NOVICE
19.09.2017    |    mobilnost

Strategija na področju alternativnih goriv v RS in Uredba o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu

CER je bil partner v konzorciju za pripravo:
- Strategije na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji ter
- Uredbe o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu.

CER je bil partner v konzorciju za pripravo:

- Strategije na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji ter
Predlog, Maj 2017
http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/zakonodaja/Predlogi_predpisov/strategija-final.doc ) in na e-demokraciji v okviru portala eUprava na naslovu
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=8339


- Uredbo o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu

Objava v Uradnem listu: Ljubljana, dne 27. julija 2017
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2131/uredba-o-vzpostavitvi-infrastrukture-za-alternativna-goriva-v-prometu
 


ZADNJE NOVICE

SORODNE NOVICE