NOVICE

09.12.2019    |    Poročilo, Zeleni zajtrk
4. Zeleni zajtrk _ POROČILO I Spremenjene zahteve glede energetske učinkovitosti stavb
POROČILO o četrtem zelenem zajtrku, ki je bil voden kot aktivna delavnica. Prenove so ključne za doseganje pariškega sporazuma, saj bo leta 2050 v Evropi še vedno v uporabi devet od desetih obstoječih stavb. V pripravi oz. veljavi so novi...
05.11.2019    |    Poročilo, Zeleni zajtrk
3. Zeleni zajtrk in delavnica - POROČILO - Odpadke spreminjamo v (reciklirano ogljično) gorivo
POROČILO o tretjem zelenem zajtrku, ki je bil voden kot aktivna delavnica. Namen dogodka je bil povezati različne akterje, ki lahko pozitivno vplivajo na sprejem takšne okoljske zakonodaje, da bo omogočeno doseganje ciljev rabe obnovljivih...
09.10.2019    |    Zeleni zajtrk
3. Zeleni zajtrk _ 23. oktober 2019 I Odpadke spreminjamo v (reciklirano ogljično) gorivo
Odpadke spreminjamo v (reciklirano ogljično) gorivo - Slovenija lahko Evropski uniji in svetu ponudi učinkovito, okolju prijazno upravljanje z odpadki in hkrati izpolnjuje cilje uporabe obnovljivih virov.
26.09.2019    |    Poročilo, Zeleni zajtrk
2. Zeleni zajtrk in delavnica - POROČILO - Umeščanje infrastrukture za alternativna goriva v prostor
POROČILO o drugem zelenem zajtrku, ki je bil voden kot aktivna delavnica. Namen dogodka je bil izpostaviti ključne izzive pri umeščanju infrastrukture v prostor, povezovati različne akterje, ki lahko pozitivno vplivajo na umeščanje...
17.09.2019    |    Zeleni zajtrk
2. Zeleni zajtrk in delavnica_ 25. september 2019 I Umeščanje infrastrukture za alternativna goriva v prostor
Podnebno energetski izzivi spodbujajo razvoj novih, okoljsko manj obremenjujočih tehnologij in s tem novih kompleksnih infrastrukturnih projektov za alternativna goriva (električna energija, vodik, biogoriva, sintetična in parafinska goriva,...
11.03.2019    |    GreenTech, CER, Dogodki, Poročilo, Zeleni zajtrk
Prvi Zeleni zajtrk za povezovanje v dobro vseh
»Ko govorimo o zniževanju ogljičnega odtisa, se sodelovanje splača, nesodelovanje pa plača!«Na prvem zajtrku »GreenTechInnovation« CER je več kot sto vodilnih gospodarstvenikov izmenjevalo dobre rešitve in poglede na danes verjetno...
19.02.2019    |    GreenTech Innovation, Zeleni zajtrk
1. Zeleni zajtrk "GreenTech Innovation" I 8. marec 2019, Hotel Union Ljubljana
1. Zeleni zajtrk "GreenTech Innovation" / 8. marec 2019, Hotel Union Ljubljana