NOVICE
04.06.2018    |    energija

VIDEO - Vključevanje zasebnega sektorja v zunanje finančne instrumente EU - področje energije

Ljubljana, 1. junij 2018 – Ministrstvo za zunanje zadeve je skupaj s Centrom energetsko učinkovitih rešitev (CER) in Institutom Jožef Stefan ter v sodelovanju z Evropsko komisijo v Hiši EU organiziralo seminar z naslovom: "Predstavitev možnosti vključevanja zasebnega sektorja v zunanje finančne instrumente Evropske unije, s poudarkom na področju energije."

Seminar je bil namenjen ozaveščanju o priložnostih za vključevanje slovenskega zasebnega sektorja v mednarodno razvojno sodelovanje, zlasti Evropske unije, izpostavljeno pa je bilo področje trajnostne energije. 


Predstavljene so bile možnosti kombiniranega financiranja (ang. blending) na področju trajnostne energije, in sicer s konkretnimi primeri projektov v državah

- Zahodnega Balkana,

- evropske soseščine in

- Afrike.


Vabljeni so bili predstavniki malih, srednjih in velikih podjetij ter drugih institucij, ki se ukvarjajo z izzivi, povezanimi s trajnostno energijo, energetskimi rešitvami in storitvami v različnih sektorjih, in iščejo priložnosti za internacionalizacijo. Seminarja se je udeležilo okoli šestdeset predstavnikov slovenskih podjetij in drugih zainteresiranih institucij.
Sabina Stadler Repnik, generalna dirktorica Direktorata za multilateralo, razvojno sodelovanje in mednarodno pravo na Ministrstvu za zunanje zadeve, je poudarila pomen Agende 2030 in pričakovane okrepljene vloge zasebnega sektorja kot partnerja pri uresničevanju univerzalnih trajnostnih ciljev. Povedala je, da v Sloveniji poteka prenova strateškega in pravnega okvira mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki daje poudarek na partnerstvih, tudi z zasebnim sektorjem. Mikro, mala in srednje velika podjetja so osrednji akterji gospodarstva Slovenije in celotne EU, zato je treba krepiti njihovo vključevanje tudi v razvojno sodelovanje, za kar si Slovenija aktivno prizadeva v okviru EU. Poudarila je, da bosta v prihodnje v vse vidike slovenskega razvojnega sodelovanja prednostno vključevani dve temi, to sta enakost spolov in varovanje okolja. Med slednje sodi tudi trajnostna energija.


Foto: MZZ, STA

 Marjeta Jager, namestnica generalnega direktorja za mednarodno sodelovanje in razvoj Evropske komisije, je v nagovoru izpostavila EU kot največjo donatorico razvojne pomoči na svetu. Poudarila je trajnostno energijo kot eno od ključnih področij, ki je praktično vpeto v vse zunanje instrumente EU. 1,2 milijardi ljudi po svetu namreč trpi za energetsko revščino, od tega samo v Afriki 600 milijonov ljudi. Za izkoreninjenje (energetske) revščine so potrebe po finančnih sredstvih izjemne, cilje pa bo možno doseči zgolj s partnerstvom javnega in zasebnega sektorja.


Foto: MZZ, STA

 Strokovnjaki iz Generalnega direktorata za mednarodno sodelovanje in razvoj Evropske komisije so podrobneje predstavili zunanje finančne instrumente EU, Zunanji investicijski načrt (EIP) ter postopke in pravila za prijavo na projekte v razpisih. Predstavljeni so bili tudi konkretni energetski infrastrukturni projekti v Afriki s področja hidroenergije (Niger, Ruanda), vetrne energije (Maroko) ter projekti v Črni Gori in Gruziji. Izpostavljen je bil ElectriFI, ki omogoča prožno sofinanciranje projektov globalno in je še posebej primeren za mala in srednje velika podjetja.


Foto: MZZ, STA

 Alenka Suhadolnik, generalna direktorica za gospodarsko in javno diplomacijo, je v zaključku predstavila podatke o slovenskih neposrednih naložbah in blagovni menjavi v zadnjih dveh letih ter mrežo gospodarske diplomacije, ki je majhnim in srednje velikim podjetjem v pomoč pri internacionalizaciji njihovih aktivnosti. Poudarila je potrebo po diverzifikaciji slovenskega izvoza predvsem izven EU, saj se bo tam v naslednjih dveh desetletjih odvilo okoli 90 odstotkov svetovne gospodarske rasti, hkrati pa je izven EU trenutno aktivnih le okoli 13 odstotkov evropskih (in slovenskih) malih in srednjih podjetij.


Vir: MZZ


Foto: MZZ, STA
VIDEO KONFERENCA

PREDSTAVITVE (.pdf)


Uvodni nagovor
ga. Sabina Stadler Repnik
Generalna direktorica za multilateralo, razvojno sodelovanje in mednarodno pravo
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije
PREZENTACIJA >>


Predstavitev zunanjega investicijskega načrta (EIP) in aktualno stanje Evropskega sklada za trajnostni razvoj (EFSD) s poudarkom na naložbenem oknu za trajnostno energijo

g. Torsten Ewerbeck

Namestnik vodje začasnega Sekretariata EIP/EFSD
Generalni direktorat za mednarodno sodelovanje in razvoj (DG DEVCO), Evropska komisija

PREZENTACIJA >>Priložnosti v energetskem sektorju: Kombiniranje finančnih virov
drugi inovativni instrumenti (Zahodni Balkan, soseščina v EU in Afrika) – primeri projektov

Felice Zaccheo
Vodja Oddelka za trajnostno energijo, podnebne spremembe
Generalni direktorat za mednarodno sodelovanje in razvoj (DG DEVCO), Evropska komisija

PREZENTACIJA >>Smernice za sodelovanje v instrumentih zunanjega delovanja EU
s poudarkom na elementih, pomembnih za zasebni sektor:

- pregled obstoječih instrumentov,

- pregled pravil o javnem naročanju in predstavitev PRAG-a – Priročnika za pogodbene postopke v okviru zunanjega delovanja EU in

- usmeritve za iskanje projektov – kje so objavljeni in kako se nanje prijaviti.

Nicolas Stötzel

Vodja skupine, Oddelek za pravne zadeve
Generalni direktorat za mednarodno sodelovanje in razvoj (DG DEVCO), Evropska komisija

PREZENTACIJA >>


Sklepni nagovor
Alenka Suhadolnik

Generalna direktorica za gospodarsko in javno diplomacijo

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije

PREZENTACIJA >>
Foto: Marjan Verč, IJS


Foto: Marjan Verč, IJS

Foto: Marjan Verč, IJS


Foto: Marjan Verč, IJS

Foto: Marjan Verč, IJS

Foto: Marjan Verč, IJS
ZADNJE NOVICE

SORODNE NOVICE