NOVICE
16.02.2019    |    Zelene rešitve, gradnja in nepremičnine

Življenje brez emisij

Letos mineva 25 let od ustanovitve družinskega podjetja Lumar. Že zelo zgodaj so se usmerili v razvoj energetskih rešitev in konceptov, ki nudijo izjemno energetsko učinkovitost ter visoko bivalno ugodje in s katerimi narekujemo trende na področju gradnje montažnih objektov. S pasivno, plus energijsko in nekoliko kasneje še aktivno hišo so kot prvi slovenski proizvajalec montažnih objektov razvili tehnologijo in energetske rešitve, ki so učinkovite, trajnostne in v svojem življenjskem ciklu minimalno obremenjujejo okolje.LUMAR

#Lumar
#AktivnaHisa
#SkorajNicenergijskaHisa
#ZeroEmissionLiving
#Trajnost

LUMARJEV SVET INOVATIVNE TRAJNOSTNE GRADNJE 

 
BREZ STROŠKOV ZA ELEKTRIČNO ENERGIJO
Hiše Lumar izpolnjujo zahteve energetske učinkovitosti skoraj ničenergijskih stavb, z dodatno vgradnjo sončne elektrarne pa lastnik ne bo le izpolnil zahtev po obnovljivih virih energije, ampak tudi ne bo imel stroškov z električno energijo. Večina hiš ima porabo pod 15 kWh/m2, sistem prezračevanja je postal del standardne opreme vsake hiše, hiše pa so ob tem tudi arhitekturno izjemno dovršene. 
»Z nadgradnjo hiše z majhno sončno elektrarno postane hiša samozadostna ali plus energijska, saj pokrije celotno potrebo po električni energiji (ogrevanje, sanitarna voda, razsvetljava …). Zato že od prvega dne bivanja v hiši ne boste imeli stroškov z električno energijo,« razloži direktor podjetja Marko Lukić. 


Z vključitvijo električnega avtomobila pa ponujamo nadgradnjo trajnostnega koncepta električne mobilnosti in bivanja. Omenjeno v podjetju predstavljamo s konceptom ZERO EMISSION LIVING, ki je smiselna nadgradnja vseh aktivnosti podjetja v zadnjega četrt stoletja delovanja. Pri tem bivanja ne razumemo ozko kot nekaj, kar je povezano zgolj s hišo. V koncept smiselno vključujemo tudi vse druge dejavnike, ki vplivajo na nas in naše okolje, od trajnostne mobilnosti, samooskrbe s hrano, ravnanja z odpadki in drugimi viri itd.
 

Bivanja ne razumemo ozko kot nekaj, kar je povezano zgolj s hišo. V koncept smiselno vključujemo tudi vse druge dejavnike, ki vplivajo na nas in naše okolje, od trajnostne mobilnosti, samooskrbe s hrano, ravnanja z odpadki in drugimi viri.

Marko Lukić, direktor podjetja Lumar d.o.o.

ZERO EMISSION LIVING je naša obveza in usmeritev za prihodnost. Zato svojo pozornost še intenzivneje usmerjamo v razvoj in implementacijo rešitev za življenje brez emisij. Rešitev, ki na celovit in holističen način obravnava vse vidike, ki vplivajo na naše bivanje – od zvoka, zraka, temperature in dnevne svetlobe do stroškov delovanja objekta v celotnem življenjskem ciklu ter izrabe obnovljivih virov energije.«

ZADNJE NOVICE

SORODNE NOVICE