lahko pomagajo k okrevanju gospodarstva, skladno z globalnimi trajnostnimi cilji. Hkrati pa zagotavljata, da bo gospodarstvo odpornejše in družba bolje opremljena na prihajajoče krize, ki smo jim lahko priča že v bližnji prihodnosti. Zeleno okrevanje gospodarstva bo zelo zahtevna naloga naše generacije. Temeljiti mora na znanju, tehnologiji, digitalizaciji, načelih krožnega gospodarstva, transparentnosti in etiki. Hkrati pa mora biti izrazito povezovalno in delovati nadsektorsko.

 

Nacionalno zavezništvo za zeleno okrevanje gospodarstva sestavljajo

Prvih 100 zaveznikov je razvrščenih po abecedi. Od 100 naprej, pa so navedeni po vrstnem redu prispelih prijav.


 

Kako se pridružite
nacionalnemu zavezništvu za zeleni načrt oživitve gospodarstva?

Izpolnite obrazec na spodnji POVEZAVI >>.

Kaj pridobite z zavezništvom?

Zavezništvo je brezplačno.
 
Vloga zaveznikov:
  • podpirajo potrebo po zelenem okrevanju gospodarstva,
  • stremijo k sistemskemu pristopu za razvoj zelene, pametne in tehnološko napredne Slovenije,
  • podajajo predloge za zeleno okrevanje gospodarstva, ki jih bomo obravnavali v CER, znotraj sekcij,
  • so obveščeni o aktualni tematiki zelenega okrevanja v Sloveniji in EU.