SVETOVNI TEDEN TRAJNOSTNE GRADNJE

World Green Building Week / 25. september - 1. oktober 2017

Svetovni teden trajnostne gradnje, je letni dogodek, ki nas spodbuja, da bi gradili trajnostno za vse in povsod.


Stavbe so lahko ključni nosilci sprememb v boju proti podnebnim spremembam in vsi lahko pri tem sodelujemo.

http://www.worldgbc.org/worldgreenbuildingweekTRAJNOSTNA GRADNJA

PREBERITE >>
ARHITEKTURNA POLITIKA V SLOVENIJI

Slovenija se je avgusta 2017 pridružila 19 evropskim državam, ki imajo na področju arhitekture strateške dokumente - arhitekturni politiko.

Tako je kakovostna arhitektura prepoznana kot pomembno področje javnega interesa, ki potrebuje politiko varstva in razvoja.

Cilji "Arhitekture za ljudi" so skladni z evropskimi razvojnimi politikami v obdobju 2014–2027.

Vsebina "Arhitekture za ljudi" in zlasti razvojni ukrepi se ravnajo po usmeritvah nove finančne perspektive EU, v katero vstopa tudi Slovenija, sledijo pa naslednjim razvojnim izzivom:

  • kakovostna arhitektura je zdrava, varna, do okolja prijazna in ekonomična;
  • inovativna arhitektura je spodbuda za gospodarsko rast in blaginjo ljudi;
  • urejena dejavnost arhitekture je pogoj za uresničitev njene ustvarjalne in povezovalne moči;
  • kulturna dediščina je aktivno vključena v današnje razvojne izzive, saj tvori jedro trajnostne družbe in nacionalne kulturne identitete;
  • arhitektura javnih zgradb in javnih površin je zgled in spodbuda za javne in zasebne investicje;
  • mednarodni prostor je za arhitekturo pomembno področje razvoja in priložnost.

Arhitektura za ljudi. Dokument >>

  Save
Preberite tudi: