DOGODKI

Ukrepi in spodbude za prehod na elektro mobilnost - strokovni posvet

14. marec 2018 / Hiša Evropske unije, Ljubljana

Namen strokovnega posveta je oblikovanje učinkovitih ukrepov in spodbud za prehod na alternativna goriva s posebnim poudarkom na elektro mobilnost, ki bodo lahko osnova za akcijski načrt.

Dogodek je namenjen predstavnikom gospodarstva, gospodarskih združenj, trgovskih energetskih podjetij, občinam in medijem.

Preberi več

Energijski zajtrk kadrovnikov v energetiki

1. februarja 2018, Slovensko združenje za energetsko ekonomiko s partnerji organizira posvet kadrovnikov v energetiki.
Preberi več

E-mobilne občine in trajnostni vozni parki

Javni sektor in podjetja lahko pri prehodu na nizkoogljičnost odigrajo pomembno vlogo z uvajanjem trajnostnih voznih parkov. Spremembe v celotnem ekosistemu mobilnosti in transporta prinašajo številne novosti za uporabnike, tako zasebne kot javne. Poleg tehnoloških novosti smo priča spreminjanju tudi poslovnih modelov, ki lahko prinesejo uporabne rešitve tudi za občine in podjetja. Za spremembe pa so ključne osebne izkušnje odločevalcev, ki lahko pospešijo napredek in oblikovanje strategij občin za prihodnost.

28.11.2017, Kristalna palača - IBM center (3. nad.), Ljubljana
Dogodek je namenjen županom, direktorjem občinskih uprav, komunalnih podjetij, podjetjem ter vsem ostalim zainteresiranim.
Preberi več

En.ekonomika & industrija 017

En.ekonomika & industrija 017 / Ekonomska fakulteta, Ljubljana, 10. november 2017

Konference, ki povezuje energetike, ekonomiste in predstavnike industrije.

Preberi več

Svetovni teden trajnostne gradnje 2017

Svetovni teden trajnostne gradnje – World Green Building Week, je pobuda, ki jo organizira svetovno združenje za trajnostno gradnjo World Green Building Council.
Letos bo potekal od 25. septembra do 1. oktobra.


Preberi več

Evropski teden mobilnosti - E-MOBILNE OBČINE IN PODJETJA

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI - ETM je tradicionalna evropska pobuda, ki lokalne skupnosti spodbuja k uvedbi in promociji trajnostnih prometnih ukrepov.

CER v tednu ETM (16.-22. septembra 2017) organizira projekt E-MOBILNE OBČINE IN PODJETJA, s katerim bomo čimveč zaposlenim - odločevalcem ponudili izkušnjo vožnje in upravljanja z električnimi vozili. Občine in podjetja ter njihovi zaposleni morajo biti vzorni in vzorčni pri prehodu na alternativne pogone, sprejemanju odločitev v investicije v potrebno infrastrukturo in oblikovanju ter uporabni novih poslovnih modelov mobilnosti.
 
Vse zainteresirane občine in podjetja, ki bi želeli sodelovati v projektu, vabimo, da nas kontaktirate.


Preberi več

Interaktivna delavnica CER v sklopu Evropskih dnevov trajnostne energije

21. junij 2017

CER v času Evropskega tedna trajnostne energije (19. - 26. junij 2017) organizira interaktivno delavnico za obstoječe in potencialne člane CER "Čista energija za vse Evropejce". Iniciativo Evropski teden trajnostne energije organizira EU komisija.

Preberi več