KNJIŽNICA UPORABNIH POVEZAV IN VSEBINCLIMATHON
 

 
MESTNA OBČINA LJUBLJANA

 

Na spletnih straneh MOL boste našli vse od projektov do posameznih strategij, vizije ipd. 
https://www.ljubljana.si/

Ljubljana zelena prestolnica
Ljubljana green capital 

Projekti 
https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/ljubljana-zate/projekti-mol/

Vizija in urbanizem
https://www.ljubljana.si/sl/o-ljubljani/vizija-ljubljane-2025/
https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/urbanizem/trajnostna-urbana-strategija-mol/

Varstvo okolja
https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/varstvo-okolja/
https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/podezelje/

Promet in zelene površine
https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-gospodarske-dejavnosti-in-promet/

 

PODNEBNO NEVTRALNA PAMETNA MESTA

 

Defining Carbon Neutrality for Cities & Managing Residual Emissions

Proposed EU Mission: 100 Climate-neutral Cities by 2030 – by and for the Citizens
Cities and the circular economy
Five ways of meaningfully involving citizens in climate action
Zmanšanje emisij toplogrednih plinov (Slovenija)
The carbon free city handbook
How to Make Cities Less Energy and Carbon Intensive and More Resilient to Climatic Challenges

STAVBE
 


MOBILNOST
 


OZELENITEV MESTA
 

 
RAZNO