NOVICE
25.11.2018    |    Zakonodaja, Zeleno gospodarstvo

Zelena proračunska reforma

Ministrstvo za finance je na svoji spletni strani objavilo končno gradivo Zelena proračunska reforma: Okoljski in finančni vidik spodbud v Sloveniji.


 
Zelena proračunska reforma: Okoljski in finančni vidik spodbud v Sloveniji.

Dokument predstavlja analizo veljavnih spodbud z vidika njihovega vpliva na okolje. Analiza pa ustvarja temelje za usklajen pristop k podeljevanju spodbud na ravni Slovenije. Cilj usklajenega pristopa je izboljšati učinkovitost in preglednost porabe javnofinančnih sredstev, namenjenih za varovanje okolja, in podpreti oblikovanje spodbud, ki bodo prispevale k doseganju pozitivnih učinkov na okolje.

V okviru vladnega strateškega razvojnega projekta P3: Zelena proračunska reforma so bile pregledane in analizirane obstoječe davčne olajšave, subvencije in druge spodbude. Pripravljen je pregled spodbud v Republiki Sloveniji po posameznih ministrstvih (Podpoglavje 6.1). Opravljena je bila presoja, katere izmed spodbud imajo negativne in katere pozitivne okoljske učinke (Poglavje 7). Proučevale so se možnosti izboljšanja ali nadomestitve spodbud, ki ne prispevajo k zmanjševanju obremenjevanja okolja, z okoljsko primernejšimi ukrepi. (Vir: GZS).


 


ZADNJE NOVICE

SORODNE NOVICE