Program:
Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021

Programska prioriteta:
Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Namen in cilj projekta:
Glavni namen projekta SmartMOVE je priprava strategij ter izvajanje mobilnostnih načrtov, s katerimi bo utemeljil potrebo po sistematičnem razvoju infrastrukture za razvoj multimodalnosti v regiji. Znotraj projekta se razvija sistem dinamičnih skupinskih prevozov kot trajnostno naravnana alternativa obstoječim modalitetam prevoza. Pripravljajo se tudi konkretna politična priporočila za odločevalce na področju trajnostne mobilnosti. Z izdelavo mobilnostnih načrtov za upravljanje trajnostne mobilnosti na lokacijah z veliko prometa bo projekt prispeval k izboljšanemu upravljanju mobilnosti. Glavni cilj projekta je omejevanje negativnih okoljskih vplivov, ki so posledica netrajnostih oblik mobilnosti, ter dolgoročni razvoj trajnostne mobilnosti, h kateremu bo prispeval na različne načine.

Pričakovani rezultati projekta: Dvig ozaveščenosti o pomenu trajnostne mobilnosti med delodajalci in zaposlenimi ter priprava postopka pridobitve posebnega certifikata za trajnostno mobilnost. Zasnova metodologije in izdelava trajnostnih načrtov za organizacije, ki zaposlujejo večje število ljudi in so na prometnih stičiščih. Pilotna vzpostavitev rešitve trajnostne mobilnosti za prevoz na delo v LUR z dinamičnimi skupinskimi prevozi. Priprava priporočil za strateške usmeritve pristojnih organov RS na področju trajnostne mobilnosti ter predlogov za izboljšavo in nadgradnjo obstoječe Celostne prometne strategije Ljubljanske urbane regije.

Partnerji v projektu:
- Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (vodilni partner)
- Institut Jožef Stefan
- Ljubljanski urbanistični zavod d.d.
- Združenje delodajalcev Slovenije g.i.z.
- GoOpti d.o.o. - IPoP – Inštitut za politike prostora
- Center energetsko učinkovitih rešitev (CER)
- Raziskovalni inštitut Nordland (Nordland Research Institute)

Financiranje:
Skupna vrednost projekta: 1.609.166,79 EUR
Sofinanciranje NFM in FM EGP (100 %): 1.609.166,79 EUR
Vrednost projekta za CER: 102.800,00 EUR

Trajanje projekta:
1.maj 2022 – 30. april 2024  

VEČ >>