NOVICE

08.01.2019    |    Trajnostna mobilnost
Analiza dosegljivosti alternativnih pogonov in mobilnosti
Zveza potrošnikov Slovenije, je koneec novembra objavila povzetek analize dosegljivosti alternativnih pogonov in mobilnosti.


20.09.2018    |    Mobilnost, Zelene rešitve
E8 - Koncept celostnega razvoja infrastrukture za masovno polnjenje e-vozil ELES
Na strokovnem dogodku družbe ELES, namenjenem temam, ki bodo oblikovale skupno energetsko prihodnost, je mag. Uroš Salobir, direktor Področja za strateške inovacije v družbi ELES, predstavil "E8 - Koncept celostnega razvoja infrastrukture za...
18.06.2018    |    mobilnost
Akcijski program za alternativna goriva
Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo Akcijski program za alternativna goriva v prometu, v katerem so določeni cilji in ukrepi za uresničitev teh ciljev, ki jih je nakazala lani oktobra sprejeta strategija o alternativnih gorivih.
13.06.2018    |    zelene rešitve, mobilnost
Lotrič meroslovje - prvi s pooblastilom za izvajanje rednih in izrednih pregledov vozil na utekočinjen plin
Podjetje Lotrič meroslovje je prvo v Sloveniji pridobilo pooblastilo za izvajanje rednih in izrednih pregledov vozil, ki za pogon uporabljajo stisnjen zemeljski plin ...
14.03.2018    |    mobilnost
Ukrepi in spodbude za prehod na e-mobilnost - strokovni posvet - prezentacije
14. marec 2018 / Hiša Evropske unije, Ljubljana Namen strokovnega posveta je bil predstavitev učinkovitih ukrepov in spodbud za prehod na alternativna goriva s posebnim poudarkom na e-mobilnost, ki bodo lahko osnova za akcijski načrt. Vabljeni k...
07.12.2017    |    mobilnost, gradnja, energija
Izzivi učinkovite rabe energije – se jih družbe in institucije zavedajo?
Družba SODO in Inštitut za marketing Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru (v nadaljevanju EPF) sta predstavila raziskavo primerjalnega ugotavljanja stališč poslovnih odjemalcev  do elektroenergetske problematike v...
28.11.2017    |    mobilnost
E-mobilne občine in trajnostni vozni parki - video konferenca in predstavitve
28.11.2017 je sekcija Trajnostna mobilnost CER pripravila aktivni poslovni zajtrk na temo Emobilne občine in trajnostni vozni parki.Ekositem mobilnost prinaša številne novosti za uporabnike, tako zasebne kot javne. Poleg tehnoloških novosti smo...
22.11.2017    |    mobilnost
​Evropska Komisija je objavila paket dokumentov Driving Clean Mobility
Energetska unija: Komisija si prizadeva za okrepitev vodilnega položaja EU na področju čistih vozil
25.10.2017    |    mobilnost
Vizija mobilnosti v prihodnosti - Dirk Arnold
Dirk Arnold je strokovnjak, vizionar in eden izmed nosilcev razvoja mobilnosti v prihodnosti. Kot podpredsednik produktnega menedžmenta BMW i je zadolžen za produktni menedžment na področju sodobne mobilnosti BMW i in električno mobilnost....