Strokovni posvet

Ukrepi in spodbude za prehod na e-mobilnost

14. marec 2018

Hiša Evropske unije, Dunajska cesta 20, Ljubljana
Mag. Bojan Žlender, MZI


Mag. Slavko Ažman


Dr. Simona Perčič


Boris Bajt


Jošt Šmajdek, Bojan Žlender, Miloš Milač, Marta Svojšak Jerman, Hinko Šolinc, Slavko Ažman


Kristina Sever / Elektro Ljubljana, Miha Levstek / Etrel


Foto: Anće Krže / Mediaspeed


Vlada je oktobra 2017 sprejela Strategija za alternativna goriva, ki predstavlja strateški okvir za prehod Slovenije v nizkoogljično družbo na področju prometa.

Ministrstvo za infrastrukturo RS sedaj pripravlja akcijski načrt, s katerim bodo spodbujeni različni ukrepi za aktiven prehod na alternativna goriva. Namen strokovnega posveta je oblikovanje učinkovitih ukrepov in spodbud za prehod na alternativna goriva s posebnim poudarkom na e-mobilnost, ki bodo pripomogli pri oblikovanju akcijskega načrta:

  • pozitivne spodbude (finančne, davčne, odprava administrativnih ovir),
  • zagotavljanje ustrezne infrastrukture,· energetika (proizvodnja in prenos), polnilni sistemi,
  • spodbujanje razvoja slovenske industrije,
  • pozitivni učinki na javno zdravje in ekologijo.

Vabljeni predstavniki gospodarstva, gospodarskih združenj, trgovskih energetskih podjetij, občin in medijev.

Dogodek je brezplačen.


Program

Uvodni nagovor in predstavitev strategije in predloga Akcijskega načrta za obdobje 2018 - 2020
Mag. Bojan Žlender, MZI

PREZENTACIJA >>

Učinkoviti ukrepi in primeri dobrih praks na primeru iz Avstrije
Je te dobre prakse možno prenesti v Slovenijo?
Mag. Slavko Ažman, Center energetsko učinkovitih rešitev, CER

PREZENTACIJA >>

Negativni vplivi prometa na javno zdravje in možni pozitivni učinki z izvajanjem strategije
Dr. Simona Perčič, NIJZ

PREZENTACIJA >>

Finančna industrija in e-mobilnost
Boris Bajt, Združenje bank Slovenije

PREZENTACIJA >>


Razprava

  • Mag. Bojan Žlender, Ministrstvo za infrastrukturo

  • Mag. Hinko Šolinc, Eko sklad

  • Jošt Šmajdek, Javno podjetje Ljubljanski potniški promet
  • Mag. Slavko Ažman, Porsche Slovenija

  • Miloš Milač, Finance

Dogodek je moderirala Ana Struna Bregar, izvršna direktorica CER. Razpravo pa je vodila dr. Marta Jerman Svoljšak (Petrol d.d.) vodja sekcije trajnostna mobilnost CER.


FOTO GALERIJA >>