PROJEKTI


05.06.2020    |    ostalo
HEKATON GREENVIZIJA
Vsi, ki si želite izkušenj na področju zelenega gospodarstva in v sodelovanju vidite priložnost za osebni in karierni napredek ter za krepitev kompetenc za zelena delovna mesta, toplo vabljeni!
25.05.2020    |    ostalo
SLOVENSKO ZAVEZNIŠTVO #ZELENOOKREVANJE
CER je bil pobudnik zavezništva za Zeleno okrevanje Slovenije. V njej so združene ideje in konkretni predlogi za zagotovitev zelenega okrevanja gospodarstva. K pobudi so pristopila  številna podjetja, znanstvene institucije, akademiki druge...
25.05.2020    |    ostalo
ONLINE TRENING S CERTIFIKATOM "Vodja trajnostne poslovne transformacije"
Program spletnega izobraževanja za pridobitev certifikata "Vodja trajnostne poslovne transformacije", ponuja poglobljeno znanje o družbenih, gospodarskih in ekoloških izzivih trajnostne preobrazbe v zasebnem in javnem sektorju. Pri reševanju...
25.04.2020    |    ostalo
KOC INOVATIS - kompetenčni center za razvoj kadrov za inovativne stavbe
KOC INOVATIS - kompetenčni center za razvoj kadrov za inovativne stavbe je eden izmed deset novih kompetenčnih centrov za razvoj kadrov KOC 3.0 za obdobje 2019 - 2022, ki jih podpira Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad...