NOVICE

08.04.2020    |    Regulativa
Evropski podnebni zakon
Evropska komisija je predstavila predlog evropskih podnebnih pravil in začela posvetovanje o evropskem podnebnem paktu. Z evropskimi podnebnimi pravili se politična zaveza EU, da bo do leta 2050 dosegla podnebno nevtralnost, spreminja v pravno...
08.04.2020    |    Regulativa
EU Taksonomija
EU komisija je marca letos, na podlagi Akcijskega načrta: financiranje trajnostne rasti objavila enoten evropski  sistem  klasifikacije za zelene gospodarske dejavnosti (EU taksonomija).
08.04.2020    |    Regulativa
EU taksonomija - serija webinarjev
08.04.2020    |    Regulativa
Akcijski načrt za krožno gospodarstvo
Evropska komisija je sprejela nov akcijski načrt za krožno gospodarstvo, ki je eden glavnih gradnikov evropskega zelenega dogovora, novega programa za trajnostno rast v Evropi.
08.04.2020    |    Regulativa
Nova industrijska strategija za svetovno konkurenčno, zeleno in digitalno Evropo
EU Komisija je predstavila novo strategijo za pomoč evropski industriji pri dvojnemu prehodu na podnebno nevtralnost in k vodilni vlogi na digitalnem področju. Cilj strategije je spodbuditi konkurenčnost Evrope in njeno strateško avtonomijo v...
15.03.2020    |    CER, Regulativa
Zagovorniška vloga CER