ZELENO POVEZOVANJE ČLANOV CER 

 Predstavitev razpisov EU Horizon Europe + mreženje članov

25. marec 2021, od 9.00 do 10.30 

ONLINE DOGODEK - spletna platforma MTeams

 

Zeleno povezovanje članov so kratki strokovni dogodki za prenos znanja med člani in povezovanje članov. 

 


PROGRAM 

 

9.00 - 10.00
Predstavitev programa Horizon Europe 

Kaj je pomembno pri prijavi na mednarodne razpise (konzorcij, inovativnost)

Kratka predstavitev različnih možnosti financiranja za prioritetna področja
  • Zelena, prilagodljiva in napredna proizvodnja
  • Vede o podnebnih spremembah in odzivi
  • Transport - Čiste in konkurenčne rešitve za vse oblike prevoza 
  • Učinkovita, trajnostna in vključujoča raba energije
  • Trajnostna, varna in konkurenčna oskrba z energijo 2021 - 2024
Primeri dobrih praks prijave na mednarodne razpis
Predstavitev bodo imela Kristina Kočet Hudrap iz podjetja Tiko Pro.

Dodatne predstavitve dobrih praks
 
Lokalna energetska agencija Gorenjske (vezni člen med podjetji in občinami, drugim institucijami)
Interreg, Horizon, Erasmus+

Etrel d.o.o.
Delo na EU projektih
 
 
10.00 - 10.30
Spletno mreženje članov
 
 
 

 

 

KOTIZACIJA

Udeležba na dogodku je možna za člane CER, z obvezno prijavo na spodnji povezavi. 

Povezavo do dogodka boste prejeli en dan pred dogodkom. 
 

PODATKI O PODJETJU / COMPANY INFORMATION

Podjetje / Company:
ID za DDV / VAT number:
Ulica / Street:
Pošta in kraj / Postal code and place:
Telefon / Telephone:
Članska številka pri IZS ali ZAPS / IZS or ZAPS member number:
Novinar / Press:
KONTAKTNE OSEBE / CONTACT PERSON

Ime / Name*:
Priimek / Surname*:
E-pošta / E-mail*:
Opombe / Remarks:
Pogoji uporabe: