NOVICE

11.11.2019    |    ostalo
Zeleni koktajl: predavanji in delavnica "Zeleni voditelji prihodnosti"
"Zeleni voditelji prihodnosti" je skupno izobraževanje in zaključni dogodek CER in KOC INOVATIS v letu 2019. Predavanji in delavnica so namenjeni vodilnim predstavnikom podjetij ter javnega sektorja, ki se zavedajo pomena in prednosti zelenega...
07.11.2019    |    ostalo
4. Zeleni zajtrk _ 20. november 2019 I Spremenjene zahteve glede energetske učinkovitosti stavb
Stavbe v Evropi predstavljajo skoraj 40% porabe končne energije. Skladno z dolgoročnimi energetsko podnebnimi zavezami EU so postavljene v središče politike na področju energetske učinkovitosti in razogljičenja. Prenove so ključne za...
05.11.2019    |    ostalo
3. Zeleni zajtrk in delavnica - POROČILO - Odpadke spreminjamo v (reciklirano ogljično) gorivo
POROČILO o tretjem zelenem zajtrku, ki je bil voden kot aktivna delavnica. Namen dogodka je bil povezati različne akterje, ki lahko pozitivno vplivajo na sprejem takšne okoljske zakonodaje, da bo omogočeno doseganje ciljev rabe obnovljivih...
09.10.2019    |    ostalo
3. Zeleni zajtrk _ 23. oktober 2019 I Odpadke spreminjamo v (reciklirano ogljično) gorivo
Odpadke spreminjamo v (reciklirano ogljično) gorivo - Slovenija lahko Evropski uniji in svetu ponudi učinkovito, okolju prijazno upravljanje z odpadki in hkrati izpolnjuje cilje uporabe obnovljivih virov.
02.10.2019    |    ostalo
Ogled francoskih dobrih praks prehoda na zeleno gospodarstvo
SPIRIT Slovenija, javna agencija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Center energetsko učinkovitih rešitev (CER) in Veleposlaništvom RS so na pobudo Pariške zbornice za trgovino in industrijo - CCI Paris Ile-de-France, skupaj...
26.09.2019    |    ostalo
Novi člani C&G, NOMAGO, SAP in SBRA
CER so v septembru obogatili štirje novi člani C&G, NOMAGO, SAP in SBRA. Sodelovanje pa smo okrepili tudi s Cambridge University Institute for Sustainability Leadership. Dobrodošli v mreži najnaprednejših podjetij in organizacij, ki si...
26.09.2019    |    ostalo
2. Zeleni zajtrk in delavnica - POROČILO - Umeščanje infrastrukture za alternativna goriva v prostor
POROČILO o drugem zelenem zajtrku, ki je bil voden kot aktivna delavnica. Namen dogodka je bil izpostaviti ključne izzive pri umeščanju infrastrukture v prostor, povezovati različne akterje, ki lahko pozitivno vplivajo na umeščanje...
25.09.2019    |    KOC INOVATIS
KOC INOVATIS - Kompetenčni center za razvoj kadrov za inovativne stavbe 2019-2022
KOC INOVATIS - Kompetenčni center za razvoj kadrov za inovativne stavbe
je eden izmed desetih odobrenih kompetenčnih centrov tretje generacije KOC 3.0, za obdobje
2019-2022
17.09.2019    |    ostalo
2. Zeleni zajtrk in delavnica_ 25. september 2019 I Umeščanje infrastrukture za alternativna goriva v prostor
Podnebno energetski izzivi spodbujajo razvoj novih, okoljsko manj obremenjujočih tehnologij in s tem novih kompleksnih infrastrukturnih projektov za alternativna goriva (električna energija, vodik, biogoriva, sintetična in parafinska goriva,...