NOVICE




27.11.2019    |    Video, GreenTech

Zeleni voditelji prihodnosti / Zeleni koktalj: predavanji in delavnica

"Zeleni voditelji prihodnosti" je bilo skupno izobraževanje in zaključni dogodek CER in KOC INOVATIS v letu 2019. Predavanji in delavnica so  bili namenjeni vodilnim predstavnikom podjetij ter javnega sektorja, ki se zavedajo pomena in prednosti zelenega trajnostnega gospodarstva in razogljičenja družbe.



27. november 2019, Kristalna palača, Ljubljana