DOGODKI

06.03.2020    |    Nacionalni strokovni posvet
Stavbe in zeleni dogovor Izzivi in trendi
10.01.2020    |    1. Zeleni zajtrk in posvet deležnikov
Izpolnjevanje NEPNa in presek stanja strategij in akcijskih načrtov na področju prometa za prehod v manj fosilno družbo
10.11.2019    |    ostalo
"Zeleni voditelji prihodnosti" - Zeleni koktajl: predavanji in delavnica
"Zeleni voditelji prihodnosti" je skupno izobraževanje in zaključni dogodek CER in KOC INOVATIS v letu 2019. Predavanji in delavnica so namenjeni vodilnim predstavnikom podjetij ter javnega sektorja, ki se zavedajo pomena in prednosti...
30.10.2019    |    GreenTech
4. Zeleni zajtrk _ 20. november 2019 I Spremenjene zahteve glede energetske učinkovitosti stavb
Evropa stavbe postavlja v središče politike na področju energetske učinkovitosti, saj predstavljajo skoraj 40 % porabe končne energije. Namen Zelenega zajtrka in delavnice je sodelovanje in komunikacija med deležniki, ki lahko v celotni...
23.10.2019    |    GreenTech
3. Zeleni zajtrk _ 23. oktober 2019 I Odpadke spreminjamo v (reciklirano ogljično) gorivo
Odpadke spreminjamo v (reciklirano ogljično) gorivo - Slovenija lahko Evropski uniji in svetu ponudi učinkovito, okolju prijazno upravljanje z odpadki in hkrati izpolnjuje cilje uporabe obnovljivih virov.
25.09.2019    |    GreenTech
2. Zeleni zajtrk _ 25. september 2019 I Umeščanje infrastrukture za alternativna goriva v prostor
Podnebno energetski izzivi spodbujajo razvoj novih, okoljsko manj obremenjujočih tehnologij in s tem novih kompleksnih infrastrukturnih projektov za alternativna goriva (električna energija, vodik, biogoriva, sintetična in parafinska goriva,...