NOVICE
18.02.2022    |    Šampioni zelene preobrazbe

Bo tudi vaše podjetje moralo poročati o trajnostnem poslovanju?

Evropska komisija pripravlja novo direktivo o poročanju o trajnostnem poslovanju podjetij. Obetajo se določene spremembe. 


Kaj naredimo, ko spoznamo nekoga novega? Glede na to, da večina medosebnih spoznavanj danes poteka preko aplikacij, človeka kolikor hitro je mogoče, najprej »poguglamo«. Nič drugače ni, ko spoznamo novega novega poslovnega partnerja. S tehnologijo, ki nam je na voljo, si pomagamo, da ga spoznamo, poskušamo izvedeti čim več - tudi iz drugih virov - in preverimo finančno boniteto, saj želimo vedeti s kom bomo sodelovali, kakšna so tveganja. S podnebnimi spremembami in vse večjo pomembnostjo trajnostne naravnanosti pa tlakuje pot k drugačni poslovni »osebni« izkaznici,« je na prvem letošnjem zelenem zajtrku v organizaciji CER – Partnerstva ta trajnostno gospodarstvo, uvodoma opomnil predsednik CER, Gregor Benčina

Kmalu nova direktiva glede poročanja podjetij o trajnosti

ESG mehanizem, ki izkazuje napredek podjetja pri uresničevanju okoljskih, družbenih in vodstvenih zavez, postaja resničnost. Podjetja vse pogosteje čutijo »podnebne« pritiske glede podnebja, okolju prijaznih rešitev ter večjo transparentnost poslovanja, tako s strani potrošnikov kot tudi skladov, bank, financerjev, …  Vsi namreč stremijo k bolj trajnostnim poslovnim modelom in vse bolj očitno je, da bodo tisti, ki ne vlagajo v zeleno in trajnostno, počasi izgubili primat na trgu. »Greenwashinga« ljudje več ne tolerirajo. Tako niso osamljeni primeri, ko potrošniki in državljani že tožijo podjetja in vlade, če so ti premalo ambiciozni na poti zelene preobrazbe. Pritiski na podjetja pa so tudi s strani regulatorjev in drugih evropskih institucij in uradov. 

EU je tako že zasnovala predlog direktive o poročanju o trajnostnem rposlovanju podjetij, ki je del večje tranzicije kapitala v trajnost kot je evropski Zeleni dogovor,  je povedala Malgorzata Feluch iz GD Fisma – Enota za finančne trge C.1 pri Evropski Komisiji. Posledično bi lahko direktivo nefinančnega poročanja zamenjala direktiva o trajnostnem poslovanju podjetij, ki bo nadgradnja obstoječe direktive. 

Kakšne podatke bodo morala posredovati podjetja?

Malgorzata Feluch pravi, da naj bi nova direktiva obsegala štiri področja: okolje, družbo (zaposleni), človekove pravice in koruptivnost (oziroma nekoruptivnost). Vendar lahko podjetja poročajo o tem na svoj način, saj gre za pogled »od znotraj navzven« in tudi ker ni določenega okvira, lahko podjetja o tem poročajo na svoj način. »Ker je predlog še v fazi pogajanj, še ni jasno, kako obsežne bodo spremembe, kako bodo morala podjetja poročati in o katerih temah, se pa s tem odpira poglavje novih evropskih standardov,« je pojasnila Feluchova. 

Je vaše podjetje med izjemami? 

Po sedanjih informacijah je obvezno poročanje zadevalo velika podjetja, ki jih finančna direktiva definira kot podjetja, ki izpolnjujejo vsaj dva kriterija: 
•    bilančno vsoto 20 000 000 evrov
•    čisti promet v višini 40,000,000 evrov
•    več kot 250 zaposlenih

To zajema tudi neevropska podjetja, ki poslujejo na evropskih borzah.  »Izjema naj bi bila mikro in mala podjetja, pa tudi kotirana mala in srednja podjetja, ki bodo imela tri-letno obdobje postopnega uvajanja in bodo začela poročati tri leta za velikimi podjetji v preprostejšem načinu,« je dodala Feluch in dodala, da srednja in mala podjetja ne bodo imela novih obveznosti v zvezi s poročanjem, saj jih ne želijo dodatno obremenjevati. Srednje velika podjetja bi, glede na ostalo regulativo, bila obvezana poročati, pri Evropski komisiji pa se nadejajo, da bi lahko slednje spodbudilo tudi ostala mala in srednje velika podjetja, da poročilo oddajo prostovoljno. »Standardi še niso sprejeti,« je poudarila še enkrat in dodala, da bo Komisija predlog dobila 21. aprila, prvi osnutek pa naj bi bil pripravljen jeseni 2022. Če bo šlo po načrtih, bi lahko, teoretično, prva poročila po novih standardih podjetja oddala leta 2024.
Podjetja bodo poročala o stvareh, ki zadevajo poslovanje in kako delovanje podjetja vpliva na ljudi in okolje v obeh smereh, tudi kako okolje in ljudje vplivajo na podjetja. Tako bo sčasoma v praksi zaživelo poročilo ESG, ki je v določenih panogah že praska. Poročilo bo moralo biti objavljeno v Poročilu menedžmenta (Management report). Ne izključujejo tudi možnosti, da bi poročila podjetja oddala v digitalni obliki – skupaj torej finančno poročilo in menedžment poročilo v enem elektronskem formatu (xhtml). In da bi tudi označili trajnostne informacije, da bi bila strojno berljiva. Tako bi naredili tudi enotno evropsko dostopno točko. 


Prezentacija Malgorzata Feluch Corporate sustainability reporting directive: Key changes