NOVICE
13.01.2022    |    CER

Od februarja dalje CER z novim Svetom zavoda
V torek 11.1.2022 je zbor članov CER volil nove kandidate za Svet zavoda za mandatno obdobje 2022 – 2024.

Izmed devetih kandidatov so bili v novi svet zavoda izvoljeni
Jana Gomišček Babnik, koordinatorka direktorja družbe za IT in TK , Eles,
Andrej Lasič, pomočnik uprave za korporativno in investicijsko bančništvo, NLB,
Marko Lukić, direktor in lastnik, Lumar IG,
Miha Mermal, izvršni direktor za marketing in trajnostni razvoj, BTC,
Blaž Pesjak, generalni direktor, Merkur trgovina.

S strani ustanoviteljev bodo kandidati v novem svetu
Saša Bavec, član uprave skupine Knauf Insulation,
Gregor Benčina, predsednik skupine direktor Slovenijales in
Bojan Stojanović, vodja EU projektov, Petrol.

Na prvi seji novo imenovanega Sveta zavoda, ki bo mandat nastopil 30.1.2022, so člani sveta soglasno in s soglasjem ustanoviteljic za predsednika Sveta zavoda imenovali Gregorja Benčino, predsednika skupine direktor Slovenijales ter podpredsednika Sveta zavoda Sašo Bavca, člana uprave skupine Knauf Insulation.

Vsi člani novega Sveta zavoda, so potrdili, da skladno z določili statuta član sveta zavoda postane z namenom zagotavljanja pozitivne kontinuitete dela sveta zavoda ob njegovem soglasju tudi predhodni predsednik Sveta zavoda Rok Vodnik.

Na povabilo novoimenovanega predsednika Sveta zavoda je dodatni član postal tudi Slavko Ažman, vodja business managament, Porsche Slovenija

ZADNJE NOVICE

SORODNE NOVICE