NOVICE
03.09.2019    |    Ostalo

CER in Fundacija monaškega princa Alberta II. podpisala partnerski sporazum

Center energetsko učinkovitih rešitev (CER) in Fundacija monaškega princa Alberta II. (The Prince Albert II of Monaco Foundation) sta na 14. Blejskem strateškem forumu podpisala sporazum, ki predstavlja temelj za sodelovanje na področju reševanja podnebno energetskih izzivov. Namen sporazuma je vzpostavitev učinkovitega sodelovanja na poti do uresničevanja skupnih ciljev ter razvijanje komplementarnih in sinergijskih dejavnosti na področju trajnostnega razvoja.
Sporazum nadgrajuje dosedanje sodelovanje in izmenjavo informacij med zavodom CER in Fundacijo monaškega princa Alberta II. Podpisali so ga H.E. Bernard Fautrier, podpredsednik in izvršni direktor Fundacije monaškega princa Alberta II., mag. Rok Vodnik, predsednik zavoda CER, in Gregor Benčina, podpredsednik zavoda CER.

Rezultat podpisa omenjenega dokumenta je oblikovanje stalnega odbora za sodelovanje in skrb za mednarodne projekte, ki jih bosta organizaciji skupno podpirali. S podpisom sporazuma si obe organizaciji prizadevata za tehnično, znanstveno in metodološko sodelovanje, ki bo omogočilo združevanje ali izkoriščanje posebnega strokovnega znanja in izkušenj pri izbiri, spremljanju in ocenjevanju projektov. Prav tako bosta sodelovali pri komuniciranju skupnih vsebin, pripravi skupnih orodij za komunikacijo, kapitalizacijo in razvoj znanja ter pri izmenjavi izkušenj na konferencah, okroglih mizah in simpozijih o temah, ki se nanašajo na glavna področja dejavnosti obeh partneric.


»Podpis sporazuma je izjemna priložnost in predstavlja pomemben začetni korak pri skupnem naslavljanju trajnostnih vprašanj. Ubežati moramo ogljični družbi in se premakniti k bolj trajnostnemu načinu življenja z znižanjem ravni naših vsakodnevnih emisij. S povezovanjem s slovenskim partnerjem postajamo še bolj ozaveščeni o možnih rešitvah, ki bodo krojile našo prihodnost. Ob tej priložnosti smo v živo spoznali tudi dva primera dobre prakse v Sloveniji, ki jih bomo skušali prenesti v monaško družbo.«

H.E. Bernard Fautrier, podpredsednik in izvršni direktor Fundacije monaškega princa Alberta II.


»Partnerski sporazum s Fundacijo monaškega princa Alberta II. je izjemen korak, kajti s tem se potrjuje pravilna usmeritev CER-a v zadnjih nekaj letih. Ob tem se odpirajo nove možnosti in priložnosti za še večjo aktivnost na tem področju, tako slovenskih podjetij kot tudi tistih, ki slovensko tržišče smatrajo kot potencialno tržiče. Vsekakor je tematika sodelovanja s fundacijo tista, ki bo v prihodnje kreirala nove konkurenčne prednosti slovenskih podjetij in tudi odpirala vrata marsikje v tujini.«

Gregor Benčina, podpredsednik zavoda CER.


Dr. Martin Porter, izvršni predsednik, Cambridge Institute for Sustainability Leadership; dr. Janez Potočnik, sopredsedujoči - UN International Resource Panel, nekdanji komisar EU za znanost in raziskave ter za okolje;
mag. Rok Vodnik
, član uprave, Petrol d.d, predsednik sveta zavoda CER;
H.E. Bernard Fautrier, podpredsednik in izvršni direktor fundacije The Prince Albert II of Monaco Foundation, pooblaščeni minister, posebni svetovalec predsednika vlade za področje; Gregor Benčina, predsednik Slovenijales Group, podpredsednik sveta zavoda CER, iniciator pobude GreenTech Slovenia; Tom Fux, direktor, Toyota Fleet Mobility Europe; H.E. Mr Robert Fillon, ambassador Monaka v Italiji; dr. Saša Bavec, generalni direktor oddelka za sisteme, član izvršnega odbora Knauf Insulation Group; Ana Struna Bregar, izvršna direktorica CER