Prenos znanja - član članu

Vpliv povišanja cen energentov, materialov in surovin na pogodbena razmerja

7. junij 2022, 9.00 - 10.00

Dogodek bo potekal preko spletne platfrome Zoom

 


Naraščanju cen električne energije in surovin, ki se z veleprodajnih vse bolj prenaša na maloprodajne trge, smo priča že dlje časa. Razlogi za visoke cene so večplastni. Vabimo vas na kratko jutranje srečanje, kjer se bomo dotaknili aktualne tematike povišanja cen energentov in surovin.

Seznanili vas bomo z možnimi rešitvami v  pogodbenih mehanizmih, spremembah pogodb in zakonskimi mehanizmi. Na kratko bomo predsatvili razloge za podražitve, ureditev v obligacijskem pravu in posebnosti pri gradnjah in javnem naročanju. 

Skušali bomo odgovoriti na naslednja vprašanja:
  • Kako izpolniti že sklenjene pogodbe? Jih je mogoče spremeniti? 
  • Kako pristopiti k sklepanju novih pogodb? 
  • Ali pravo ponuja ustrezne rešitve za soočanje s trenutnimi razmerami? 
  • Kakšni so primeri dobrih in slabih praks? 
  • Kakšne so posebnosti pri naročnikih in ponudnikih v javnem naročanju? Kakšne so posebnosti pri gradnjah?

Odgovore na našteta vprašanja bo predstavil Borut Leskovec, odvetnik, partner iz Odvetniške pisarne Jadek & Pensa d.o.o. 

Predavanju bo sledila debata in odgovori na vprašanja udeležencev.


 

 
 
 


 

KOTIZACIJA

Dogodek je namenjen članom CER. Udeležba je brezplačna, z obvezno prijavo.
 
S prijavo se strinjate s splošnimi pogoji uporabe in namenom uporabe podatkov. Dogodek bo sneman in fotografiran.
Podatke bomo uporabili za vodenje baze registriranih udeležencev ter obveščanje o vsebinah vezanih na dogodek.
 
Organizatorji si pridržujemo pravico do spremembe programa.