NOVICE

EU brezplačni in prostovoljni kazalniki za trajnostno gradnjo - Level(s)

Level(s) so prostovoljni kazalniki za izboljšanje trajnosti stavb, ki jih je leta 2017 objavila EU. Z uporabo obstoječih kazalnikov Level(s) se zagotavlja skupen pristop EU k oceni okoljske učinkovitosti grajenega okolja.
Preberi več

Ukrepi in spodbude za prehod na e-mobilnost - strokovni posvet - prezentacije

14. marec 2018 / Hiša Evropske unije, Ljubljana

Namen strokovnega posveta je bil predstavitev učinkovitih ukrepov in spodbud za prehod na alternativna goriva s posebnim poudarkom na e-mobilnost, ki bodo lahko osnova za akcijski načrt. Vabljeni k ogledu prezentacij in galerije.Preberi več

Pregled sistemov trajnostnih kriterijev s predlogom prenosa

Decembra 2017 je bila izdelana študija "Pregled sistemov trajnostnih kriterijev s predlogom prenosa", ki sta jo po naročilu Ministrstva za okolje in prostor Slovenije izdelala ZRMK in ZAG.
Preberi več

Izzivi učinkovite rabe energije – se jih družbe in institucije zavedajo?

Družba SODO in Inštitut za marketing Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru (v nadaljevanju EPF) sta predstavila raziskavo primerjalnega ugotavljanja stališč poslovnih odjemalcev  do elektroenergetske problematike v Sloveniji.
Preberi več

Energetski koncept Slovenije v javni obravnavi do 15.01.2018

Energetski koncept Slovenije, ki so ga pripravili na Ministrstvu za infrastrukturo, bo v javni obravnavi do 15. januarja 2018. Glavna naloga prihodnjega razvoja energetike v Sloveniji je zagotavljanje ravnotežja med štirimi osnovnimi stebri energetske politike podnebna trajnost,  zanesljivost oskrbe, preobrazba v smeri naprednih omrežij in skupnosti in konkurenčnost oskrbe z energijo.

Preberi več

Jelovica nizkoenergijsko nadgrajuje v aktivno

Aktivna hiša Jelovica združuje inovativnost, energijsko učinkovitost in trajnostno gradnjo z naravnimi materiali ter pogled v prihodnost za najboljše bivanje.
Preberi več

​Evropska Komisija je objavila paket dokumentov Driving Clean Mobility

Energetska unija: Komisija si prizadeva za okrepitev vodilnega položaja EU na področju čistih vozil
Preberi več

E-mobilne občine in trajnostni vozni parki - video konferenca in predstavitve

28.11.2017 je sekcija Trajnostna mobilnost CER pripravila aktivni poslovni zajtrk na temo Emobilne občine in trajnostni vozni parki.
Ekositem mobilnost prinaša številne novosti za uporabnike, tako zasebne kot javne. Poleg tehnoloških novosti smo priča spreminjanju tudi poslovnih modelov, ki lahko prinesejo uporabne rešitve tudi za občine. Za spremembe pa so ključne osebne izkušnje odločevalcev, ki lahko pospešijo napredek.


Celotno konferenco in prezentacije si lahko ogledate na povezavi >>
Preberi več

Vizija mobilnosti v prihodnosti - Dirk Arnold

Dirk Arnold je strokovnjak, vizionar in eden izmed nosilcev razvoja mobilnosti v prihodnosti. Kot podpredsednik produktnega menedžmenta BMW i je zadolžen za produktni menedžment na področju sodobne mobilnosti BMW i in električno mobilnost. Predstavljamo njegovo predavanje na sejmu Feel the Future v Celju.
Preberi več

Sprejeta Strategija za alternativna goriva

Člani CER so sodelovali pri pripravi Strategije za alternativna goriva, ki je bila 12. oktobra 2017 sprejeta na vladi.
Preberi več

Poslovni najem električnih vozil

Spremembe na področju energije poleg tehnoloških novosti prinašajo tudi nove poslovne modele. Pri Petrol Slovenija so med prvimi v Sloveniji razvili posebno storitev operativnega poslovnega najema električnih vozil in upravljanja voznega parka s celovito storitvijo.

Preberi več

EXACTUM - nova generacija merilnih sistemov

EXACTUM – pameten sistem za samodejni nadzor – je inovativna rešitev na področju merilnih sistemov, ki izboljša delovne procese v industriji, zdravstvu, laboratorijih, skladiščih, rastlinjakih, galerijah, pri transportu oziroma povsod tam, kjer so potrebni obvladovani pogoji. Je investicija v kakovost, ki olajša delo in skrbi za varnost ter ugodje bivanja.
Preberi več

Trajnostna gradnja

  • Kaj so trajnostne zgradbe?
  • Kakšne so koristi trajnostnih zgradb?
  • Kako lahko naredimo zgradbe trajnostne?
  • Certificiranje trajnostnih zgradb.
  • Cilji trajnostnega razvoja in trajnostne gradnje.

