Stavbe in zeleni dogovor: Izzivi in trendi

6. marec 2020

Nacionalni strokovni posvet

Sejem DOM
Gospodarsko razstavišče, Dvorana Urška, Dunajska cesta 18, Ljubljana

 

Soorganizatorji

 
  
 
Evropa in z njo Slovenija si zastavljata ambiciozne cilje na področju zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov. Razogljičenje stavbnega fonda do leta 2050 zahteva gradnjo visoko učinkovitih novih stavb in intenzivno prenovo obstoječega stavbnega fonda. Kakšni so izzivi in trendi sodobne trajnostne gradnje? Kako lahko uspešno razogljičimo stavbni fond in kateri sektorji so povezani z gradnjo?

Trajnostna gradnja je izjemno pomemben del širšega prehoda na podnebno nevtralno gospodarstvo. Uvajanje novih sodobnih tehnologij, načela krožne uporabe virov, digitalizacija, novi standardi in kriteriji ustvarjajo nova delovna mesta in zahtevajo nove kompetence po celotni vrednostni verigi gradbenega sektorja.

Za vrednotenje in primerjavo trajnostne gradnje potrebujemo različna orodja in okoljske certifikacijske sheme, kot je npr. nacionalni znak za okolje, imenovan Znak kakovosti v graditeljstvu. Razvoj znanj in kompetenc ima pri spodbujanju razvoja trajnostne gradnje strateško vlogo. Ključnega pomena je usposobljenost kadra opremljenega z znanjem in  potrebnimi veščinami, s čimer se zagotavljajo razvoj in gradnja trajnostnih stavb ter krepitev konkurenčnosti gradbenega sektorja.

To področje naslavljata dva projekta, ki vsak na svoj način utira pot do zastavljenih ciljev, prvi z razvojem sistemskega okolja, drugi s krepitvijo sposobnosti celotne verige gradbenega sektorja:
-    »Integralni projekt LIFE IP CARE4CLIMATE«, ki poteka pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor in v okviru katerega se izvajajo aktivnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov oz. blaženje podnebnih sprememb  www.care4climate.si
-    »Kompetenčni center za inovativne stavbe – KOC INOVATIS«, ki poteka pod okriljem Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS in ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada www.koc-inovatis.si.

Na posvetu želimo nasloviti izzive razogljičenje stavb:
•    spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij ter uporabe novih tehnologij,
•    krepitev znanja in usposobljenosti po celotni verigi gradbenega sektorja,  
•    zagotavljanje kakovosti, prepoznavanje in spodbujanje dobre prakse.


O izzivih bodo udeleženci posveta intenzivno razpravljali na hekatonu s strokovnjaki.

Vabljeni:
člani CER, partnerji kompetenčnega centra KOC INOVATIS, predstavniki ministrstev, predstavniki fakultet, zbornic, razvojno raziskovalnih organizacij, energetske agencije, regijske razvoje agencije ter vsi zainteresirani deležniki.

 
 
 

PROGRAM

 
   
10.00 - 10.30 Registracija in mreženje
   
10.30 - 14.00 Uvodni nagovori
Zdravko Počivalšek, minister, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Izr. prof. dr.  Marjana Šijanec Zavrl, vodja centra GI ZRMK
Marko Lukić, direktor in lastnik podjetja LUMAR IG, član sveta zavoda CER
Mag. Marjan Velej, vodja projektne pisarne KOC INOVATIS

Zeleni dogovor EU v luči trajnostne gradnje
Katarzyna Wardal, EU Public Affairs Manager, Knauf Insulation

Izboljšanje energetske učinkovitosti stavb po Evropi
Dr. Sheikh Zuhaib, vodja projektov BPIE- Buildings Performance Institute Europe
 
Arhitektura prihodnosti – prihodnost arhitekture
Matevž Čelik, direktor Muzeja za arhitekturo in oblikovanje

Razvoj kazalnikov trajnostne gradnje – LIFE IP CARE4CLIMATE
Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, vodja centra GI ZRMK

Nadgradnja okoljskega certifikata ZKG v podporo razogljičenju stavb - LIFE IP CARE4CLIMATE
Neva Jejčič, GI ZRMK

Interaktivni del z razpravo o nadgradnji certifikata ZKG - LIFE IP CARE4CLIMATE
Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, Neva Jejčič, GI ZRMK

Povezava raziskovalne sfere in gospodarstva ter krožnost materialov
Prof. dr. Andreja Kutnar, direktorica InnoRenew CoE    

Digitalizacija grajenega okolja
Ksenija Marc, predsednica SiBIM in predstavnica Slovenije pri EU BIM Task Group

Mobilnost in trajnostna gradnja
Marko Peterlin, direktor IPOP – Inštitut za politiko prostora

Pametna omrežja in pametne stavbe
Mag. Igor Kulašič, vodja Smart Infrastructure, Siemens

Hekaton s strokovnjaki
Sodelovanje so že potrdili naslednji strokovnjaki (po abesednem redu organizacij)

Maja Ivanič / Društvo arhitektov Ljubljana, Borut Tavčar / Delo, Borut Hočevar / Finance, Oskar Komac / GZS, Franci Pliberšek / MIK d.o.o.,
Jože Volfand / Revija EOL, Mag. Črtomir Remec / Stanovanjski sklad RS in predsednik IZS, dr. Dragica Marinič / SRIP krožno gospodarstvo, mag. Vladimir Gumilar / Slovenski gradbeni grozd, Slavko Gabrovšek / ZAPS, prof. dr. Henrik Gjerkeš / GI ZRMK
in predavatelji.
   
14.00 - 15.00 Mreženje
»Sponzor pogostitve Energetski center Petrol«
   
  Dogodek bo večinoma potekal v slovenskem jeziku. V angleškem jeziku bosta potekali uvodni predavanji. 
Moderatorja: Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK in Ana Struna Bregar, CER / KOC INOVATIS
 

 
 
   
 
SPONZORJI

 
 
MEDIJSKA PARTNERJA
 
 


 


 

KOTIZACIJA

Udeležba na dogodku je brezplačna z obvezno prijavo na spodnji povezavi, do zapolnitve mest.
Dostop do dvorane Urška 3 je iz Dunajske ceste 18. Za vstop na dogodek ne potrebujete sejemske vstopnice.
 
 
V kolikor se boste mogli udeležiti dogodka. Prosimo, da nam to sporočite na naslov info@cer-slo.si.
V primeru neudeležbe brez odjave, vam bomo izstavili račun v vrednosti 50,00 Eur.
 
KREDITNE TOČKE IZS IN ZAPS
Pooblaščeni in nadzorni inženirji IZS ena (1) kreditna točka,
pooblaščeni arhitekti, krajinski arhitekti in prostorski načrtovalci ZAPS tri (3) kreditne točke
iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
 
S prijavo se strinjate s splošnimi pogoji uporabe in namenom uporabe podatkov. Dogodek bo sneman in fotografiran.
Podatke bomo, partnerji dogodka, uporabili za vodenje baze registriranih udeležencev ter obveščanje o vsebinah vezanih na dogodek.
 
 

PRIJAVA

 
PODATKI O PODJETJU / COMPANY INFORMATION

Podjetje / Company:
ID za DDV / VAT number:
Ulica / Street:
Pošta in kraj / Postal code and place:
Telefon / Telephone:
Članska številka pri IZS ali ZAPS / IZS or ZAPS member number:
Novinar / Press:
KONTAKTNE OSEBE / CONTACT PERSON

Ime / Name*:
Priimek / Surname*:
E-pošta / E-mail*:
Opombe / Remarks:
Pogoji uporabe: