NOVICE

02.02.2023    |    TikoPro Podjetniški Zajtrk
Kje so nepovratna sredstva v letu 2023 in kako jih pridobiti?
Evropska kohezijska politika v začetku leta 2023 za nepovratna sredstva še nima pripravljenih konkretnih razpisov. Ključne usmeritve in načrte za prihodnje razpise Kohezije 2021 – 2027 ter korake za uspešno prijavo nanje, so na Tiko pro...
01.02.2023    |    SmartMove
Prihodnost mobilnosti je v sodelovanju javnega potniškega prometa in alternativnih oblik prevoza
Strokovnjaki za trajnostno mobilnost, predstavniki Ljubljanskega potniškega prometa, Slovenskih železnic – Potniški promet in Ministrstva za infrastrukturo so v razpravi s ponudniki novih oblik prevozov – podjetji GoOpti, Nomago in Avantcar...
18.01.2023    |    ostalo
CER med podpisniki odprtega pisma Evropskemu parlamentu za reformo direktive EU o energetski učinkovitosti stavb (EPBD)

17.01.2023    |    ostalo
SEKCIJA - Krožno gospodarstvo
Krožni poslovni modeli so zasnovani v skladu z načeli krožnega gospodarstva, katerega cilj je čim dlje ohraniti vire v uporabi in iz njih iztisniti največjo vrednost, nato pa jih obnoviti in regenerirati. Lahko so različni, vendar je vsem...
17.01.2023    |    ostalo
SEKCIJA - Trajnostna mobilnost
Trajnostna mobilnost predstavlja različne oblike mobilnosti. Njen cilj je zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, bolj čist zrak v mestih, večja kakovosti bivanja, javno zdravje in socialna pravičnost. Uveljavljanje načel trajnostne mobilnosti...
17.01.2023    |    ostalo
SEKCIJA - Trajnostna gradnja in nepremičnine
Trajnostna gradnja in prenova stavb sta ključni za trajnostni razvoj družbe. Vključevati morata okoljski, finančni, sociološki, tehnični, funkcionalni kot estetski vidik. Ker je stavbni sektor odgovoren za 40 % skupne porabe energije in 36 %...
17.01.2023    |    ostalo
SEKCIJA - Inovativna energija
Za zmanjšanje svetovnih emisij toplogrednih plinov v skladu z globalnimi cilji, je potrebna temeljita preobrazba energetskega sektorja. Hkrati si je EU zastavila ambiciozen cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za vsaj 55 % do leta 2030 in...
17.01.2023    |    ostalo
SEKCIJA - Zelene naložbe in finance
Zelene naložbe se nanašajo na naložbe v podjetja, projekte ali sklade, ki se osredotočajo na okoljsko trajnost in prehod na nizkoogljično gospodarstvo. Zeleno financiranje pa se nanaša na vlogo finančnega sistema pri reševanju okoljskih...
17.01.2023    |    ostalo
SEKCIJE - Trajnostne skupnosti
Za trajnostne skupnosti je značilno ravnovesje gospodarske, družbene in okoljske trajnosti. Zahteva sodelovanje med lokalnimi oblastmi, podjetji, organizacijami skupnosti in prebivalci. Trajnostne skupnosti ustvarjajo priložnosti za podjetja, da...
11.01.2023    |    ostalo
Tiko Pro Podjetniški zajtrk - Kje bodo nepovratna sredstva?
11.01.2023    |    Zelene rešitve
Energetska samozadostnost podjetij postaja realnost
05.01.2023    |    SmartMOVE
SmartMOVE – zavzetost partnerjev in pridruženih organizacij kaže na zgodbo o uspehu pri naslavljanju upravljanja mobilnosti zaposlenih
16.12.2022    |    Green Star
Prvih 18 zmagovalcev zelene preobrazbe to so Green Star podjetja
16.12.2022    |    SmartMOVE
SmartMOVE - Odprte prijave na brezplačni prevoz na delovno mesto na območju UKC ali BTC
16.12.2022    |    ostalo
Vsi smo lahko nosilci sprememb - 1. konferenca menedžmenta trajnostnega razvoja
15.12.2022    |    ostalo
Mednarodne zadeve "zeleni prehod" - november, december 2022
15.12.2022    |    ostalo
Slovenska podjetja ostajajo do vpliva podnebnih sprememb na poslovanje precej bolj ravnodušna kot podjetja v večini drugih držav EU
13.12.2022    |    Zelene rešitve
2,9 milijonsko posojilo SID banke doprineslo k trajnostnemu razvoju lesno-predelovalne verige slovenskega gospodarstva
17.11.2022    |    Energetska učinkovitost
370 udeležencev na hibridnem dogodku o tem kako povečati prihranke energije v stavbah
28.10.2022    |    Krožno gospodarstvo
Načrtovanje krožnega prehoda - en komplet: osem orodij
19.10.2022    |    EU Zakonodaja
Program EU komisije za 2023 vsebuje 9 politik na področju Zelenega dogovora
19.10.2022    |    ostalo
Vlada sprejela uredbo o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje
12.10.2022    |    Slovenska zakonodaja
Vabilo k oddaji pripomb in predlog na tri dokumente v javni obravnavi
04.10.2022    |    Green Star
Kaj o certifikatu Green Star pravijo slovenska podjetja, ki so ga že dobila?
30.09.2022    |    Energetska učinkovitost
Učinkovit način spopadanja z energetsko draginjo
26.09.2022    |    SmartMOVE
SmartMOVE: Pametne rešitve za trajnostno mobilnost
26.09.2022    |    SmartMOVE
Članom CER na Krasu predstavili projekt SmartMOVE in potenciale trajnostne mobilnosti v podjetjih
23.09.2022    |    Razpisi
Napoved razpisa za pridobitev nepovratnih sredstev v turizmu
09.09.2022    |    Green Star
Elan: S certifikatom Green Star imamo objektiven dokaz, da je podjetje pravilno usmerjeno
09.09.2022    |    Razpisi
Nepovratna sredstva za krožno gospodarstvo v podjetjih
07.09.2022    |    SmartMOVE
Anketa za vodstvene kadre glede uvajanja trajnostne mobilnosti v podjetja
29.08.2022    |    ostalo
Znani prvi prejemniki certifikata Green Star
28.07.2022    |    Šampioni zelene preobrazbe
Kako mladi gledajo na podjetja in podnebne spremembe?
29.06.2022    |    Šampioni zelene preobrazbe
Nova pravila socialnega in okoljskega poročanja za velika podjetja
09.06.2022    |    Šampioni zelene preobrazbe
Pojmovnik izrazov blaženja in prilagajanja gospodarstva podnebnim spremembam
25.05.2022    |    Šampioni zelene preobrazbe
REPowerEU - nov načrt za bolj dostopno, varno in trajnostno energijo
16.05.2022    |    ostalo
CER podpisnik mednarodnega poziva gospodarstva za okrepitev energetske varnosti in odpornosti
16.05.2022    |    Šampioni zelene preobrazbe
Zakaj je Nizozemski uspel veliki prehod v krožno gospodarstvo
12 inovativnih krožnih poslovnih modelov 
29.04.2022    |    Zeleni pogovor
Kako Nizozemska pospešuje prehod na krožno gospodarstvo - Johan O. Verboom, veleposlanik Kraljevine Nizozemske v SLO
22.04.2022    |    Zeleni pogovor
Zeleni pogovor z Denisom Rebernikom, Lapp d.o.o. - " Želimo delovati trajnostno preden smo v to prisiljeni".
21.04.2022    |    Šampioni zelene preobrazbe
EU predlaga nova pravila o primerni skrbnosti podjetij, ki vključuje tudi spoštovanje človekovih pravic
21.04.2022    |    Šampioni zelene preobrazbe
Implementacija trajnostnih rešitev se začne z zavezujočo ambicijo na vrhu podjetja
21.04.2022    |    Šampioni zelene preobrazbe
40-odstotna davčna olajšava za zelene in digitalne naložbe
21.04.2022    |    Šampioni zelene preobrazbe
Veste, kdo pri nas že pogumno stopa v zeleno preobrazbo?
01.04.2022    |    Zelene rešitve
Industrijski internet stvari in podnebne spremembe
31.03.2022    |    Šampioni zelene preobrazbe
Evropska komisija predstavila težko pričakovan nov paket za krožno gospodarstvo
31.03.2022    |    Šampioni zelene preobrazbe
Evropska komisija je danes objavila tri razpise za uresničevanje novega evropskega Bauhausa v praksi
29.03.2022    |    Zelene rešitve
Člani CER med finalisti za Energetske nagrade 2022
Vabimo vas k glasovanju za najboljši energetski projekt leta 2022, ki poteka do 31. marca 2022. 
16.03.2022    |    ostalo
Zeleni pogovori s predstavniki političnih strank
07.03.2022    |    Šampioni zelene preobrazbe
Kratek vodič o nujnih korakih pred začetkom računanja ogljičnega odtisa za vaše podjetje
04.03.2022    |    ostalo
Digitalna orodja za spodbujanje industrijske simbioze ali krožne preobrazbe
23.02.2022    |    ostalo
Po novih pravilih Komisije bodo morala podjetja spoštovati človekove pravice in okolje v globalnih verigah vrednosti
18.02.2022    |    Šampioni zelene preobrazbe
Bo tudi vaše podjetje moralo poročati o trajnostnem poslovanju?
Evropska komisija pripravlja novo direktivo o poročanju o trajnostnem poslovanju podjetij. Obetajo se določene spremembe. 
18.02.2022    |    Šampioni zelene preobrazbe
EU je stopila na pot zelene preobrazbe, kar se odraža tudi v javnih razpisih
Zakaj zbiranje podatkov o trajnostnem poslovanju podjetij postaja vse bolj pomembno? 
17.02.2022    |    Šampioni zelene preobrazbe
Pot do ničelnega ogljičnega odtisa za mala in srednje velika podjetja
17.02.2022    |    Šampioni zelene preobrazbe
Postopek zmanjšanja ogljičnega odtisa za podjetja
05.02.2022    |    Šampioni zelene preobrazbe
Kaj je ogljični odtis podjetja in zakaj je pomemben?
04.02.2022    |    Green Star
Green Star projekt podprlo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
31.01.2022    |    Šampioni zelene preobrazbe
Global Circularity Gap Report - v letu 2021 smo bili le 8,6 % krožni
31.01.2022    |    ostalo
Pet dnevna poslovna delegacija Expo Dubaj
26.01.2022    |    Šampioni zelene preobrazbe
Devet ukrepov za prilagajanje posledicam podnebnih sprememb
26.01.2022    |    Šampioni zelene preobrazbe
Trajnost je katalizator finančne uspešnosti podjetij
26.01.2022    |    Šampioni zelene preobrazbe
Vodnik za upravljanje ESG komponent v podjetju
19.01.2022    |    Green Star
GREEN STAR prvo priznanje in orodje za zeleno preobrazbo podjetij
SPOROČILO ZA JAVNOST
13.01.2022    |    CER
Od februarja dalje CER z novim Svetom zavoda
12.01.2022    |    Šampioni zelene preobrazbe
Evropska komisija predlaga vzpostavitev svetovalnic po principu »vse na enem mestu« za pospešitev prenove stavb
07.01.2022    |    ostalo
Vabljeni na Tiko Pro podjetniški zajtrk
06.01.2022    |    Šampioni zelene preobrazbe
EU: Revizija direktive o energetski učinkovitosti stavb prinaša spremembe za pospešitev zelene preobrazbe stavb
05.01.2022    |    Šampioni zelene preobrazbe
Nove spodbude za pospeševanje gradnje skoraj ničenergijskih stavb
03.01.2022    |    Šampioni zelene preobrazbe
Odbitek davka za nakup električnih avtomobilov in pomoč podjetjem pri zelenem prehodu
23.12.2021    |    Šampioni zelene preobrazbe
Prihaja EU pobuda za trajnostne proizvode
16.12.2021    |    Šampioni zelene preobrazbe
Drugi del paketa Pripravljeni na 55 prinaša nove zakonodajne predloge na področju mobilnosti, stavb in energetike
10.12.2021    |    Šampioni zelene preobrazbe
Krožno gospodarstvo, prehod na zeleno energijo in razogličenje bodo zaznamovali leto 2022
»Nihče ne bo ubežal spremembam zelene transformacije« so bile uvodne besede podpredsednika sveta CER Gregorja Benčine, ki je postavil vsebinske okvirje decembrskega CER-ovega online zelenega zajtrka, kjer so bili v ospredju trendi, ki bodo...
10.12.2021    |    CER
Zmagovalne ideje - Climathon Ljubljana 2021
23.11.2021    |    Šampioni zelene preobrazbe
TOP 10 COP26 - 10 prodornih potez gospodarstva za dekarbonizacijo na konferenci COP26
23.11.2021    |    Šampioni zelene preobrazbe
Koliko zares subvencioniramo fosilna goriva?
12.11.2021    |    Šampioni zelene preobrazbe
COP26 in vpliv na poslovni svet
11.11.2021    |    Šampioni zelene preobrazbe
Kako oblikovanje cen ogljika pomaga zelenim naložbam?
11.11.2021    |    Šampioni zelene preobrazbe
Zakaj je podnebna tranzicija profitabilna?
11.11.2021    |    Šampioni zelene preobrazbe
V Stockholmu ogrevanje proizvede zgolj 0,8 tone ogljikovega dioksida na prebivalca
10.11.2021    |    Zelene rešitve članov
Kako s pravimi odločitvami v izvajanju objektne higiene uresničujemo pozitivne vplive na okolje?
10.11.2021    |    Zelene rešitve članov
Od hloda do hiše – vzpostavljanje slovenske lesno predelovalne verige
05.11.2021    |    CER
Posvet o energetski prihodnosti Slovenije pri predsedniku RS, Borutu Pahorju
03.11.2021    |    Šampioni zelene preobrazbe
COP 26 - Pomembne prelomnice na dogodku do danes
03.11.2021    |    Šampioni zelene preobrazbe
Ločen ETS in njegov vpliv na gospodarstvo
03.11.2021    |    Šampioni zelene preobrazbe
Kako bo Evropski zeleni dogovor vplival na stavbni sektor?
22.10.2021    |    CER
CLIMATHON / 29. 11. - 2. 12. 2021
Bodi sprememba! Odpadki v mestu: izzivi in priložnosti
11.10.2021    |    Šampioni zelene preobrazbe
Lahko bi bili bolj pogumni
Vseh starih stavb ne moremo prenoviti. Pogosto se zapleta pri stavbah pod spomeniškim...
11.10.2021    |    Zelene rešitve članov
Nov trajnostni projekt GOOPTI, GremoSkupaj
07.10.2021    |    Šampioni zelene preobrazbe
Z »Novim Bauhausom« prihajajo tudi nove veščine!
Veste, kakšna znanja boste morali imeti, če želite v prihodnosti delati v gradbenem sektorju?
04.10.2021    |    Šampioni zelene preobrazbe
EU si želi do leta 2030 obnoviti 35 milijonov stavb 
Vsi gradbeni projekti, ki jih snujemo danes, bodo morali slediti ciljem podnebne nevtralnosti. Kaj to pomeni v praksi?
04.10.2021    |    Šampioni zelene preobrazbe
Kaj prinaša digitalizacija gradbeništva?
Skoraj vsak večji projekt je 30 % dražji od načrtovanega. Z BIM tehnologijo bi se to lahko spremenilo.
15.09.2021    |    ostalo
CER s podporniki podal pobudo Vladi za zagotavljanje kakovostnejšega notranjega zraka
09.09.2021    |    Šampioni zelene preobrazbe
Šampioni zelene preobrazbe - Kampanja za dekarbonizacijo gospodarstva in doseganje ciljev zelenega dogovora
Z mesecem septembrom CER pričenja desetmesečno kampanjo za dekarbonizacijo gospodarstva in doseganje ciljev zelenega dogovora, s katero želi spodbuditi sistemsko sodelovanje vseh deležnikov in izpolnitev cilja, da Slovenija postane podnebno...
16.07.2021    |    ostalo
CER sogovornik na mednarodnem dogodku Predstavitev paketa Fit for 55 - perspektive in nadaljnji koraki
Danes smo s sklopu European Sustainable Business Network Europe, ki deluje pod okriljem Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL) & CLG Europe, imeli aktualno razpravo o objavljenem paketu "Fit for 55" ter nujnih aktivnostih in...
16.07.2021    |    ostalo
V EU trenutno odprtih 97 različnih razpisov s področja trajnosti
Povzetek okrogle mize v okviru mednarodnega spletnega dogodka v organizaciji CER – partnerstva za trajnostno gospodarstvo in Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. 
15.07.2021    |    ostalo
Uspešen dogodek prve predstavitve podnebno energetskega sveženja "Pripravljeni na 55"
Danes smo prisluhnili predstavitivi včeraj objavljenega paketa "Fit for 55". Predstavniki EU in nacionalnih odločevalcev, finančnih institucij, kreatorji poslovne krajine in prihodnosti so podali poglede na to kakšne priložnosti in kakšne...
14.07.2021    |    ostalo
Evropski zeleni dogovor: Komisija za uresničitev podnebnih ambicij predlaga preobrazbo evropskega gospodarstva in družbe
Evropska komisija je danes sprejela sveženj predlogov, s katerimi želi politike EU na področju podnebja, energije, rabe zemljišč, prometa in obdavčitve pripraviti na zmanjšanje neto emisij toplogrednih plinov za vsaj 55 % do leta 2030 v...
08.07.2021    |    ostalo
Izobraževanje - Sustainable Business Transformation Manager
Najavljamo nov, jesenski termin šest tedenskega online izobraževanja Sustainable Business Transformation Manager. 
 
06.07.2021    |    ostalo
Predstavitev paketa Fit for 55: perspektive in nadaljnji koraki, 16. julij 2021
14. julija naj bi Evropska komisija predstavila sveženj Fit for 55. Gre za obsežno revizijo in posodobitev podnebne in energetske zakonodaje glede na novi cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za vsaj 55% do leta 2030.
01.07.2021    |    ostalo
CER podpisnik poziva gospodarstva EU komisiji, EU svetu in EU komisarjem za učinkovit in skladen sveženj zakonodaje "Fit for 55"
V pozivu so podpisniki določili 10 načel za voditelje EU, da pripravijo učinkovit sveženj podnebnih in energetskih zakonov, ki lahko delujejo kot srce Zelenega dogovora in so bistvenega pomena za doseganje vsaj 55-odstotnega zmanjšanja emisij do...
21.06.2021    |    ostalo
Zeleno povezovanje članov in partnerjev CER na Krasu
17. junija smo organizirali predpoletno srečanje članov in partnerjev CER. Srečanje je potekalo na posestvu Ville Fabiani v Kobdilju na Krasu.
07.06.2021    |    ostalo
zaBOLJŠIZRAK.si Pripravlja se nov predpis
Kako sistematično zagotoviti kakovost zraka v javnih in tudi zasebnih stavbah?   Kako ambiciozni smo v Sloveniji na področju kakovosti zraka v javnih stavbah? Bomo udejanjili rešitve za boljši zrak v prostorih za uporabnike? To sta le dve v...
07.06.2021    |    ostalo
zaBOLJŠIZRAK.si Zunanji zrak boljši kot v prostorih
V Sloveniji bo do leta 2025 za spodbujanje menjave prezračevalnih sistemov na voljo 5 milijonov evrov 
13.05.2021    |    ostalo
3.6. 2021 Dogodek člana CER: Zelene rešitve za zeleno prihodnost
Član CER, podjetje Bureau Veritas organizira brezplačen strokovni spletni dogodek, kjer bodo med drugim iskali odgovore na vprašanje kako spremeniti okoljske in družbene izzive v priložnosti, ki nam bodo omogočile postopen prehod našega...
02.05.2021    |    ostalo
zaBOLJŠIZRAK.si - Prezračevalni sistemi v pandemiji postajajo vse pomembnejši
Ne glede na to, kako dolgo smo izpostavljeni slabi kakovosti zraka v zaprtih prostorih, slednje vpliva na naše zdravje. 
02.05.2021    |    ostalo
zaBOLJŠIZRAK.si - Ustvarjali smo bolne hiše
Vsako leto v svetu zaradi pljučnih bolezni in bolezni dihal umre 600.000 otrok. Notranji zrak (v prostorih) je lahko, sodeč po analizah, dva do petkrat bolj onesnažen kot zunaj. Zato zadnje čase vse več slišimo ne le o prezračevanju, ampak...
15.04.2021    |    ostalo
Slovenija lahko v devetih letih doseže zastavljene podnebne cilje
Kako se sektorji soočajo s to tranzicijo in v kakšnih fazah so, kaj podjetja potrebujejo na tej poti in nenazadnje, kakšni so podnebni cilji Slovenije, so na spletnem strokovnem dogodku spregovorili minister za okolje in prostor mag. Andrej...
15.04.2021    |    ostalo
Potrošniki pričakujejo trajnostne izdelke
Okrogla miza v sklopu dogodka Gospodarstvo v pripravah na 55% znižanje emisij do 2030
24.03.2021    |    ostalo
zaBOLJŠIZRAK.si - Kakovosten zrak v notranjih prostorih rešuje življenja
1. dogodek v sklopu nacionalne kampanje zaBOLJŠIZRAK.si Naša generacija je notranja generacija, ki preživi v zaprtih prostorih več kot 90 odstotkov svojega časa. Stavbe postajajo vedno bolj zrakotesne in na kakovost notranjega zraka vplivajo...
03.03.2021    |    ostalo
Nacionalna kampanja zaBOLJŠIZRAK.si
Povezovanje in ukrepanje za zagotovite zdravega bivalnega in delovnega okolja
12.02.2021    |    ostalo
Vabilo na strokovni posvet kompetenčnega centra Energija - prehod v brezogljično družbo
Prehod v zeleno gospodarstvo je eden ključnih izzivov prihodnosti, tudi na področju energetike. Tematika je izjemno aktualna in že sama po sebi kliče k izmenjavi mnenj in dobrih praks.
03.02.2021    |    ostalo
ŠTIPENDIJA ZA IZOBRAŽEVANJE SUSTAINABLE BUSINESS TRANSFORMATION MANAGER
Edinstvena priložnost za udeležbo na online izobraževanju s certifikatom za 2 perspektivna posameznika, mlajša od 35 let.
02.02.2021    |    ostalo
Velux: Trajnostni preporod bomo zahtevali tudi od dobaviteljev
Velux je prvo podjetje v gradbenem sektorju, ki je prevzelo odgovornost za pretekle in prihodnje emisije CO2. Velux zmanjšal emisije CO2 za kar 47 % v letu 2019 glede na primerjalno leto 2007; 28 % porabljene energije je bilo iz obnovljivih virov...
21.01.2021    |    ostalo
Zelena tranzicija je edina pot v prihodnost
Še v nobeni revolucji ni bi na voljo toliko denarja kot ga je v podnebni. Slovenija bo lahko v naslednjih letih koristila več kot 10 milijard evrov evropskih sredstev, od tega kar 5,2 milijardi evrov iz Sklada za okrevanje in odpornost. Pri tem pa...
21.01.2021    |    ostalo
Okrogla miza Trendi trajnostnega financiranja
Kako dostopati do financiranja bo pomembno za podjetja, da se repozicinorajo glede na nove uredbe in vizijo EU, saj bodo tako povečali zanimanje za vlaganje in pa tudi vrednost podjetij.
17.12.2020    |    ostalo
Zeleni voditelji v tekmi s časom do podnebne nevtralnosti
23.11.2020    |    ostalo
ZELENO ZAVEZNIŠTVO DOBITNIK ENERGETSKE NAGRADE 2020
Zavezništvo za zeleno okrevanje je najboljši promocijski projekt in dobitnik energetske nagrade 2020 po izboru bralcev Časnika Finance.   
18.11.2020    |    ostalo
CLIMATHON - Predstavitev idej in rešitev
13.11.2020    |    ostalo
CLIMATHON zmagovalci
Imamo ZMAGOVALCA Climathona!
03.11.2020    |    ostalo
IZJEMEN USPEH Zavezništva za zeleno okrevanje - uvrstitev v finale energetskih nagrad 2020
Uvrstili smo se v finalni izbor za energetske nagrade 2020 v kategoriji promocijski projekt Časnika Finance.
02.11.2020    |    ostalo
Ustavimo zeleno zavajanje - Greenwashing - Vodnik proti zelenemu zavajanju
CER podpira mednarodni poziv k bolj odgovornemu trajnostnemu delovanju podjetij s podpisom priporočil za preprečevanje zelenega zavajanja.
09.10.2020    |    ostalo
Celovito obvladovanje opreme v logističnih verigah vrednosti - varnost, kakovost, konkurenčnost in dekarbonizacija
V logističnih verigah vrednosti se srečujemo s številnimi izzivi. Kako zagotoviti varne in kakovostne poti temperaturno občutljivega blaga kot so zdravila, živila in tehnično blago? Kako izvajati nadzor za zagotavljanje tehnične ustreznosti...
08.10.2020    |    ostalo
Climathon Ljubljana 2020 - Iščemo ideje in rešitve na primeru mesta Ljubljana, ki odgovarjajo na globalne podnebne izzive
Če ste odprti za spoznavanje novih ljudi, ustvarjanje prijateljstev, sodelovanje in ustvarjanje rešitev,  ki bi se lahko spopadle s podnebnimi spremembami v mestu Ljubljana, vas vabimo, da se nam pridružite!
05.10.2020    |    ostalo
Pametne stavbe in digitalizacija gradbeništva
Spletni zeleni strokovni forum Pametne stavbe in digitalizacija v gradbeništvu sta organizirala CER - Center energetsko učinkovith rešitev – partnerstvo za trajnostno gospodarstvo Slovenije in podjetje Siemens Slovenija. Celotni posnetek dogodka...
05.10.2020    |    ostalo
Finančni ukrepi za zelen in krožen prehod gospodarstva v Sloveniji
Dogodek sta organizirala  CER -  Center energetsko učinkovitih rešitev – partnerstvo za trajnostno gospodarstvo Slovenije in SRIP Krožno gospodarstvo. Posnetke dogodka in prezentacije si lahko ogledate na spodnjih povezavah.
18.09.2020    |    ostalo
Razpis za evropski zeleni dogovor: milijarda evrov naložb za okrepitev zelene in digitalne preobrazbe
Evropska komisija je danes objavila razpis, ki zajema milijardo evrov sredstev za raziskovalne in inovacijske projekte, namenjene reševanju podnebne krize ter varovanju edinstvenih ekosistemov in biotske raznovrstnost Evrope. Razpis za evropski...
15.09.2020    |    ostalo
CER med podpisniki poziva vladam EU za več podnebne ambicioznosti
Več kot 160 voditeljev je pozvalo predsednike vlad in evropsko komisijo k večji ambicioznosti pri zmanjšanju domačih toplogrednih plinov za vsaj 55% do leta 2030. Med podpisniki je tudi pet predstavnikov slovenskega gospodarstva, Iskraemeco,...
10.09.2020    |    ostalo
Zelene rešitve za ohranjanje biodiverzitete
Vabimo vas na online strokovni dogodek, na katerem bodo strokovnjaki predstavili zelene rešitve za ohranjanje biodiverzitete in večjo kakovost bivanja v mestih. Biodiverziteta je ključna za prihodnji trajnostni razvoj družbe (strategija je ravno...
09.09.2020    |    ostalo
Finančni ukrepi za zelen in krožen prehod gospodarstva v Sloveniji
Na strokovnem posvetu bomo govorili o finančnih ukrepih za zelen in krožen prehod gospodarstva. Izrednega pomena za zeleno tranzicijo je finančni sistem, ki podpira trajnostne rešitve in zahteva nove javne naložbe in hkrati zasebni kapital, ki...
08.09.2020    |    ostalo
Pametne stavbe in digitalizacija v gradbeništvu
Na zelenem spletnem forumu bomo govorili o digitalni preobrazbi na področju gradbene industrije, kako bodo nove tehnologije oblikovale našo prihodnost in o Gradbeništvu 4.0.
04.09.2020    |    ostalo
Brezplačna usposabljanja za mlade DANUBE ENERGY +
V okviru partnerska sodelovanja z ABC Accelerator vas vljudno vabimo, da izkoristite priložnost za brezplačno usposabljanje mladih v vašem podjetju in nadgradite vaše ideje na področju energetske učinkovitosti. 
 
09.07.2020    |    ostalo
ONLINE IZOBRAŽEVANJE S CERTIFIKATOM "Vodja trajnostne poslovne transformacije"
Online izobraževanje s certifikatom "Sustainable Business Transformation Manager” - Začetek programa 9. september 2020 - Prijave do 5. septembra
 
19.06.2020    |    ostalo
Webinarji Wienerberger - Kako projektirati in graditi po sistemu sNES
Wienerberger vas v mesecu juniju vabi na spletna strokovna predavanja, ki so usmerjena k projektiranju  sNES, ter  potresno odporne zidane gradnje.
08.06.2020    |    ostalo
Hekaton Greenvizija
Vsi, ki si želite izkušenj na področju zelenega gospodarstva in v sodelovanju vidite priložnost za osebni in karierni napredek ter za krepitev kompetenc za zelena delovna mesta, toplo vabljeni!
22.05.2020    |    ostalo
»Zeleno okrevanje. Priložnost za rast in inovacije« mag. Ladeja Godina Košir in Ana Struna Bregar
19.05.2020    |    ostalo
AHK Webinar, 22. maj 2020, COVID19 – Driver for Sustainable Management?
17.05.2020    |    ostalo
Zavezništvo za zeleno okrevanje gospodarstva _ 100 + ZAVEZNIKOV
Veseli nas, da nas je iz tedna v teden več. Dosegli smo magično število 100 zaveznikov. Izjemno smo počaščeni in veseli takega odziva.
15.05.2020    |    ostalo
Predlogi za vključitev ukrepov za zeleno okrevanje gospodarstva v tretji paket ukrepov za blažitev posledic pandemije
Danes, 14. maja, smo na vlado RS naslovili poziv, da je potrebno v nove pakete za blaženje posledic pandemije vključiti ukrepe, ki bodo dajali prednost tistim dejavnostim in akterjem, ki bodo blažili in zmanjševali podnebne...
11.05.2020    |    ostalo
ZELENI ZAJTRK - Energetska prenova stavb v Sloveniji do leta 2050 - predstavitev izhodišč za DSEPS in NEPN na področju stavb
Namen dogodka je predstavitev Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) na področju stavb, predstavitev izhodišč Dolgoročne strategije energetske prenove stavb do leta 2050 (DSEPS 2050) ter pridobiti komentarje na izhodišča...
08.05.2020    |    ostalo
EU časovni načrt za obnovo po pandemiji
EU je 15. aprila aprila predstavila časovni načrt za oživitev gospodarstva po pandemiji. Ob postopni odpravi zajezitvenih ukrepov je treba hkrati strateško načrtovati okrevanje za oživitev gospodarstva in povratek k trajnostni rasti.
29.04.2020    |    ostalo
Zavezništvo za zeleno okrevanje
K nacionalnemu zavezništvu za zeleno okrevanje gospodarstva je pristopilo že 77 podjetij in organizacij iz 12 različnih sektorjev.
22.04.2020    |    CER
CER poziva k nacionalnemu zavezništvu za zeleno okrevanje gospodarstva
CER poziva k nacionalnemu zavezništvu gospodarskih in finančnih voditeljev, strokovnih in poslovnih združenj, nevladnih organizacij ter vseh drugih deležnikov za podporo, pripravo in izvajanje naložbenih paketov za zeleno in digitalno obnovo, ki...
21.04.2020    |    CER
CER član evropskega zavezništva za zeleno okrevanje
9. aprila letos, je skupina evropskih okoljskih ministrov, objavila odprto pismo, v katerem so opozorili na zeleno okrevanje Evrope. Poudarili so, da je pri prenovi evropskih gospodarstev po koronakrizi potrebno vključevati tudi rešitve za...
17.04.2020    |    mobilnost
Uvajanje e-mobilnosti v gospodarskih družbah
Ena izmed prioritet v CER je tudi spodbujanje zelene mobilnosti v gospodarskih družbah. Prizadevamo si za uvajanje različnih ukrepov, ki bi gospodarske družbe spodbudile k prenovi svojih voznih parkov v bolj trajnostne.
08.04.2020    |    Regulativa
Evropski podnebni zakon
Evropska komisija je predstavila predlog evropskih podnebnih pravil in začela posvetovanje o evropskem podnebnem paktu. Z evropskimi podnebnimi pravili se politična zaveza EU, da bo do leta 2050 dosegla podnebno nevtralnost, spreminja v pravno...
08.04.2020    |    Regulativa
EU Taksonomija
EU komisija je marca letos, na podlagi Akcijskega načrta: financiranje trajnostne rasti objavila enoten evropski  sistem  klasifikacije za zelene gospodarske dejavnosti (EU taksonomija).
08.04.2020    |    Regulativa
EU taksonomija - serija webinarjev
08.04.2020    |    Regulativa
Akcijski načrt za krožno gospodarstvo
Evropska komisija je sprejela nov akcijski načrt za krožno gospodarstvo, ki je eden glavnih gradnikov evropskega zelenega dogovora, novega programa za trajnostno rast v Evropi.
08.04.2020    |    Regulativa
Nova industrijska strategija za svetovno konkurenčno, zeleno in digitalno Evropo
EU Komisija je predstavila novo strategijo za pomoč evropski industriji pri dvojnemu prehodu na podnebno nevtralnost in k vodilni vlogi na digitalnem področju. Cilj strategije je spodbuditi konkurenčnost Evrope in njeno strateško avtonomijo v...
08.04.2020    |    ostalo
EIB pripravlja časovni načrti podnebne banke za obdobje 2021–2025
EIB bo do 12. junija zbirala vaša stališča in prispevke o tem, kako lahko kar najbolje doseže svoje ambicije.

07.04.2020    |    Kolumna
Razlogi za zeleni načrt za oživitev gospodarstva pri odzivu na koronavirus
Komentar je prvi v seriji prispevkov, v katerem bodo različni avtorji iz slovenskega gospodarstva v časniku Finance predstavili svoj pogled na trajnostno poslovanje med korona krizo in po njej. S prispevki želimo pokazati, da pandemija ni...
19.03.2020    |    CER, Zelene rešitve članov, Koronavirus
5 nasvetov za varno delo na daljavo
19.03.2020    |    CER, Zelene rešitve članov, Koronavirus
Aktualne pravne novice glede CoVID-19 v Sloveniji
19.03.2020    |    CER, Zelene rešitve članov, Koronavirus
Koronavirus - dobre prakse v gospodarstvu za lažjo organizacijo dela
19.03.2020    |    CER, Koronavirus
7 korakov za uspešno vodenje vašega podjetja skozi krizo - vključno s krizo, ki jo povzroča Covid-19
19.03.2020    |    CER, Koronavirus
10 usmeritev AEIOU voditeljstva v času korona virusa
17.03.2020    |    CER
Stavbe in zeleni dogovor: Izzivi in trendi - nacionalni strokovni posvet
16.03.2020    |    CER, publikacija
Letna publikacija CER 2019
15.03.2020    |    CER, Regulativa
Zagovorniška vloga CER
13.03.2020    |    CER, Publikacija
Imamo samo eno možnost za zeleno tranzicijo
12.03.2020    |    Kolumna
Trajnostno preoblikovanje poslovanja - nova paradigma upravljanja!
19.02.2020    |    ostalo
Ocena podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 21. stoletja
11.02.2020    |    Strokovni posvet
Mednarodni dogodek – Biotska raznolikost in zelena infrastruktura

10.02.2020    |    Poročilo z dogodka
Izpolnjevanje NEPNa na področju prometa
30.01.2020    |    CER
Novi svet zavoda CER 2020 - 2022
17.01.2020    |    Delavnica
Nove zelene tehnologije in dokazovanje kakovosti v graditeljstvu
17.01.2020    |    Skupno izobraževanje
AEIOU voditeljstva, nova koda za trajnostno uspešnost
Spoznajte novo kodo voditeljstva za trajnostni uspeh. Pet dimenzij sodobnega voditeljstva, strnjenih v AEIOU, osvetljuje razvojno pot vsakomur, ki želi postati boljši vodja in boljši človek ter sooblikovati moderno organizacijo.
10.01.2020    |    ostalo
Izpolnjevanje NEPNa in presek stanja strategij in akcijskih načrtov na področju prometa za prehod v manj fosilno družbo
09.12.2019    |    Poročilo, Zeleni zajtrk
4. Zeleni zajtrk _ POROČILO I Spremenjene zahteve glede energetske učinkovitosti stavb
POROČILO o četrtem zelenem zajtrku, ki je bil voden kot aktivna delavnica. Prenove so ključne za doseganje pariškega sporazuma, saj bo leta 2050 v Evropi še vedno v uporabi devet od desetih obstoječih stavb. V pripravi oz. veljavi so novi...
30.11.2019    |    Video
Krize so sestavni del življenja / pogovor z dr. Tjašo M. Kos
Dr. Tjaša M. Kos je psihologinja z doktoratom iz psihoterapije na Dunajski univerzi Sigmund Freud. Njeno življenje je zaznamovala slepota pri štiriindvajsetih letih. Pogovor z njo je bil osredotočen na pripravo na podnebno krizo.
27.11.2019    |    video
Zeleni voditelji prihodnosti / diskusija
V čem se zeleni voditelj/voditeljica prihodnosti razlikuje od klasičnega voditelja/voditeljice danes? Diskusija je bila del izobraževanja in zaključnega letnega dogodka CER in KOC inovatis.
27.11.2019    |    Video, GreenTech
Zeleni voditelji prihodnosti / Zeleni koktalj: predavanji in delavnica
"Zeleni voditelji prihodnosti" je bilo skupno izobraževanje in zaključni dogodek CER in KOC INOVATIS v letu 2019. Predavanji in delavnica so  bili namenjeni vodilnim predstavnikom podjetij ter javnega sektorja, ki se zavedajo pomena...
26.11.2019    |    ostalo
ANKETA - Zeleni voditelji prihodnosti
Anketa za udeležence Zelenega koktajla - Zeleni voditelji prihodnosti
22.11.2019    |    ostalo
Zeleni koktajl: predavanji in delavnica "Zeleni voditelji prihodnosti"
"Zeleni voditelji prihodnosti" je skupno izobraževanje in zaključni dogodek CER in KOC INOVATIS v letu 2019. Predavanji in delavnica so namenjeni vodilnim predstavnikom podjetij ter javnega sektorja, ki se zavedajo pomena in prednosti zelenega...
20.11.2019    |    Zelene rešitve, mobilnost
BMW med zelenimi voditelji prihodnosti
S svojo znamko BMW i je pionir na področju elektro mobilnosti in s širokim naborom elektrificiranih ter popolnoma električnih vozil ponuja mobilnost prihodnosti že danes. V letošnjem letu je na trg vstopilo prvo priključno hibridno vozilo s...
15.11.2019    |    Člani CER
Novi člani v CER
Tri vrhnuska podjetja s področja zelenih tehnologij Mik Celje d.o.o., Plastika Skaza d.o.o. in Mides Design d.o.o. soo v novembru postali novi člani CER.
14.11.2019    |    ostalo
Zagotavljanje kakovosti projektov energetske učinkovitosti - Brezplačno usposabljanje
Usposabljanje pripravljata MzI – Direktorat za energijo in IJS – Center za energetsko
učinkovitost je namenjeno predvsem izvajalcem in naročnikom storitev energetske učinkovitosti ter pospeševalcem projektov.
07.11.2019    |    ostalo
4. Zeleni zajtrk _ 20. november 2019 I Spremenjene zahteve glede energetske učinkovitosti stavb
Stavbe v Evropi predstavljajo skoraj 40% porabe končne energije. Skladno z dolgoročnimi energetsko podnebnimi zavezami EU so postavljene v središče politike na področju energetske učinkovitosti in razogljičenja. Prenove so ključne za...
05.11.2019    |    Poročilo, Zeleni zajtrk
3. Zeleni zajtrk in delavnica - POROČILO - Odpadke spreminjamo v (reciklirano ogljično) gorivo
POROČILO o tretjem zelenem zajtrku, ki je bil voden kot aktivna delavnica. Namen dogodka je bil povezati različne akterje, ki lahko pozitivno vplivajo na sprejem takšne okoljske zakonodaje, da bo omogočeno doseganje ciljev rabe obnovljivih...
09.10.2019    |    Zeleni zajtrk
3. Zeleni zajtrk _ 23. oktober 2019 I Odpadke spreminjamo v (reciklirano ogljično) gorivo
Odpadke spreminjamo v (reciklirano ogljično) gorivo - Slovenija lahko Evropski uniji in svetu ponudi učinkovito, okolju prijazno upravljanje z odpadki in hkrati izpolnjuje cilje uporabe obnovljivih virov.
02.10.2019    |    ostalo
Ogled francoskih dobrih praks prehoda na zeleno gospodarstvo
SPIRIT Slovenija, javna agencija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Center energetsko učinkovitih rešitev (CER) in Veleposlaništvom RS so na pobudo Pariške zbornice za trgovino in industrijo - CCI Paris Ile-de-France, skupaj...
26.09.2019    |    ostalo
Novi člani C&G, NOMAGO, SAP in SBRA
CER so v septembru obogatili štirje novi člani C&G, NOMAGO, SAP in SBRA. Sodelovanje pa smo okrepili tudi s Cambridge University Institute for Sustainability Leadership. Dobrodošli v mreži najnaprednejših podjetij in organizacij, ki si...
26.09.2019    |    Poročilo, Zeleni zajtrk
2. Zeleni zajtrk in delavnica - POROČILO - Umeščanje infrastrukture za alternativna goriva v prostor
POROČILO o drugem zelenem zajtrku, ki je bil voden kot aktivna delavnica. Namen dogodka je bil izpostaviti ključne izzive pri umeščanju infrastrukture v prostor, povezovati različne akterje, ki lahko pozitivno vplivajo na umeščanje...
25.09.2019    |    KOC INOVATIS
KOC INOVATIS - Kompetenčni center za razvoj kadrov za inovativne stavbe 2019-2022
KOC INOVATIS - Kompetenčni center za razvoj kadrov za inovativne stavbe
je eden izmed desetih odobrenih kompetenčnih centrov tretje generacije KOC 3.0, za obdobje
2019-2022
17.09.2019    |    Zeleni zajtrk
2. Zeleni zajtrk in delavnica_ 25. september 2019 I Umeščanje infrastrukture za alternativna goriva v prostor
Podnebno energetski izzivi spodbujajo razvoj novih, okoljsko manj obremenjujočih tehnologij in s tem novih kompleksnih infrastrukturnih projektov za alternativna goriva (električna energija, vodik, biogoriva, sintetična in parafinska goriva,...
10.09.2019    |    ostalo
KOC INOVATIS - Kompetenčni center za razvoj kadrov za inovativne stavbe / odobren projekt
Z veseljem sporočamo, da je bila naša vloga za KOC INOVATIS, ki smo jo julija 2019 oddali na razpisu Kompetenčni centri za razvoj kadrov za obdobje 2019-2022, uspešna.
09.09.2019    |    CER
Poslovna delegacija v Francijo s področja zelenih tehnologij in trajnostnega razvoja
SPIRIT Slovenija, javna agencija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Center energetsko učinkovitih rešitev (CER) v sodelovanju s Pariško zbornico za trgovino in industrijo - CCI Paris Ile-de-France in Veleposlaništvom RS v...
03.09.2019    |    BSF
14. Blejski strateški forum - Podnebno nevtralno pametno gospodarstvo – Greentech
CER je letos kot institucionalni partner sodeloval na poslovnem delu Blejskega strateškega foruma. V ospredje smo postavili iskanje zelenih rešitev za gospodarstvo in družbo, in sicer v sklopu dveh panelov »Podnebno nevtralno pametno...
03.09.2019    |    ostalo
CER in Fundacija monaškega princa Alberta II. podpisala partnerski sporazum
Center energetsko učinkovitih rešitev (CER) in Fundacija monaškega princa Alberta II. (The Prince Albert II of Monaco Foundation) sta na 14. Blejskem strateškem forumu podpisala sporazum, ki predstavlja temelj za sodelovanje na področju...
03.09.2019    |    ostalo
Podelitev nagrad CER zelenim startupom "Predstavi svojo zeleno idejo"
CER je partnerstvo na 14. Blejskem strateškem forumu zaključila predstavitev zelenih startupov s podelitvijo nagrad startupom. Njihove zelene inovativne rešitve bodo morda že kmalu krojile našo prihodnost.
02.09.2019    |    ostalo
Stroški in priložnosti podnebne krize za podjetja
Podjetja pogosto podcenjujejo stroške, ki jim jih bodo prizadele podnebne spremembe, vključno s celotno vrednostno verigo, od katere so odvisna. Imeti bi morala različne učinkovite scenarije odpornosti. Ne nazadnje je finančna...
25.08.2019    |    Člani CER
Novi člani v CER
CER sta se v poletju pridružila dva nova člana Institut Jožef Stefan in podjetje Jems d.o.o.
09.08.2019    |    BSF
14. Blejski strateški forum I 2 panela CER
CER je ponosni institucionalni partner poslovnega dela Blejskega strateškega foruma z dvema paneloma "Podnebno nevtralno pametno gospodarstvo – Greentech" in predstavitvijo zelenih startup podjetij "Predstavi svojo zeleno idejo".
28.06.2019    |    ostalo
Javni razpis za spodbujanje trajnostne strateške poslovne transformacije
21. junija 2019 je Spirit Slovenija objavil javni razpis z naslovom »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«, s katerim...
10.06.2019    |    CER
Novi člani CER - PB&J in AV Living Lab
Z veseljem med člani CER pozdravljamo podjetji PB&J in AV Living Lab, ki sta se v juniju pridružila CER. Dobrodošli v družbi naprednih zelenih podjetij!
23.05.2019    |    Intervju
Zakaj je greentech priložnost za Slovenijo
Greentech, iniciativa za trajnostno naravnan gospodarski in družbeni razvoj, ponuja Sloveniji in slovenskemu gospodarstvu vrsto novih priložnosti, a odzvati se moramo hitro, je prepričan Gregor Benčina, predsednik Skupine Slovenijales,...
22.05.2019    |    Zeleno gospodarstvo, energija
Svet EU je potrdil še zadnje akte iz svežnja Čista energija za vse Evropejce
Nov zakonodajni okvir v celoti upošteva cilj, po katerem naj bi EU do leta 2030 zmanjšala emisije CO2 za vsaj 40 odstotkov.
17.05.2019    |    Mobilnost
Mobilnost 2019 - Izzivi prihodnosti: pametna infrastruktura, pametna mesta / 13. junij / KONFERENCA
Medijska hiša Delo začenja nov projekt Mobilnost 2019, ki se bo končal s poslovno konferenco, na kateri bodo predstavljene spremembe v avtomobilski industriji zaradi tehnoloških inovacij in digitalizacije. CER je ponosen vsebinski partner...
15.05.2019    |    Intervju
Inovacije v zelenem gospodarstvu morajo pospešiti podjetja in vlade
Skupina evropskih podjetij je aprila pozvala voditelje EU k ambicioznejši podnebni politiki. Med podpisniki so Ikea, Metro, Unilever, Anheuser-Busch InBev in drugi. Takšen poziv ni prvi, je pa tokrat med podporniki pobude prvič slovenska...
09.05.2019    |    CER, GreenTech
CER sopodpisnik odprtega mednarodnega pisma managerjev EU vladam za podporo razogličenja gospodarstva
Voditeljem evropskih vlad in držav je v ponedeljek skupina evropskih poslovnežev poslala odprto pismo. Manedžerji so pozvali politike, naj podprejo evropsko strategijo za doseganje podnebne nevtralnosti najkasneje do leta...
08.05.2019    |    ostalo
Spring City Tour 2019 - predstavitev koncepta e4 za arhitekte in projektante
Podjetje Wienerberger organizira Spring City Tour 2019. Pripravili so strokovna, akreditirana predavanja za arhitekte in projektante, kjer želijo predstaviti koncept e4 - Wienerberger koncept skoraj nič energijskih stavb, ki izpolnjuje zahteve...
