NOVICE
25.07.2017    |    gradnja

Smernice barvanja fasad v mestih

V zadnjih desetih letih se je močno povečala energetska prenova zgradb zgrajenih v šestdesetih in sedemdesetih letih. Lastniki enodružinskih ali večstanovanjskih objektov se pogosto odločajo za celovito prenovo, ki zajema obnovo fasade, stavbnega pohištva in ogrevanja.

Podjetje JUB in Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani sta zato v sodelovanju z Občino Ruše organizirala arhitekturno delavnico in na konkretnem primeru mesta Ruše prikazala, kako se strokovno pripravijo smernice za izbor primernih barvnih odtenkov za stavbe, da bi bile te ustrezno skladne z  okoljem in naravo, s čimer bi poskrbeli za prijeten videz mesta tudi po njegovi prenovi.


SMERNICE BARVANJA FASAD V NASELJIH

Delavnica barvnih študij v Rušah

V zadnjih desetih letih se je močno povečala energetska prenova zgradb zgrajenih v šestdesetih in sedemdesetih letih. Lastniki enodružinskih ali večstanovanjskih objektov se pogosto odločajo za celovito prenovo, ki zajema obnovo fasade, stavbnega pohištva in ogrevanja. Omenjeno predstavlja za lastnike velik finančni zalogaj, vendar se pri dobro načrtovanem projektu investicija slej ko prej povrne.

Prenova fasade obsega energetsko kot tudi estetsko prenovo. Izredno pomembno je, da se vizualna podoba prenovljenega objekta čim bolje vklopi v obstoječe okolje. Objekt je torej potrebno gledati kot del celote in ne kot posamično enoto, kajti ravno slednje je razlog za neprimerne 'barvne rešitve' s čimer podoba naselij lahko izgublja svojo prvobitnost oziroma barvno usklajenost. V svetu so številna mesta že pristopila k sistemskemu reševanju tovrstne problematike: Moskva, Stockholm, Barcelona, Milano, Bergamo….To je le nekaj primerov, kjer so barvni odtenki, ki jih je dopustno uporabljati pri prenovi objekta, predpisani.

Tudi v Sloveniji se nekatere občine že trudijo uveljaviti podobne predpise, vendar to ni vedno in povsod najbolj enostavno.

Problematika barvnega onesnaževanja je v Sloveniji precej pereč problem. Pri poizkusih za odpravljanje barvnega neskladja pri, pretežno, stanovanjskih objektih, sta našla skupen interes podjetje JUB in Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani.

Pod vodstvom doc. dr. Tomaža Novljana sta podjetje JUB in Fakulteta za arhitekturo skupaj organizirala delavnico, v kateri so sodelovali študenti višjih letnikov.

Namen delavnice je bil na konkretnem primeru osvetliti problematiko uporabe barve na fasadah ter nakazati sistemski pristop k enoviti estetski prenovi posameznih stavb in naselij, saj se s tem zagotovo zmanjša število nekontroliranih posegov v okolje.

Študenti so se lotili priprave podlag za celovito prenovo mesta Ruše v sodelovanju z občino in mestno arhitektko, prof. Marušo Zorec: v Rušah so dokumentirali tipične večstanovanjske objekte in jih v tednu dni prenesli v risbe ter 'barvno' obdelali. Pripravili so izvleček odtenkov iz JUB-ove barvne karte, ki so najbolj primerni za zunanjo podobo posameznih objektov, barvne študije za tipične večstanovanjske objekte ter njihove makete, ki so jih pobarvali z JUB-ovimi barvami.

Celoten projekt energetske in estetske prenove je bil javno predstavljen domačinom, upraviteljem, občinskim organom in ostalim zainteresiranim dne 26. 6. v kulturnem domu v Rušah. Predstavitve se je udeležilo 15 ljudi. Energetsko prenovo s sistemi JUBIZOL in vsemi pozitivnimi učinki je predstavil g. Iztok Kamenski, vodja JUB akademije. Predlog estetske prenove in njenega pomena za mesto je predstavil doc. dr. Tomaž Novljan s sodelavko Bredo Božič ter s študenti Fakultete za arhitekturo. Vojka Kos, ki skrbi za strateški razvoj blagovnih znamk v JUB-u pa je pri predstavitvi poudarila, da je pri prenovah fasad izrednega pomena njihovo sodelovanje z arhitekturno stroko, saj je to edino zagotovilo za dvig kvalitete javnega zunanjega prostora v stanovanjskih območjih. Delavnica je le eden od učinkovitih načinov, s katerim se lahko nakaže pravilno smer celovite prenove naselij.ZADNJE NOVICE

SORODNE NOVICE