Gradimo
nizkoogljično družbo

Moč inovativnih rešitev se skriva v učinkovitem medsektorskem povezovanju.CENTER
ENERGETSKO UČINKOVITIH REŠITEV


Center energetsko učinkovitih rešitev - CER je mreža naprednih podjetij in organizacij iz različnih sektorjev,
ki imajo vodilno vlogo pri spodbujanju nizkoogljičnih in energetsko učinkovitih rešitev,
ter stremijo k celovitemu trajnostnemu razvoj družbe in zelenemu krožnemu gospodarstvu.


20

PARTNERJEV

3

SEKCIJE

9

AMBASADORJEV
NOVICE
10.05.2018   |   
Future of Buildings 2018, mednarodna konferenca
09.05.2018   |   
Z Lapp kablom roboti živijo dlje
28.04.2018   |   
Evropski parlament podpira nacionalna zmanjšanja CO2 izpustov
DOGODKI
13.09.2018   |   
Poslovna delegacija na Dansko I 13. - 15. september 2018
01.06.2018   |   
Vključevanje zasebnega sektorja v zunanje finančne instrumente Evropske unije - področje energije
31.05.2018   |   
Konferenca Načrtujmo z naravno svetlobo

zelene rešitve
09.05.2018   |   
Z Lapp kablom roboti živijo dlje
29.03.2018   |   
Jelovica – edini slovenski proizvajalec lesenih hiš s certifikatom PEFC
10.03.2018   |   
LAPP in industrija prihodnosti ''Industry 4.0''AMBASADORJI

Verjamemo, da lahko le s skupnimi močmi ustvarimo nizkoogljično družbo,
kakovostno in zdravo bivalno okolje ter uspešno gospodarsko rast.


Iztok Kamenski Vodja JUB Academy in predsednik UE GBC Slovenija

Miha Valentinčič Direktor inovativnih poslovnih modelov in digitalizacije, Petrol d.d.

Prehod v nizkoogljično družbo je neizogiben. Pred nami je veliko neznank, na katere še nimamo odgovora, vendar nam to ne jemlje poguma, da ne izkoristimo tistih možnosti, ki so nam že danes na voljo. Z uporabo naprednih tehnologij, ki jih BIM (building information modeling) ponuja pri načrtovanju, gradnji ter upravljanju in vzdrževanju objektov, je nizkoogljična družba vsekakor lažje dosegljiva!

Košorok Gartner arhitekti Strokovnjaki za BIM projektiranje

Petrol je trajnostno strategijo postavil kot temelj poslovnega modela. S tem je postal ena osrednjih energetskih družb v Sloveniji in v državah JV Evrope, ki prevzema aktivno vlogo pri povečevanju energetske neodvisnosti, energetske učinkovitosti in povečevanju deleža obnovljivih virov energije. Prehod v krožno gospodarstvo je priložnost za večjo snovno učinkovitost in za odpiranje novih zelenih delovnih mest. Zavzemamo se za zmanjševanje uporabe primarnih surovin, ločevanje odpadkov na izvoru in generiranje čim čistejših frakcij, povečevanje snovne predelave in za energetsko izrabo odpadkov.
dr. Marta Svoljšak Jerman, Petrol d.d. Vodja sekcije trajnostna mobilnost CER
Za prehod v sodobno energetsko prihodnost potrebujemo 100 % obnovljive vire energije iz vode, vetra in sonca. Potrebujemo 100% električno mobilnost in hranilnike energije. Potrebujemo tudi 1000 hitrih polnilnih postaj za polnjenje električnih vozil.
Marko Femc Direktor Plan-net solar d.o.o.
Ena od poti v nizkoogljično družbo je trajnostna gradnja. Graditi po trajnostnih kriterijih pomeni uporabljati materiale z identificiranim in blažjim ogljičnim odtisom. Ti kriteriji pri izbiri gradbenih materialov in rešitev še ne prevladujejo. Potrebno je veliko ozaveščanja. Načini so različni, morajo biti konstantni, argumentirani in prihajati s strani različnih deležnikov, ki trajnostno gradnjo pospešijo, olajšajo in pripeljejo do standardiziranih rešitev. Pot do tja je še dolga. V Knauf Insulation izobražujemo različne ciljne skupine, delimo lastne izkušnje iz izobraževalnega centra, ki smo ga po kriterijih trajnostne gradnje zgradili sami.
Barbara Hafner Marketing&PR Direktor za regijo, Knauf Insulation d.o.o.
VSI AMBASADORJIPOSTANITE PARTNER CER

Vabljeni, da se pridružite Centru energetsko učinkovitih rešitev!

Mreži podjetij in organizacij, ki si prizadevajo za vodilno vlogo pri spodbujajo
dekarbonizacije in uporabi inovativnih rešitev za energetsko učinkovitost ter celovit trajnostni razvoj.