NOVICE

04.06.2018    |    energija
VIDEO - Vključevanje zasebnega sektorja v zunanje finančne instrumente EU - področje energije
Ljubljana, 1. junij 2018 – Ministrstvo za zunanje zadeve je skupaj s Centrom energetsko učinkovitih rešitev (CER) in Institutom Jožef Stefan ter v sodelovanju z Evropsko komisijo v Hiši EU organiziralo seminar z naslovom:...
10.05.2018    |    gradnja, energija
Future of Buildings 2018, mednarodna konferenca
Pod okriljem Avstrijske gospodarske zbornice je maja 2018, na Dunaju, potekala mednarodna konferenca "Prihodnost stavb".
28.04.2018    |    energija
Evropski parlament podpira nacionalna zmanjšanja CO2 izpustov
Evropski parlament podpira nacionalna zmanjšanja CO2 izpustov in gozdarske načrte za izpolnjevanje ciljev pariškega sporazuma podnebnih spremembah
10.03.2018    |    zelene rešitve, energija
LAPP in industrija prihodnosti ''Industry 4.0''
Industrija 4.o temelji na feksibilnosti in zmožnosti razvijanja produktov po specifikacijah kupcev. Gre za princip, ki podjetjem omogoča višjo učinkovitost proizvodnje, saj poskuša partnerje in stranke dinamično integrirati v sistemsko...
07.12.2017    |    mobilnost, gradnja, energija
Izzivi učinkovite rabe energije – se jih družbe in institucije zavedajo?
Družba SODO in Inštitut za marketing Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru (v nadaljevanju EPF) sta predstavila raziskavo primerjalnega ugotavljanja stališč poslovnih odjemalcev  do elektroenergetske problematike v...
01.12.2017    |    energija
Energetski koncept Slovenije v javni obravnavi do 15.01.2018
Energetski koncept Slovenije, ki so ga pripravili na Ministrstvu za infrastrukturo, bo v javni obravnavi do 15. januarja 2018. Glavna naloga prihodnjega razvoja energetike v Sloveniji je zagotavljanje ravnotežja med štirimi osnovnimi stebri...
14.10.2017    |    mobilnost, energija
Sprejeta Strategija za alternativna goriva
Člani CER so sodelovali pri pripravi Strategije za alternativna goriva, ki je bila 12. oktobra 2017 sprejeta na vladi.
22.09.2017    |    mobilnost, energija
Kako v Sloveniji zagotoviti preboj na področju vozil na alternativna goriva?
Pregled stanja ter ugotovitve na področju uporabe alternativnih goriv v EU in Sloveniji.
25.08.2017    |    mobilnost, gradnja, energija
Ekoindeks - poslovni model
Razvoj družbe BTC  temelji tudi na družbeni odgovornosti, kamor sodijo tudi vse t.i. zelene oz. eko aktivnosti. Zato so pred leti razvili edinstven poslovni model Eko indeks, s katerim vrednotijo vplive lastnega delovanja na okolje, zanj...