11.04.2019    |    CER
Novi član CER - Siemens d.o.o.
Izjemno smo ponosni, da je podjetje Siemens d.o.o. od aprila dalje, del naše mreže naprednih podjetjih, ki si prizadevajo za razvoj zelenih tehnologij in poslovnih modelov. Dobrodošli med nami!
08.04.2019    |    Dogodki
PowerUp! – navdihujoč energetsko-startupovski dogodek na Ljubljanskem gradu
01.04.2019    |    Zelene rešitve, Mobilnost
Zaživela spletna stran koncepta celostnega razvoja infrastrukture za masovno polnjenje e-vozil E8
Koncept E8, ki so ga Elesovi strokovnjaki razvijali zadnja leta, je sedaj dobil tudi svojo spletno stran - www.e8concept.com.
29.03.2019    |    Dogodki
4. Circular Change konferenca - 16. in 17. maj 2019
Mednarodna konferenca o krožnem gospodarstvu je eden ključnih evropskih dogodkov, na temo krožnega gospodarstva. Ponuja priložnosti za povezovanje in seznanitev s prednostmi krožnega gospodarstva.


28.03.2019    |    ostalo
Lumar prejel "Znak kakovosti v graditeljstvu"
Maribor, 6. marec 2019 – V družinskem podjetju Lumar, so za razvoj sistemskih rešitev za skoraj nič-energijske hiše, prejeli priznanje ZNAK KAKOVOSTI V GRADITELJSTVU (ZKG).
21.03.2019    |    CER, Energetika
Energetska tranzicija v srednji in vzhodni Evropi
The Prince of Wales’s Corporate Leaders Group (CLG) je marca objavil razsikavo o energetski tranziciji v srednji in vzhodni Evropi.
11.03.2019    |    GreenTech, CER, Dogodki, Poročilo, Zeleni zajtrk
Prvi Zeleni zajtrk za povezovanje v dobro vseh
»Ko govorimo o zniževanju ogljičnega odtisa, se sodelovanje splača, nesodelovanje pa plača!«Na prvem zajtrku »GreenTechInnovation« CER je več kot sto vodilnih gospodarstvenikov izmenjevalo dobre rešitve in poglede na danes verjetno...
10.03.2019    |    GreenTech, CER, Dogodki, Video
Video prispevek - Zeleni zajtrk "GreenTech Innovation"
Zelene, okoljsko manj obremenjujoče, tehnologije so izjemna priložnost za Slovenijo v vseh sektorjih.


08.03.2019    |    CER, Dogodki, GreenTech, Obvestilo za medije
Na zelenem zajtrku "GreenTech Innovation" spregovorili o pomenu povezovanja za doseganje podnebnih ciljev
OBVESTILO ZA MEDIJEPreko sto vodilnih gospodarstvenikov izmenjevalo dobre rešitve in poglede na danes verjetno najpomembnejši izziv družbe, države in podjetij. Kako bo v Sloveniji potekalo preoblikovanje v zeleno gospodarstvo? ...
08.03.2019    |    CER
CER letna publikacija 2018
Izšla je letna publikacija CER 2018, ki predstavlja naše poslanstvo, vizijo in aktivnosti. Prikazuje tudi zelene rešitve članov CER. Vabljeni k branju!
19.02.2019    |    GreenTech Innovation, Zeleni zajtrk
1. Zeleni zajtrk "GreenTech Innovation" I 8. marec 2019, Hotel Union Ljubljana
1. Zeleni zajtrk "GreenTech Innovation" / 8. marec 2019, Hotel Union Ljubljana
19.02.2019    |    CER, Kolumna
Sodišča so nova frontna črta boja s podnebnimi spremembami
Avtorica kolumne, mag. Ana Stanič bo gostja omizja 1. Zelenega zajtrka "GreenTech Innovation", 8. marca 2019.

18.02.2019    |    ostalo
En.odmev 019
En.odmev 019: Energetska prihodnost
Četrtek, 7. marec 2019, Grand hotel Union, Ljubljana
17.02.2019    |    Zelene rešitve, mobilnost
E8 - Koncept celostnega razvoja infrastrukture za masovno polnjenje e-vozil
V družbi ELES d.o.o. se zavedajo, da uresničevanje vizije dolgoročnega masovnega prehoda na trajnostno e-mobilnost ni mogoče brez tesnega sodelovanja ključnih deležnikov: od proizvajalcev avtomobilov, proizvajalcev pametnih polnilnic, lastnikov...
17.02.2019    |    Zelene rešitve, mobilnost
Projekt Urban-e / Ljubljana, Bratislava, Zagreb
Projekt Urban-e je sofinanciran s strani Evropske unije. Predvideva uvedbo 144 AC in 23 DC polnilnih postaj, intermodalnost in inovativne zelene mobilne storitve (e-taksi, izmenjava e-avtomobilov, e-shuttle, e-logistika) v mestnih vozliščih v...
BTC Misija: Zeleno
V okoljske in družbeno odgovorne projekte so v družbi BTC d.d. v zadnjih 17 letih namenili 52,5 mio EUR. Na področju energetske učinkovitosti so v letu 2017 izvedli 21 projektov.

Petrol, partner trajnostne prihodnosti
Za doseganje strateških ciljev trajnostnega razvoja bo skupina Petrol v svoji organizaciji do leta 2020 zaposlovala 470 strokovnjakov s področja energetike in okolja. Za uresničitev teh ciljev bodo investirali več kot 200 mio EUR.
16.02.2019    |    Zelene rešitve, mobilnost
Najširša paleta električnih vozil za urbano mobilnost Renault
Skupina Renault kot vodilna na področju električne mobilnosti v Evropi sega onkraj vloge izdelovalca električnih vozil, saj v sodelovanju s partnerji postaja aktivni partner na področju pametnih električnih in energetskih ekosistemov.
16.02.2019    |    Energija, Gradnja, Mobilnostt
Spodbude Eko sklada za podjetja
Podjetjem so na voljo finančne spodbude za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije, in sicer v obliki nepovratnih sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči.
16.02.2019    |    Zelene rešitve, gradnja in nepremičnine
BIMolution – (r)evolucija v arhitekturi in gradbeništvu
16.02.2019    |    Zelene rešitve, gradnja in nepremičnine
Prva trajnostno certificirana stavba v Sloveniji - Platinasti certifikat DGNB
Knauf Insulation iz Škofje Loke je nedavno v sklopu svojih poslovno-proizvodnih zmogljivosti odprl novo demonstracijsko-izobraževalno središče, namenjeno praktičnim in teoretičnim izobraževalnim procesom za različne deležnike v...
16.02.2019    |    Zelene rešitve, gradnja in nepremičnine
Življenje brez emisij
Letos mineva 25 let od ustanovitve družinskega podjetja Lumar. Že zelo zgodaj so se usmerili v razvoj energetskih rešitev in konceptov, ki nudijo izjemno energetsko učinkovitost ter visoko bivalno ugodje in s katerimi narekujemo trende na...
16.02.2019    |    Zelene rešitve, mobilnost
Navdušenje v vožnji, ki naelektri: Audi E-Tron
Audi e-tron je prvi izključno električno gnani serijski model znamke s štirimi krogi. Septembra 2018 je v San Franciscu podjetje svoj športni in izrazito funkcionalno zasnovani SUV višjega razreda prvič predstavilo svetovni javnosti.
16.02.2019    |    Zelene rešitve, energija
TANGO - Rešitve za upravljanje energije
Tango je inovativna platforma, ki je plod Petrolovega procesno-tehnološkega znanja in SmartISovega obvladovanja najsodobnejših informacijskih tehnologij, temelji na tehnologijah velikih podatkov, internetu stvari, ekonomiji programskih...
16.02.2019    |    Zelene rešitve, gradnja in nepremičnine
Skupina Slovenijales – s trajnostno razvojno strategijo do povsem novih razsežnosti
Skupina Slovenijales z več kot 110-letno tradicijo velja za eno vodilnih Green-tech poslovnih skupin. Poslovnemu svetu tako doma kot v tujini zagotavlja zanesljivega, trajnostno naravnanega partnerja s celovitimi rešitvami, izdelki in...
16.02.2019    |    Zelene rešitve, gradnja in nepremičnine
Celoviti sistemi ogrevanja, hlajenja, klimatizacije in prezračevanja
Ko se kupec odloča za nakup toplotne črpalke, pa naj bo ta namenjena ogrevanju doma ali zgolj sanitarne vode, mora biti poleg izbire ustreznih parametrov, ki določajo kakovost, pozoren tudi na nekaj drugih dejavnikov – izbira ponudnika, ki...
16.02.2019    |    Zelene rešitve, gradnja in nepremičnine
Naravna svetloba je zdravilo in poživilo
Dnevno svetlobo bi po učinkovitosti lahko primerjali s farmacevtskimi izdelki. Ima podobne učinke kot zdravila in poživila, npr. kava, alkohol, celo marihuana … Za zdravje človeka je naravna svetloba vitalnega pomena in je ne moremo nadomestiti...
16.02.2019    |    Zelene rešitve, gradnja in nepremičnine
e4 – skoraj nič-energijska hiša prihodnosti
Za investitorja koncept opečne e4 hiše, ko so jo razvili v skupini Wienerberger, prinaša veliko prednosti – predvsem optimalne stroške v celotni življenjski dobi stavbe in visoko raven kakovosti bivanja.
16.02.2019    |    Zelene rešitve, mobilnost
Souporaba električnih avtomobilov
V letu 2019 se bo razširilo slovensko omrežje za souporabo 20 – 50 električnih vozil. Podjetje Plan-net solar bo na trgu ponudil kitajske mini električne avte, proizvajalca Zhi Dou. Najprej bodo ponudili model d1, ki je najbolje prodajan...
16.02.2019    |    Zelene rešitve, energija
Sončne elektrarne
V podjetju Plan-net Solar ponujajo izgradnjo sončnih elektrarn za neto meritve do moči 11kW. S tem omogočajo prihranek pri položnici za elektriko in naredijo objekte samozadostne. Glede na potrebe zasnujejo elektrarno ustrezne velikosti, ki...
30.01.2019    |    Zakonodaja
Nacionalni energetski in podnebni načrt
Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju z medresorsko delovno skupino pripravilo prvi osnutek celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije (NEPN).
20.01.2019    |    Nizkooglljičnost
Podnebna pot 2050
Projekt LIFE Podnebna pot 2050 je namenjen spremljanju napredka in načrtovanju podnebnih ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov na področjih stavb, prometa, industrije, kmetijstva, gozdarstva in odpadkov. Projekt gradi na razvoju in...
16.01.2019    |    Trajnostna gradnja
Knauf Insulation Experience Cener prejel najvišji - Platinasti certifikat DGNB za trajnostno gradnjo
Knauf Insulation Experience Cener je prejel najvišji - Platinasti certifikat DGNB za trajnostno gradnjo
08.01.2019    |    Trajnostna mobilnost
Analiza dosegljivosti alternativnih pogonov in mobilnosti
Zveza potrošnikov Slovenije, je koneec novembra objavila povzetek analize dosegljivosti alternativnih pogonov in mobilnosti.


08.01.2019    |    Zakonodaja
Sprejet Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019
Vlada RS je decembra 2018 izdala Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019. Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leto 2019 vključuje namene in ukrepe, ki so že bili določeni s programi...
07.01.2019    |    Zakonodaja
Trije ključni zakonodajni dokumenti iz paketa "Čiste energije za vse Evropejce"
V Uradnem listu EU (L328) so bili objavljeni trije ključni zakonodajni dokumenti iz paketa "Čiste energije za vse Evropejce", ki so začeli veljati 24. decembra 2018.
28.12.2018    |    Zeleno gospodarstvo
Tretje letno poročilo o izvajanju OP-TGP do leta 2020
Vlada RS se je na 13. redni seji seznanila s Tretjim letnim poročilom o izvajanju Operativnega programa ukrepov (OP) zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (TPG) do leta 2020.
28.12.2018    |    Čista energija
Čista energija - naložbeni trendi
Bloomberg je oktobra objavil poročilo o naložbenih trendih v čisto energijo. Podatki o investicijah v čisto energijo temeljijo na zbirki več kot 100.000 zapisov o poslih in projektih, ki jih zbira in vzdržuje več kot 100 analitikov in...
28.12.2018    |    Čista energija, Zeleno gospodarstvo
Pospeševanje energetske tranzicije z inovacijami
Za zmanjšanje emisij ogljika v energetskem sektorju so nujno potrebne tehnološke inovacije. Delovni dokument Mednarodne agencije za obnovljivo energijo (IRENA) preučuje osnovne pogoje, potrebne za spodbujanje inovacij in proizvodnjo novih...
27.12.2018    |    Čista energija
Energetska tranzicija najhitreje rastočih gospodarstev
Poročilo Climatescope predstavlja edinstveno ocena po posameznih državah, interaktivno poročilo in indeks, ki ocenjuje naložbene pogoje za čisto energijo na nastajajočih trgih....
21.12.2018    |    Zakonodaja
Javna obravnava Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije
Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije. Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog pravilnika v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu...
11.12.2018    |    Energija, trajnostni razvoj
Podnebna konferenca Združenih narodov v Katovicah
11. decembra 2018 je v Katovicah potekal 6. evropski dan energije kot EU spremljevalni dogodek konference COP24 Združenih narodov o podnebnih...
03.12.2018    |    Energetika, Pametna mesta
Poslovna delegacija v London, Energetika & Pametna mesta 2018
Britansko-slovenska gospodarska zbornica, Center energetsko učinkovitih rešitev in Združenje manager so organizirali poslovno delegacijo "Energetika & Pametna mesta", v Londonu med 29. in 30. novembrom 2018. Namen obiska je bil spoznati trende...
25.11.2018    |    Zakonodaja, Zeleno gospodarstvo
Zelena proračunska reforma
Ministrstvo za finance je na svoji spletni strani objavilo končno gradivo Zelena proračunska reforma: Okoljski in finančni vidik spodbud v Sloveniji.
24.11.2018    |    Zakonodaja, Zeleno gospodarstvo
Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo z Akcijskim načrtom izvajanja OPZG
Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo – OPZG z Akcijskim načrtom izvajanja OPZG (ANi OPZG) in Načrtom aktivnosti ministrstev in vladnih služb (NAMVS) 2015–2016
15.11.2018    |    Energija
EU FORUM za naložbe v trajnostno energijo
Trenutne naložbe v trajnostno energijo niso dovolj za doseganje ciljev EU glede varovanja podnebja in zmanjševanja rabne energije do leta 2030. Vključevanje zasebnih sredstev bo vedno bolj potrebno za zagotavljanje nujnih naložb v energetsko...
09.11.2018    |    Zelene rešitve, energija
Slovenski Tango na European Utility Weeku med najboljšimi rešitvami za upravljanje energije
Petrol in SmartIS sta na enem največjih sejmov na svetu za ponudnike javnih storitev European Utility Week na Dunaju vodilnim evropskim ponudnikom javnih storitev predstavila inovativno platformo Tango za upravljanje pametnih energetskih sistemov.
06.11.2018    |    ostalo
Pomen in priložnosti zelenega gospodarstva I GreenTech Forum 2018
O pomenu in priložnostih zelenega gospodarstva so na mednarodnem forumu GreenTech Forum 2018 razpravljali ugledni gospodarstveniki, strokovnjaki in politiki.
06.11.2018    |    Dnevi odprtih vrat
Knauf Insulation KI EXPERIENCE CENTER Dnevi odprtih vrat 24. november 2018
Podjetje Knauf Insulation je v Škofji Loki zgradilo regionalni center za trajnostno gradnjo - KI EXPERIENCE CENTER (KIEXC). Center igra pomembno vlogo v novi dobi trajnostne gradnje v Evropi.  V prvi vrsti prispeva k boljši prepoznavnosti...
05.11.2018    |    Trajnostna energija, Zelene rešitve
Resalta zaključila prvi projekt z Mestno občino Ljubljana in začela z drugo energetsko prenovo
Z uradnim zaključkom energetske prenove 48 javnih stavb v Mestni občini Ljubljana je začel delovati največji projekt javno-zasebnega partnerstva za energetsko učinkovitost v jugovzhodni Evropi.
08.10.2018    |    energetska učinkovitost
Javni poziv I Finančne spodbude za podjetja za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije
Eko sklad je 5. oktobra objavil javni poziv za podjetja za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije,...
20.09.2018    |    Mobilnost, Zelene rešitve
E8 - Koncept celostnega razvoja infrastrukture za masovno polnjenje e-vozil ELES
Na strokovnem dogodku družbe ELES, namenjenem temam, ki bodo oblikovale skupno energetsko prihodnost, je mag. Uroš Salobir, direktor Področja za strateške inovacije v družbi ELES, predstavil "E8 - Koncept celostnega razvoja infrastrukture za...
13.09.2018    |    Poslovna delegacija
Poslovna delegacija na Dansko 2018
CER je v septembru organiziral dvo dnevno poslovno delegacijo na Dansko. V sodelovanju z organizacijo State of Green smo se seznanili z zeleno dansko politiko. Ogledali smo si najbolj napredne zelene rešitve na področjih energije, pametnih...
12.09.2018    |    BSF
GreenTech Forum Bled - Mednarodni forum, 12. september 2018
GreenTech Forum Bled je bil prvi mednarodni forum v Sloveniji, ki je izpostavil pomembnost prehoda na zeleno gospodarstvo, ki s številnimi inovacijami prinaša nove globalne priložnosti tako na okoljskem, družbenem in ekonomskem področju....
11.09.2018    |    ostalo
Dodatne spodbude za nove naložbe v energetsko učinkovitost ter obnovljive vire malih in srednjih velikih podjetij
Namen posveta je bil seznanitev z možnostjo pridobitve nepovratnih sredstev za podjetja, ki bo novost. Posvet je osvetlil tudi primere dobrih praks, tehničnih rešitev in pozitivnih izkušenj lastnikov podjetij, ki se lotevajo transformacije...
25.06.2018    |    gradnja
Kako do 100% brezogljičnih zgradb do leta 2050?
Potrditev Pariškega sporazuma decembra 2015 predstavlja pomemben zgodovinski trenutek v boju proti podnebnim spremembam....
18.06.2018    |    mobilnost
Akcijski program za alternativna goriva
Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo Akcijski program za alternativna goriva v prometu, v katerem so določeni cilji in ukrepi za uresničitev teh ciljev, ki jih je nakazala lani oktobra sprejeta strategija o alternativnih gorivih.
13.06.2018    |    zelene rešitve, mobilnost
Lotrič meroslovje - prvi s pooblastilom za izvajanje rednih in izrednih pregledov vozil na utekočinjen plin
Podjetje Lotrič meroslovje je prvo v Sloveniji pridobilo pooblastilo za izvajanje rednih in izrednih pregledov vozil, ki za pogon uporabljajo stisnjen zemeljski plin ...
13.06.2018    |    zelene rešitve, gradnja
Knauf Insulation - gradi izobraževalno-demonstracijski center v Škofji Loki po trajnostnih kriterijih
Knauf Insulation v Škofji Loki gradi nov Izobraževalno demonstracijski center, pri katerem upoštevajo evropske smernice za trajnostno gradnjo LEVEL(S) in nemški certifikat za trajnostno gradnjo...
04.06.2018    |    energija
VIDEO - Vključevanje zasebnega sektorja v zunanje finančne instrumente EU - področje energije
Ljubljana, 1. junij 2018 – Ministrstvo za zunanje zadeve je skupaj s Centrom energetsko učinkovitih rešitev (CER) in Institutom Jožef Stefan ter v sodelovanju z Evropsko komisijo v Hiši EU organiziralo seminar z naslovom:...
10.05.2018    |    gradnja, energija
Future of Buildings 2018, mednarodna konferenca
Pod okriljem Avstrijske gospodarske zbornice je maja 2018, na Dunaju, potekala mednarodna konferenca "Prihodnost stavb".
09.05.2018    |    zelene rešitve
Z Lapp kablom roboti živijo dlje
Lapp Kabel izdeluje fleksibilne, priključne in napajalne kable, kabelski pribor ter vodnike. Ustanovitelj Oskar Lapp je leta 1957 izumil ÖLFLEX®, prvi industrijsko izdelan fleksibilni napajalni kabel z barvnim kodiranjem. Lapp Kabel...
28.04.2018    |    energija
Evropski parlament podpira nacionalna zmanjšanja CO2 izpustov
Evropski parlament podpira nacionalna zmanjšanja CO2 izpustov in gozdarske načrte za izpolnjevanje ciljev pariškega sporazuma podnebnih spremembah
29.03.2018    |    zelene rešitve, gradnja
Jelovica – edini slovenski proizvajalec lesenih hiš s certifikatom PEFC
Jelovica je ena prvih zelenih družb v regiji. Odgovornost do narave in človeka je prisotna v vseh segmentih poslovanja družbe, vključena tako v način poslovanja kot v proizvodih – lesenih hišah. Svojo usmeritev v trajnostni razvoj...
19.03.2018    |    gradnja
EU brezplačni in prostovoljni kazalniki za trajnostno gradnjo - Level(s)
Level(s) so prostovoljni kazalniki za izboljšanje trajnosti stavb, ki jih je leta 2017 objavila EU. Z uporabo obstoječih kazalnikov Level(s) se zagotavlja skupen pristop EU k oceni okoljske učinkovitosti grajenega...
14.03.2018    |    mobilnost
Ukrepi in spodbude za prehod na e-mobilnost - strokovni posvet - prezentacije
14. marec 2018 / Hiša Evropske unije, Ljubljana Namen strokovnega posveta je bil predstavitev učinkovitih ukrepov in spodbud za prehod na alternativna goriva s posebnim poudarkom na e-mobilnost, ki bodo lahko osnova za akcijski načrt. Vabljeni k...
10.03.2018    |    zelene rešitve, energija
LAPP in industrija prihodnosti ''Industry 4.0''
Industrija 4.o temelji na feksibilnosti in zmožnosti razvijanja produktov po specifikacijah kupcev. Gre za princip, ki podjetjem omogoča višjo učinkovitost proizvodnje, saj poskuša partnerje in stranke dinamično integrirati v sistemsko...
05.02.2018    |    ostalo
Pregled sistemov trajnostnih kriterijev s predlogom prenosa
Decembra 2017 je bila izdelana študija "Pregled sistemov trajnostnih kriterijev s predlogom prenosa", ki sta jo po naročilu Ministrstva za okolje in prostor Slovenije izdelala ZRMK in ZAG.
07.12.2017    |    mobilnost, gradnja, energija
Izzivi učinkovite rabe energije – se jih družbe in institucije zavedajo?
Družba SODO in Inštitut za marketing Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru (v nadaljevanju EPF) sta predstavila raziskavo primerjalnega ugotavljanja stališč poslovnih odjemalcev  do elektroenergetske problematike v...
01.12.2017    |    energija
Energetski koncept Slovenije v javni obravnavi do 15.01.2018
Energetski koncept Slovenije, ki so ga pripravili na Ministrstvu za infrastrukturo, bo v javni obravnavi do 15. januarja 2018. Glavna naloga prihodnjega razvoja energetike v Sloveniji je zagotavljanje ravnotežja med štirimi osnovnimi stebri...
28.11.2017    |    mobilnost
E-mobilne občine in trajnostni vozni parki - video konferenca in predstavitve
28.11.2017 je sekcija Trajnostna mobilnost CER pripravila aktivni poslovni zajtrk na temo Emobilne občine in trajnostni vozni parki.Ekositem mobilnost prinaša številne novosti za uporabnike, tako zasebne kot javne. Poleg tehnoloških novosti smo...
22.11.2017    |    mobilnost
​Evropska Komisija je objavila paket dokumentov Driving Clean Mobility
Energetska unija: Komisija si prizadeva za okrepitev vodilnega položaja EU na področju čistih vozil
21.11.2017    |    gradnja
Jelovica nizkoenergijsko nadgrajuje v aktivno
Aktivna hiša Jelovica združuje inovativnost, energijsko učinkovitost in trajnostno gradnjo z naravnimi materiali ter pogled v prihodnost za najboljše bivanje.
25.10.2017    |    mobilnost
Vizija mobilnosti v prihodnosti - Dirk Arnold
Dirk Arnold je strokovnjak, vizionar in eden izmed nosilcev razvoja mobilnosti v prihodnosti. Kot podpredsednik produktnega menedžmenta BMW i je zadolžen za produktni menedžment na področju sodobne mobilnosti BMW i in električno mobilnost....
14.10.2017    |    mobilnost, energija
Sprejeta Strategija za alternativna goriva
Člani CER so sodelovali pri pripravi Strategije za alternativna goriva, ki je bila 12. oktobra 2017 sprejeta na vladi.
09.10.2017    |    mobilnost
Poslovni najem električnih vozil
Spremembe na področju energije poleg tehnoloških novosti prinašajo tudi nove poslovne modele. Pri Petrol Slovenija so med prvimi v Sloveniji razvili posebno storitev operativnega poslovnega najema električnih vozil in upravljanja voznega parka s...
02.10.2017    |    zelene rešitve, gradnja
EXACTUM - nova generacija merilnih sistemov Lotrič meroslovje
EXACTUM – pameten sistem za samodejni nadzor – je inovativna rešitev na področju merilnih sistemov, ki izboljša delovne procese v industriji, zdravstvu, laboratorijih, skladiščih, rastlinjakih, galerijah, pri transportu oziroma povsod...
29.09.2017    |    mobilnost
GO FLEX
Projekt GOFLEX inovira, integrira, nadgrajuje in prikazuje tehnologije pametnih omrežij električne energije.
23.09.2017    |    gradnja
Priročnik gradnja ali prenova hiše
Priročnik Gradnja in obnova hiše ponuja uporabne odgovore na številna vprašanja, ki se vam porajajo pred obnovo ali gradnjo nove hiše.
22.09.2017    |    mobilnost, energija
Kako v Sloveniji zagotoviti preboj na področju vozil na alternativna goriva?
Pregled stanja ter ugotovitve na področju uporabe alternativnih goriv v EU in Sloveniji.
22.09.2017    |    ostalo
E-mobilne občine in podjetja
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI - ETM je tradicionalna evropska pobuda, ki lokalne skupnosti spodbuja k uvedbi in promociji trajnostnih prometnih ukrepov. CER je v tednu ETM (16.-22. septembra 2017) organiziral projekt E-MOBILNE OBČINE IN PODJETJA, s...
22.09.2017    |    mobilnost
Število polnjenj električnih vozil se strmo povečuje
V sklopu Evropskega tedna mobilnostije predsednik uprave Elektra Ljubljana mag. Andrej Ribič odprl prvo polnilnico v občini Borovnica.Družba Elektro Ljubljana ostaja med vodilnimi ponudniki storitev polnjenja električnih vozil v...
20.09.2017    |    zelene rešitve, gradnja
Aktivna hiša Lumar - celovit pristop
Aktivna hiša je celovit pristop načrtovanja, gradnje in uporabe stavb, ki uporabnikom omogoča zdravo in udobnejše življenje brez negativnega vpliva na podnebje. Po principih mednarodne zveze "Aktivna hiša" predstavljamo prvo slovensko Aktivno...
19.09.2017    |    mobilnost
Strategija na področju alternativnih goriv v RS in Uredba o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu
CER je bil partner v konzorciju za pripravo:- Strategije na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji ter - Uredbe o vzpostavitvi infrastrukture za...
05.09.2017    |    gradnja
Nepremičninski razvojni forum 2017
Nepremičninski razvojni forum je edinstven v Sloveniji v svoji usmerjenosti v iskanje in predstavitev dobrih praks in razvojnih rešitev na področju nepremičnin, investicijskega okolja in projektov z različnih vidikov. Ustvarjamo ga v...
25.08.2017    |    mobilnost, gradnja, energija
Ekoindeks - poslovni model
Razvoj družbe BTC  temelji tudi na družbeni odgovornosti, kamor sodijo tudi vse t.i. zelene oz. eko aktivnosti. Zato so pred leti razvili edinstven poslovni model Eko indeks, s katerim vrednotijo vplive lastnega delovanja na okolje, zanj...
25.07.2017    |    gradnja
Smernice barvanja fasad v mestih
V zadnjih desetih letih se je močno povečala energetska prenova zgradb zgrajenih v šestdesetih in sedemdesetih letih. Lastniki enodružinskih ali večstanovanjskih objektov se pogosto odločajo za celovito prenovo, ki zajema obnovo...
25.06.2017    |    mobilnost, gradnja, energija
Celovite rešitve za mesta
Petrolova vizija razvoja pametnih mest temelji na celovitem učinkovitem ravnanju z energijo in okoljem. Če želijo mesta ukrepati in izboljšati svoj ogljični odtis, potrebujejo zanesljive podatke o porabi...
21.06.2017    |    energija
Evropski teden trajnostne energije
CER je v času Evropskega tedna trajnostne energije (19. - 26. junij 2017) organiziral interaktivno delavnico za obstoječe in potencialne člane CER "Čista energija za vse Evropejce". Iniciativo Evropski teden trajnostne energije organizira...