GREENVIZIJA

 
 
 

 

ZAKAJ SODELOVATI

 • Pridobili boste nove izkušnje na področju zelenega gospodarstva.
 • Imeli boste možnost implementirati svojo idejo.
 • Dobili boste oseben stik s podjetjem, ki že razvija zelene tehnologije (produkte, storitve ali procese).
 • Morda se vam bo pokazala možnost dolgoročnega sodelovanja s podjetji.
 • Dodali boste osebni prispevek k bolj zeleni in napredni Sloveniji.
 • Odprla se vam bo priložnost za osebni in karierni napredek ter krepitev kompetenc za zelena delovna mesta.
 • Izobraževali se boste na področju trajnosti in zelenih tehnologij.
 • Povezovali se boste z zeleno in inovativno skupnostjo.
 
 
 

KDO LAHKO SODELUJE

Sodelujejo lahko vsi mladi po srcu, ki imajo ideje in željo iskati trajnostne rešitve na primeru podjetij, ki že razvijajo zelene tehnologije (produkte, storitve ali procese). Vsi, ki si želite izkušenj na področju zelenega gospodarstva in v sodelovanju vidite priložnost za osebni in karierni napredek ter za krepitev kompetenc za zelena delovna mesta.
 
 
 


KAKO POTEKA TEKMOVANJE

Ob prijavi na tekmovanje bo vsak udeleženec lahko izbral preferenčno podjetje za katerega bi želel iskati ideje in rešitve. Najboljše ideje nastanejo v raznolikih skupinah, zato bomo udeležence naključno povezali v skupine, od 4-5 oseb, odvisno od števila prijav. Število skupin na podjetje je omejeno. V kolikor bo za eno podjetje zainteresirano preveliko število prijavljenih, bomo udeležence razporedili na drug izziv.
 
1. Dan: Uvodno srečanje in začetek (15.6. ob 17h)

Uvodno srečanje bo potekalo online preko aplikacije Zoom.
 • Uvod v Greenvizijo hekaton in predstavitev udeležencev, Green deal, strateške usmeritve EU; nagovor Ana Struna Bregar, direktorica CER (10min)
 • Hitro inoviranje; predavanje in pogovor z mag. Žiga Čebulj (20min)
 • Grajenje zelene konkurenčnosti; predavanje in pogovor z Rene Prof. Dr. Schmidpeter (20min)
 • Oblikovanje skupin
2. Dan: Hitro inoviranje: Generiranje in definiranje idej ter mentorsko video srečanje 
3. Dan: Hitro inoviranje: Oblikovanje in razvoj ideje
4. Dan: Hitro inoviranje: Ocena ideje in priprava prezentacije

Priporočamo, da skupinsko delo 2., 3., in 4 dan poteka v popoldanskem času, do 3 ure.  
 
5. Dan: Hitro inoviranje: Predstavitev rešitve (19.6. ob 14h)
 
Organizacija in lokacija dela je prepuščena ekipi.
 
Drugi dan zjutraj bo imela vsaka skupina na razpolago 1 video mentorsko srečanje (30 min) z mentorjem, ki ga dodeli organizator Greenvizije hekatona. Pred končno predstavitvijo rešitev in idej pred komisijo, mora vsaka skupina poslati svojo prezentacijo do petka 19.6., najkasneje do 11. ure . Vsaka skupina bo imela na voljo 5 minut za predstavitev svoje ideje oziroma rešitve. Vse bo potekalo online, preko aplikacije Zoom. Žirijo bodo sestavljali člani CER in predstavniki sodelujočih podjetij in organizacij.
 
Predstavitve se bodo 5. dan, 19.6. ob 14.00 predvajale v živo na CER Facebook strani.
 
 
 

 

POMEMBNI DATUMI

15. junij – Uvodno online srečanje in začetek
16. junij - Generiranje in definiranje idej
17. junij - Oblikovanje in razvoj ideje
18. junij - Ocena ideje in priprava prezentacije
19. junij - "Zeleni petek” online predstavitev rešitve žiriji in razglasitev zmagovalne ekipe
 

 
 
 

IZBOR ZMAGOVALCEV

Komisija bo izbrala eno zmagovalno ekipo, katere rešitev bo najbolj navdušila člane komisije in bo ustrezala naslednjim merilom:
 
 • izpolnjevala bo cilje globalnega trajnostnega razvoja (17 SDG) - vsaj dva cilja,
 • temeljila bo na načelih zelenega dogovora za preobrazbo gospodarstva EU za trajnostno prihodnost in načelih krožnega gospodarstva,
 • bo inovativna in izvedljiva v praksi,
 • bo upoštevala prednosti in omejitve podjetja.
 
 
 

NAGRADA

Zmagovalna ekipa bo prejela izobraževanje na temo trajnostne preobrazbe podjetij v organizaciji podjetja Metrix in zavoda CER ter Circular Change. 
 
Po tekmovanju bomo poskrbeli za povezovanje udeležencev in izmenjavo izkušenj z druženjem na zelenem koktajlu. Objavili bomo tudi vse ideje in rešitve na naši spletni strani.