Preberi več

Aktivna hiša

Aktivna hiša je celovit pristop načrtovanja, gradnje in uporabe stavb, ki uporabnikom omogoča zdravo in udobnejše življenje brez negativnega vpliva na podnebje. Po principih mednarodne zveze "Aktivna hiša" predstavljamo prvo slovensko Aktivno hišo Lumar.
Preberi več

Celovite rešitve za mesta

Petrolova vizija razvoja pametnih mest temelji na celovitem učinkovitem ravnanju z energijo in okoljem. Če želijo mesta ukrepati in izboljšati svoj ogljični odtis, potrebujejo zanesljive podatke o porabi energije in vode ter s tem transparenten vpogled v stanje svoje infrastrukture.
Zagotavljamo upravljanje s petimi področji, ki so za mesto pomembni (energija, objekti, infrastruktura, okolje in mobilnost).
Preberi več

Smernice barvanja fasad v mestih

V zadnjih desetih letih se je močno povečala energetska prenova zgradb zgrajenih v šestdesetih in sedemdesetih letih. Lastniki enodružinskih ali večstanovanjskih objektov se pogosto odločajo za celovito prenovo, ki zajema obnovo fasade, stavbnega pohištva in ogrevanja.

Podjetje JUB in Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani sta zato v sodelovanju z Občino Ruše organizirala arhitekturno delavnico in na konkretnem primeru mesta Ruše prikazala, kako se strokovno pripravijo smernice za izbor primernih barvnih odtenkov za stavbe, da bi bile te ustrezno skladne z  okoljem in naravo, s čimer bi poskrbeli za prijeten videz mesta tudi po njegovi prenovi.
Preberi več

GO FLEX

Projekt GOFLEX inovira, integrira, nadgrajuje in prikazuje tehnologije pametnih omrežij električne energije.
Preberi več

Število polnjenj električnih vozil se strmo povečuje

V sklopu Evropskega tedna mobilnostije predsednik uprave Elektra Ljubljana mag. Andrej Ribič odprl prvo polnilnico v občini Borovnica.Družba Elektro Ljubljana ostaja med vodilnimi ponudniki storitev polnjenja električnih vozil v Sloveniji.
Preberi več

Priročnik gradnja ali prenova hiše

Priročnik Gradnja in obnova hiše ponuja uporabne odgovore na številna vprašanja, ki se vam porajajo pred obnovo ali gradnjo nove hiše.
Preberi več

Ekoindeks - poslovni model

Razvoj družbe BTC  temelji tudi na družbeni odgovornosti, kamor sodijo tudi vse t.i. zelene oz. eko aktivnosti. Zato so pred leti razvili edinstven poslovni model Eko indeks, s katerim vrednotijo vplive lastnega delovanja na okolje, zanj pa so prejeli tudi priznanje za najbolj inovativni poslovni model.

Vodstvo družbe se je pred leti odločilo za nov korak v tej smeri – za izvedbo strateškega projekta Misija: Zeleno.  Z njim BTC City kot največje slovensko poslovno, nakupovalno, rekreativno – zabaviščno in kulturno središče, ki je prepoznano tudi v širšem evropskem prostoru, postaja pomembno gonilo zelene preobrazbe družbe. 

Načrti so ambiciozni, a realni -  s svojimi aktivnostmi postopno spodbujajo trajnostno ravnanje svojih  poslovnih partnerjev in obiskovalcev.
Preberi več

Kako v Sloveniji zagotoviti preboj na področju vozil na alternativna goriva?

Pregled stanja ter ugotovitve na področju uporabe alternativnih goriv v EU in Sloveniji.
Preberi več

E-mobilne občine in podjetja

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI - ETM je tradicionalna evropska pobuda, ki lokalne skupnosti spodbuja k uvedbi in promociji trajnostnih prometnih ukrepov.

CER je v tednu ETM (16.-22. septembra 2017) organiziral projekt E-MOBILNE OBČINE IN PODJETJA, s katerim je zaposlenim - odločevalcem ponudili izkušnjo vožnje in upravljanja z električnimi vozili.

Občine in podjetja ter njihovi zaposleni morajo biti vzorni in vzorčni pri prehodu na alternativne pogone, sprejemanju odločitev v investicije v potrebno infrastrukturo in oblikovanju ter uporabni novih poslovnih modelov mobilnosti.
 
Vse zainteresirane občine in podjetja, ki bi želeli sodelovati v projektu še v nadaljevanju, vabimo, da nas kontaktirate.

Preberi več

Strategija na področju alternativnih goriv v RS in Uredba o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu

CER je bil partner v konzorciju za pripravo:
- Strategije na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji ter
- Uredbe o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu.


Preberi več

Nepremičninski razvojni forum 2017

Nepremičninski razvojni forum je edinstven v Sloveniji v svoji usmerjenosti v iskanje in predstavitev dobrih praks in razvojnih rešitev na področju nepremičnin, investicijskega okolja in projektov z različnih vidikov. Ustvarjamo ga v sodelovanji s strokovnjaki, ki se vsakodnevno srečujejo z izzivi investiranja, iskanja investitorjev, finančnih vprašanj in skladov, urejanje prostora in razvoja nepremičninskih projektov.
Preberi več

Evropski teden trajnostne energije

CER je v času Evropskega tedna trajnostne energije (19. - 26. junij 2017) organiziral interaktivno delavnico za obstoječe in potencialne člane CER "Čista energija za vse Evropejce".
Iniciativo Evropski teden trajnostne energije organizira EU komisija.
Preberi več