SEMINAR

Predstavitev možnosti vključevanja zasebnega sektorja
v zunanje finančne instrumente Evropske unije
, s poudarkom na področju energije

1. junij 2018
Hiša Evropske unije, Dunajska cesta 20, Ljubljana


Seminar bo posvečen zunanjim finančnim instrumentom EU, predvsem Zunanjemu investicijskemu načrtu (EIP), predstavljeno pa bo tudi prepoznavanje možnosti, ki jih ima zasebni sektor za vključevanje v te instrumente, še zlasti na energetskem področju. Osrednja tema bodo investicije v projekte za trajnostno energijo.


Predstavljene bodo tudi možnosti kombiniranega financiranja (ang. blending) na področju trajnostne energije, in sicer s konkretnimi primeri projektov v državah

- Zahodnega Balkana,

- evropske soseščine in

- Afrike.


Vabljeni so predstavniki malih, srednjih in velikih podjetij ter drugih institucij, ki se ukvarjajo z izzivi, povezanimi s trajnostno energijo, energetskimi rešitvami in storitvami v različnih sektorjih, in iščejo priložnosti za internacionalizacijo.


PROGRAM8.30–9.00
Registracija


9.00–9.30


Uvodna nagovora


ga. Sabina Stadler Repnik
Generalna direktorica za multilateralo, razvojno sodelovanje in mednarodno pravo
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije


ga. Marjeta Jager
Namestnica generalnega direktorja za mednarodno sodelovanje in razvoj
Evropska komisija


9.30–10.15

Predstavitev zunanjega investicijskega načrta (EIP) in aktualno stanje Evropskega sklada za trajnostni razvoj (EFSD) s poudarkom na naložbenem oknu za trajnostno energijo


g. Torsten Ewerbeck
Namestnik vodje začasnega Sekretariata EIP/EFSD
Generalni direktorat za mednarodno sodelovanje in razvoj (DG DEVCO), Evropska komisija10.15–10.30

Vprašanja in odgovori10.30–10.45

Odmor za kavo10.45–11.30

Priložnosti v energetskem sektorju: Kombiniranje finančnih virov oz. blending in
drugi inovativni instrumenti (Zahodni Balkan, soseščina v EU in Afrika) – primeri projektov


g. Felice Zaccheo
Vodja Oddelka za trajnostno energijo, podnebne spremembe
Generalni direktorat za mednarodno sodelovanje in razvoj (DG DEVCO), Evropska komisija11.30–11.45
Vprašanja in odgovori


11.45-12.30

Smernice za sodelovanje v instrumentih zunanjega delovanja EU s poudarkom na elementih, pomembnih za zasebni sektor:

- pregled obstoječih instrumentov,

- pregled pravil o javnem naročanju in predstavitev PRAG-a – Priročnika za pogodbene postopke v okviru zunanjega delovanja EU in

- usmeritve za iskanje projektov – kje so objavljeni in kako se nanje prijaviti.


g. Nicolas Stötzel
Vodja skupine, Oddelek za pravne zadeve
Generalni direktorat za mednarodno sodelovanje in razvoj (DG DEVCO), Evropska komisija12.30–12.45

Vprašanja in odgovori12.45–13.00

Sklepna nagovora


ga. Alenka Suhadolnik
Generalna direktorica za gospodarsko in javno diplomacijo
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije


ga. Marjeta Jager
Namestnica generalnega direktorja za mednarodno sodelovanje in razvoj
Evropska komisija13.00–14.00Kosilo in mreženje


Dogodek bo potekal v angleškem in slovenskem jeziku s tolmačenjem.
KOTIZACIJA

Udeležba je brezplačna. Število mest je omejeno.
Izpolniti je potrebno prijavni obrazec.

Vaše podatke bomo vodili in obdelovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov v Republiki Sloveniji.
PODATKI O PODJETJU / COMPANY INFORMATION

Podjetje / Company:
ID za DDV / VAT number:
Ulica / Street:
Pošta in kraj / Postal code and place:
Telefon / Telephone:
Članska številka pri IZS ali ZAPS / IZS or ZAPS member number:
Novinar / Press:
KONTAKTNE OSEBE / CONTACT PERSON

Ime / Name*:
Priimek / Surname*:
E-pošta / E-mail*:
Opombe / Remarks:
Pogoji uporabe:


ORGANIZATORJI DOGODKA