ZELENE REŠITVE

 

BTC


Kvaliteta današnjega življenja prebivalcev in našega okolja se je načrtovala in oblikovala v preteklosti. Sedaj pa smo na potezi mi, zeleni vizionarji Slovenije, da izoblikujemo načrte prihodnosti po načelih trajnostnega razvoja, s ciljem doseganja blaginje tako za ljudi kot za naše okolje. Pri naši razvojni viziji za BTC City smo upoštevali postopno uresničevanje trajnostnih rešitev, ki smo jih začinili z nekaj vizionarstva in drznosti. Verjamemo, da ima BTC kot ena izmed glavnih ikon slovenske potrošniške družbe priložnost postati ključni promotor okoljske in podnebne trajnosti, družbeno-socialne odgovornosti in inovativnih modelov krožnega gospodarstva v Sloveniji in širši regiji. Iz tega vidika smo za leto 2025 načrtovali ozelenitev prostora, povečanje proizvodnje električne energije iz OVE, uvedbo zajema odpadne vode iz streh za potrebe ozelenjevanja, postopno razbremenitev prometa z uvedbo parkirnih con izven središča, uvedbo ekološkega notranjega transporta ter vzpostavitev RE-USE centra kot pričetek eko-skupnosti v BTC City-u. Do leta 2040 se rešitve postopoma širijo in nadgrajujejo v namene ekološke in energetske samozadostnosti ter družbene in socialne odgovornosti.

ELES


V zadnjih letih je težnja vsake države povečanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov. Pridobivanje električne energije iz OVE predstavlja veliko fluktuacijo v moči (dnevno, sezonsko) npr. moč vetrne elektrarne se spreminja s
tretjo potenco hitrosti vetra. S tem namenom moramo odvečno energijo, ki jo ustvarijo OVE skladiščiti. Eden od načinov je pretvorba električne energije v toploto, ki jo lahko uporabimo v sistemih za ogrevanje (te imajo zelo velike izkoristke za kratkoročno skladiščenje 99,9 %). Za dolgoročno shranjevanje je na voljo LOHC (ang. Liquid Organic Hydrogen Carrier), ki to energijo pretvori v toploto ali pa spet nazaj v električno energijo, pri čemer je takrat izkoristek manjši.

LUMAR


Nakup sanjske hiše je projekt, ki od kupca zahteva veliko časa. Za ureditev vrta, zaradi katerega si dejansko najbolj pogosto želimo imeti hišo, običajno zmanjka časa, vsaj za določeno obdobje. Zato kupcem montažnih hiš Lumar ponujamo ZEEL modularni vrtiček, ki je tehnološko in oblikovno dovršen produkt iz odpadnega materiala. Na voljo so različni elementi: kompostnik, namakalni sistem, kalilnik, ptičnica, panj, topla greda, hotel za žuželke.
Kupcem je na voljo tudi inovativna storitev ZELL vrtni koledar ter avtohtone semenske vrste, ki jih zagotavljajo lokalne semenarne. Projekt spodbuja samooskrbo z zelenjavo, ki je v Sloveniji še zelo nizka (38%), recikliranje, krožno gospodarstvo ter lokalne dobavitelje. Na ta način se podpira trend vračanja k družinskemu življenju v stiku z naravo ter daje piko na i filozofiji podjetja Lumar hiš: zero emission living.

 

MIK CELJE


Sindrom zdravih stavb« je za podjetje MIK Celje iskal sistemsko rešitev, ki bo v prvi vrsti podjetja, pozneje pa tudi lastnike stanovanjskih stavb, hiš, javnih ustanov, nagovorila k zagotavljanju zdravju in počutju ustreznih notranjih pogojev v prostorih. Naša rešitev se nanaša na spremembo zakonodaje, ki naj v direktivah in smernicah jasno definira, kakšni so parametri ugodja zaprtih prostorov, upoštevaje kombinacijo prezračevanja, ogrevanja, osvetlitve. Vzpostavi naj se nevtralni organ, ki preverja dejansko stanje parametrov na terenu, ter podjetja vrednoti skozi certifikat »Zeleno delovno okolje«. Podjetja z neustreznimi pogoji naj bodo sankcionirana, tista z ustreznimi pa nagrajena, oboje predvsem z monetarnimi vzvodi.
 

NLB


Zeleni kredit v 1 minuti je primeren za mikro in mala podjetja, ki jih zanimajo trajnostne investicije, in tudi potrošnike, ki želijo svoj dom prenoviti v bolj energetsko varčen, trajnosten dom.
Celoten kreditni proces skupaj z okoljsko oceno tveganja kreditojemalca bi bil avtomatiziran - tudi s pomočjo umetne inteligence – in kredit tako odobren že v 1 minuti.
 

PIVOVARNA LAŠKO UNION


Bistvo predstavljene rešitve je registracija znamke »Union, izbira 0.0«, ki bi jo nosila linija izdelkov 0.0 Pivovarne Laško Union ter njena uporaba za promocijo številnih trajnostnih ciljev, npr. 0.0 odpadkov, 0.0 razlik med spoloma, 0.0 alkohola, 0.0 ogljičnega odtisa,... Za vzpostavitev takšne prepoznavnosti znamke in posledičnega pozicioniranja Pivovarne kot vodilne podpornice trajnostnih in družbenih ciljev v Sloveniji, še posebej pa med mladimi, smo oblikovali »oglaševalsko kampanjo« in idejni primer enega od številnih »viralnih izzivov« na trenutno najbolj priljubljenem in najhitreje rastočem družbenem omrežju. S promocijo serije izzivov, prilagojenih posamičnemu trajnostnemu cilju, bi viralnost slogana »0.0« znatno pripomogla k ozaveščenosti in sledenju trajnostnim ciljem ter posledično imelo pozitiven vpliv tako na kakovost življenja kot okolje. Da prodaje 0.0 izdelkov sploh ne omenjamo.

PLASTIKA SKAZA


Plastikrog v svoji zasnovi povezuje ključne deležnike na področju sistematičnega zbiranja, predelave in ponovne uporabe plastike in s tem zagotavlja cikličnost proizvodnje in potrošnje. Zbiranje plastike bi potekalo v šolah, otroci pa bi preko aplikacije Plastikrog spremljali svoj doprinos in se izobraževali o pomenu recikliranja. Drugi deležniki so komunala, ki plastiko zbere in sortira, predelovalci plastike v granule in Skaza kot proizvajalka recikliranih izdelkov. Plastikrog bi pridružili že obstoječemu projektu Eko iniciativa. Ta rešitev bi omogočila 66% prihranek energije, do 8000 litrov prihranjene nafte na tono reciklata in ustvarila nova zelena delovna mesta.

RESALTA


Izziv je zahteval, da se razvijejo standardi, ki bi Resalti omogočili, da s svojimi dobavitelji zagotavlja standarde trajnosti. Da bi bila obremenitev podjetja čim nižja, smo se odločili razviti algoritem za izračun ekološkega odtisa podjetja. V ta namen bi morali vsi dobavitelji podjetja izpolniti vprašalnik, kjer bi opisali svoje procese, algoritem pa nato izračuna indeks trajnosti. V primeru, da podjetje ne ustreza merilom, se pogodba z dobaviteljem ne sklene. Za boljšo konkurenčnost podjetja Resalta, predlagamo da se ta projekt uvede kot unija več podjetij.