Poslovna delegacija CER EXPO Dubai 2022

16. - 21. januar 2022

PROGRAM  >>

Vabimo vas na poslovno delegacijo CER na EXPO v Dubai, ko jo organiziramo v sodelovanju s SPIRIT Slovenia med 16. in 21. januarjem 2022.

18. januarja bo na slovenskem paviljonu pod okriljem CER organiziran tematski sklop za naslovom
"Konkretni koraki in projekti za doseganje podnebnih ciljev in temeljev za vzpostavitev sodobne podnebno nevtralne ekonomije"
 

DOGODEK CER na slovenskem paviljonu - 18. januar 2022

 

»Konkretni koraki in projekti za doseganje podnebnih ciljev ter temeljev za vzpostavitev sodobne podnebno nevtralne ekonomije«

Poslovno okolje se bliskovito spreminja. Finančni kazalniki niso več edini kazalniki uspešnosti podjetij. Banke, zavarovalnice, vlagatelji, deležniki v dobavnih verigah, ozaveščeni kupci in javnost pričakujejo in zahtevajo transparentno razkrivanje podatkov o vplivu poslovanja podjetij na okolje in družbo. Prav tako pa tudi usklajevanje poslovanja z neto-nič poslovnimi strategijami. Vse to ustvarja izjemen pritisk na strateške odločitve podjetij, kako spremeniti svoje poslovne modele. Ključ za sprejemanje pravilnih odločitev in poslovnih modelov pa so podatki, na podlagi katerih se bodo podjetja v prihodnosti lahko učinkovito odločala, zmanjšala svoja tveganja in povečala priložnosti.

 

 

 

11.00

Uvodni pozdravi

Matic Volk, Komisar RS za Expo
Andrej Čuš, državni sekretar Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Anton Harej, državni sekretar Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
dr. Tomaž Kostanjevec, direktor SPIRIT Slovenija

 

 

11.10

Predstavitev  »Pomen in vpliv projekta Green Star pri prehodu Slovenije v ogljično nevtralno družbo«

Gregor Benčina, podpredsednik CER

 

 

11.30

Okrogla miza »Konkretni koraki in projekti za doseganje podnebnih ciljev ter temeljev za vzpostavitev sodobne ogljično nevtralne ekonomije«

Saša Bavec, član uprave skupine Knauf Insulation

Lovro Peterlin, managing direktor A1 Slovenija
Sushil Shamlal Wadhwa, ustanovitelj & CMD, Platinum World Grroup
Martjin Lopes Cardozo, direktor Circle Economy  

              
Okrogla miza bo osvetlila pomen priprave in izvajanja ukrepov, ki že danes aktivirajo in motivirajo podjetja, širšo skupnost in vse posameznike, da pristopijo k aktivnostim za doseganje dolgoročnih podnebnih ciljev. Prav tako bo osvetlila poslovne priložnosti in nove krožne poslovne modele, ki jih spodbuja zeleni prehod. Na negotovem globalnem in lokalnem poslovnem terenu, bodo v naslednjih desetletjih zmagali tisti, ki bodo merili svoj odtis poslovanja in bodo podnebna ter poslovna tveganja spremenili v priložnosti. Cena neukrepanja bo nedvoumno višja od cene zelene preobrazbe. 

Poleg vseh bremen je dobra stran zelenega prehoda, da prinaša podjetjem priložnost za zmanjšanje stroškov, optimizacijo porabe energije in naravnih virov, povečanje učinkovitosti, dvig kompetenc zaposlenih, spodbujanje inovacij, oblikovanje trajnejših izdelkov in storitev, ki jih je mogoče popraviti, reciklirati in ponovno uporabiti, dostop do zelenih financ, krepitev odpornosti svojih dobavnih verig. S tem lahko podjetja izdatno vplivajo na povečanje konkurenčnosti, ustvarjanje novih tržnih priložnosti ter oblikovanje nove dodane vrednosti.

 

 

12.30

Zelene dobre prakse partnerjev CER 

Zeleni pingvin - platforma za pametna mesta

Mojca Markizeti, Iskraemeco
 

Platforma za trajnostno mobilnost

Janez Križan, AMZS

 

 

13.00 - 14.30

Dogodek od European Circular Economy Stakeholder Platform >>