NOVICE
07.01.2019    |    Zakonodaja

Trije ključni zakonodajni dokumenti iz paketa "Čiste energije za vse Evropejce"

V Uradnem listu EU (L328) so bili objavljeni trije ključni zakonodajni dokumenti iz paketa "Čiste energije za vse Evropejce", ki so začeli veljati 24. decembra 2018.


 
Revidirana direktiva o obnovljivih virih energije (EU) 2018/2001 vzpostavlja zavezujočo direktivo Cilj EU v višini vsaj 32% za leto 2030 s pregledom za povečanje tega števila do leta 2023. Revidirana direktiva o energetski učinkovitosti (EU) 2018/2002 določa cilj 2030 za 32,5%, tudi z morebitno spremembo navzgor leta 2023. Nova vlada Uredba (EU) 2018/1999 vključuje zahtevo, da države članice pripravijo integrirane nacionalne energetske in podnebne načrte za obdobje od leta 2021 do leta 2030, v katerih so opisani načini za dosego ciljev in predložitev osnutka Evropski komisiji do konca leta 2018.

V skladu z direktivo o energetski učinkovitosti stavb, ki je bila objavljena v začetku tega leta, to pomeni, da so zdaj v veljavi štiri od osmih zakonodajnih aktov iz svežnja o čisti energiji za vse Evropejce. Prav tako je bil dosežen politični dogovor o preostalih štirih dokumentacijah, ki se nanašajo na oblikovanje trga z električno energijo (direktiva o električni energiji, uredba o električni energiji, pripravljenost na tveganja in ACER), vendar je treba besedila zdaj preveriti v vseh jezikih EU, formalno sprejetje pa se pričakuje v prvi polovici leta. 2019.

Vsi dokumenti >>


ZADNJE NOVICE

SORODNE NOVICE